جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی میزان مهارتهای (IT) دانشجویان و رابطه ان با نوع مصرف اینترنتی
Skills Assessment (IT) students and its relationship with Internet usage
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9297    1393/02/21   2014/05/11    
رابطه میزان دینداری ومدیریت بدن دربین دانشجویان
The relationship between the degree of religiosity among students of management bodies
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9299    1393/02/21   2014/05/11    
نقش شبکه های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان
The role of social networks on the national identity of students
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9301    1393/02/21   2014/05/11    
سبک های دلبستگی در افرد دچار شکست در روابط عاطفی
 رسول روشن چسلی، سمیه منتشلو
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9904    1393/02/22   2014/05/12    
نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان: نقش متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی
 حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان - حمید پیروی- مسعود ظفر - پریسا رحیمی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31247    1393/02/21   2014/05/11    
مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برحسب حمایت اجتماعی
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31248    1393/02/21   2014/05/11    
مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان سال اول با دانشجویان سال دوم تا چهارم دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31249    1393/02/21   2014/05/11    
تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس کمال گرایی مثبت و منفی
 حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31250    1393/02/21   2014/05/11    
تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس توجه اگاهی
 حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31251    1393/02/21   2014/05/11    
بررسی تعداد زنان در تولید اثار حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بین سال های 1380 تا 1390
Iranian womens productivity in Information science
 سعید اسدی، صنم قاسمی و صدیقه محمداسمایعی
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9302    1393/02/31   2014/05/21    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 949 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی