جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل
the relation of sexual function with marital satisfaction
 لیلا حیدری نسب
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7572    1392/04/01   2013/06/22    
اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW)در نمونه ای از زنان ایرانی
 رسول روشن چسلی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30751    1393/06/15   2014/09/06    
ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در نوجوانان ایرانی
Factorial Structure, Validity and Reliability of the General Health Questionnaire GHQ-28) In Iranian Adolescents
 محمدرضا نایینیان، محمد رضا شعیری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10686    1393/06/31   2014/09/22    
رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل
The relation between sexual function and marital adjustment in married femal
 لیلا حیدری نسب، شیرین کیقبادی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31348    1392/06/01   2013/08/23    
روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگیها، شیوه محاسبه، تصمیم گیری و محدودیت ها
 محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31269    1393/06/07   2014/08/29    
بررسی رابطه ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانی دانشجویان پزشکی
 مهدی سبحانی نژاد
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31034    1393/12/20   2015/03/11    
بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی پرسشنامه سنجش معنویت
validity and relaibility of SAI: primariy study
 سهیلا قمیان ، لیلا حیدری نسب
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31429    1393/06/30   2014/09/21    
بررسی اثر بخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز و کاهش نشانه های بیش فعالی در بزرگسالان ADHD
The effect of nurofeedback on decresing the symptom of ADHD on adults.
 اعظم مدنی، لیلا حیدری نسب، حمید یعقوبی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31437    1393/07/01   2014/09/23    
«مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS)
 محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد1دکتر سیدکاظم رسول زاده طباطبایی2دکتر پرویز ازادفلاح2،دکتر مسعود جان بزرگیسوده اسمعیلی الموتی-زهرا قنبری5
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9431    1392/02/05   2013/04/25    
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش اموزان دبیرستانی
 رسول روشن چسلی، روح اله عباسی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4611    1389/08/01   2010/10/23    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 937 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی