جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

همانندیها و ناهمانندیهای جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی وفایی
Gender Similarities and Dissimilarities in Jealousy: A Comparison of Male and Female Responses to Infidelity
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169629    1397/08/20   2018/11/11    
اثربخشی تکنیک «اموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
The effectiveness of the task focus training technique on reducing the fear of negative evaluation of people with social anxiety
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169631    1396/06/29   2017/09/20    
اعتبار یابی و رواسازی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A)
Validation and Validation of Personal Well-Being Scale for Adults (PWI-A)
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169632    1396/06/20   2017/09/11    
مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی
Comparing the effectiveness and durability of three treatment methods in social anxiety disorder
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169639    1394/12/01   2016/02/20    
رابطه تنظیم هیجان با سطح امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در اتش‌نشانان شهر تهران
The Relationship between Emotion Regulation and Physical Fitness Level Related to Health in Tehran Firefighters
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159409    1400/12/16   2022/03/07    
تاثیر اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطة والد-کودک (CPRT) مطابق با الگوی لندرث بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان
 سعیده سادات مصطفوی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8112    1391/12/30   2013/03/20    
مقایسه خشم واحساس گناه در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی و اختلال استرس پس از سانحه با افراد عادی
 محمود رجبی، رسول روشن چسلی، حمید رضا جمیلیان
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8071    1391/12/25   2013/03/15    
تاثیر سایکودراما در درمان پرنده هراسی (مورد پژوهی)
Effectiveness of psychodrama in the treatment of bird phobia (a case study)
 مهدی پوررضائیان، هدی پوررضاییان - فرامرز سهرابی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8801    1392/09/19   2013/12/10    
تعارض زناشویی ،رضایت زناشویی و رضایت جنسی:مقایسه زنان دارای ازدواج فامیلی و غیر فامیلی
 رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، ریحانه امرلاهی،امیر نیک اذین
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8784    1392/06/15   2013/09/06    
بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش اموزان (PWI-SC)
To Study Reliability and Validity for Personal Well-Being Index -School Children (PWI-SC)
 محمدرضا نایینیان
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8933    1392/09/30   2013/12/21    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 936 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی