جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بهینه سازی چینش در مدارات کوانتومی با استفاده از SA
Layout Optimization in Quantum Circuit using Simulated Annealing
 ناصر محمدزاده، سمیه شهبازی
International Conference Recent treads in Engineering & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9721    1392/11/25   2014/02/14    
یک روش تولید چینش سلسله مرانبی برای مدارهای کوانتومی
A Hierarchical Layout Generation Method for Quantum Circuits
 ناصر محمدزاده، مینا چوخاچی زاده مقدم، مهدی صدیقی، مرتضی صاحب الزمانی
Computer Architecture & Digital Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9194    1392/08/08   2013/10/30    
بررسی میزان غفلت از سالمندان توسط اعضای خانواده
elder neglect
 زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9197    1392/12/07   2014/02/26    
اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
Effects of Pb on cherry pollen
 علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9199    1393/02/17   2014/05/07    
اثرات سمّی مس روی جوانه¬زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس
effects of heavy metal copper on
 علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9200    1393/02/17   2014/05/07    
مطالعه سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با روش زنجیره ای پلیمراز
 یاور شرفی، مهدی فلاح- علی ایمانی- موسی رسولی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9201    1393/02/17   2014/05/07    
مکانیزم تیمارهای اب گرم و 1- متیل¬سیکلوپروپن در کاهش علایم سرمازدگی میوه خرمالو رقم ?رخوبریانته?
Mechanism of effect of hot water and 1-MCP treatments in reducing chilling injury symptoms in persimmon fruit cv. ?Rojo Briiante?
 اورنگ خادمی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9222    1393/02/17   2014/05/07    
اثر تراکم های مختلف کشت روی برخی خصوصیات مهم میوه سیب، رقم گرانی اسمیت
Effects of different tree densities on some important characteristics of apple fruit cv. Granny Smith
 عرفان سپهوند، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی، اورنگ خادمی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9223    1393/02/17   2014/05/07    
تشدید اثر سرما روی جوانه زنی و رشد لوله گرده سیب توسط نیتریک اکساید (NO)
intensification of effects of cold stress
 ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی و مهدی فلاح
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9277    1393/02/17   2014/05/07    
اثر اهن بر برخی خصوصیات کیفی میوه هلو (Prunus persica CV. Alberta)
Effect of iron on some fruit quality characteristics of peach (Prunus persica CV. Alberta)
 سیدمحمد حسینی ملا، ایت اله رضایی نودهی، محمد علی عسکری، اورنگ خادمی
سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9283    1393/02/17   2014/05/07    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 940 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی