جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر شاخصهای همودینامیک بیماران سندرم حاد کرونری: یک کارازمایی بالینی
Effects of lavender aromatherapy on hemodynamic indices with acute coronary syndrome: a randomized clinical trial
 محمد ناطق، محمدرضا حیدری
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9761    1393/06/08   2014/08/30    
تاثیر اوای طبیعت بر زمان جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر قلب
 بهمن اقایی کسجینی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، عباس عبادی؛ سید داوود تدریسی؛ سید طیب مرادیان؛ امیر صادقی
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10347    1393/10/20   2015/01/10    
عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه
Effective factors in Information Technology (IT) acceptance in the view of the nurses working in ICU
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، مژده سالاری
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7987    1392/07/01   2013/09/23    
The Effect of Thermal Therapy on Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85464    1397/01/31   2018/04/20    
The Effectiveness of Foot Reflexology in the Severity of Restless Legs Syndrome in Female Patients Undergoing Dialysis: A Randomized Controlled Trial
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85465    1397/01/20   2018/04/09    
The Effect of Individual Hope Therapy Program on Reduction of Depression in Elderly Patients with Unstable Angina Hospitalized in Cardiac Care Unit
 Masoomeh Mozooni, Majideh Heravi-Karimooi * , Nahid Rejeh , Mohamad Ali Rahmani and Hamid Sharif Nia
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84883    1396/12/05   2018/02/24    
The Effect of Health Messages on Job Stress of Nurses Working in Intensive Care Unit
 بهنام اسبکیان- مجیده هروی کریموی- ناهید رژه- حمید شریف نیا
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43646    1396/02/31   2017/05/21    
Calculation of AC Loss for High Temperature Calculation of AC Loss for High TemperatureTwo-Dimensional Finite Element Method
 اصف قابلی جویباری، محمدرضا بسمی
International Journal of Electronics Communications and Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9337    1392/10/11   2014/01/01    
A CssA, CssB and LTB chimeric protein induces protection against Enterotoxigenic escherichia coli
 سمانه باقری، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، شهرام نظریان-معصومه ال رسول
The Brazilian Journal of Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9353    1392/10/13   2014/01/03    
To Develop and Accredit Criteria and Indicators for Administration Quality Assessment of Iran’s High Schools
 محسن فرمهینی فراهانی، علی کشاورز-زهره نصیری یوسف الیسی
International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9354    1393/03/30   2014/06/20    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 947 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی