جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

طراحی راهبردها و رویکردهای برون سپاری در نیروی انتظامی
 بشیری، جلیلی، رضازاده، شرفی
توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32058    1394/08/01   2015/10/23    
طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی دستگاههای اجرایی کشور
 
توسعه سازمانی پلیس - توسعه انسانی پلیس سابق 
Endnote  XML  Paper ID : 72    1385/06/01   2006/08/23    
A Bender’s Decomposition Algorithm for Multi Objective Stochastic Fuzzy Hub Location Problem
 مهدی بشیری، امین نیری+ عباسی
13TH IRAIAN CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8281    1392/06/05   2013/08/27    
An extended GRA method for MCDM with interval-valued trapezoidal fuzzy numbers and unknown weights
 مهدی بشیری، lمجتبی میرزاده
13TH IRAIAN CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8284    1392/06/05   2013/08/27    
A clustering based simulated annealing approach for solving an un-capacitated single allocation p-hub location problem
 زینب رسولی نژاد ، مهدی بشیری
5th international conf. of Modeling, Simulation and Applied Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8283    1392/02/08   2013/04/28    
بهینه سازی مساله زمان بندی انعطاف پذیر کار چند هدفی با علف هرز گسسته
A Discrete Multi-Objective Invasive Weed Optimization for Flexible Job Shop Scheduling
 ربابه شهناسی ، مهدی بشیری، مریم حسن زاده
The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8285    1392/02/18   2013/05/08    
روش ترکیبی الگوریتم عملیات حرارتی شبیه سازی شده برای حل مسئله چندهدفه مکانیابی- مسیر یابی در فضای پیوسته
 مهدی بشیری، سمائی + حکیمی
The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8286    1392/02/18   2013/05/08    
Rich capacitated vehicle routing problem with multiple commodity
 سیدعلی محمد بهرامی، مهدی بشیری
The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8287    1392/02/18   2013/05/08    
مسئله مکانیابی محور-مسیریابی با در نظرگرفتن محدودیت ظرفیت
 مهدی بشیری، بهروز کریمی+ احسان رضایی
The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8288    1392/02/18   2013/05/08    
طراحی اقتصادی -اماری چندهدفه نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بر اساس تابع زیان تاگوچی و رویکرد زنجیره مارکوف با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
 مهدی بشیری، امیر حسین امیری، محمدرضا ملکی
The 6th International Conference of Iranian Operations research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8290    1392/02/18   2013/05/08    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 949 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی