جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شناسائی سریع ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با روش PCR برای ژن nuc
Rapid Identification of Staphylococcus aureus strainsby PCR amplification of the nuc gene
 پرویز اولیا، حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق
دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8249    1392/07/10   2013/10/02    
Left Ventricle Volume Measurement on Short AxisMRI Images Using a Combined Region Growing andSuperellipse Fitting Method
 محمد پویان، مصطفی قلیچ اوغلی، علیرضا فلاحی، وهاب دهلاقی
ACEEE International Journal of Signal & Image Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8251    1392/02/30   2013/05/20    
بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد
the representaition life style in the movies in 80 decade
 امیر رستگار خالد
جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8328    1391/02/01   2012/04/20    
کاربرد سیمان گلس ایونومر در تکنیک ساندویچ
Application of GICS in sandwich technique
 مهشید محمدی بصیر، فاطمه ملاوردی
دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8255    1391/08/03   2012/10/24    
بررسی استحکام باند میکروکششی سه نوع ماده زیرساخت و دو سیمان رزینی با سرامیک ریختگی IPS e.max Press
Microtensile bond strength of three different core materials and two resin cements to IPS e.max Press ceramic-
 مهشید محمدی بصیر، سیده شقایق رضوی
دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستو دنتیست های ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8256    1391/10/22   2013/01/11    
A hybrid genetic and imperialist competitive algorithm approach to dynamic cellular manufacturing system
 مسعود باقری لاله ، مهدی بشیری
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8276    1392/06/29   2013/09/20    
A hybrid differential evolution for general multi-objective flow shop problem with a modified learning effect
 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42841    1395/07/20   2016/10/11    
ابعاد و ویژگی های الگوی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی ناجا
 مهدی بشیری، محمد خدایی
توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8280    1392/02/15   2013/05/05    
توسعه دو روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل تمایز برای پایش عرضه مواد مخدر در ایران
 محمدرضا ملکی، مهدی بشیری، امیر حسین امیری
توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10249    1393/09/01   2014/11/22    
طراحی شبکه زنجیره تامین قطعات مورد نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی (نمونه پژوهی: چراغ های راهنما)
 مهدی بشیری، هانیه خراسانی
توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10398    1392/12/01   2014/02/20    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 948 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی