جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

واکاوی موتیو لاله از نگاه وحشی بافقی
 احمد فروزانفر
نخستین همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8227    1392/06/10   2013/09/01    
بررسی مضامین عوده مطلع غزل های وحشی
 غفار برج ساز، شهلا خلیل اللهی
نخستین همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8228    1392/06/10   2013/09/01    
حوزه های مفهومی و بیانی موتیو اینه در اشعار وحشی بافقی
 غفار برج ساز، غفار برجساز
نخستین همایش ملی کمال الدین وحشی بافقی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8229    1392/06/10   2013/09/01    
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PRECISE HARDWARE FOR ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY (EIT)
 محمد خلیقی، محمد میکائیلی، بیژن وثوقی وحدت-محمد مرتضوی
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10010    1393/02/28   2014/05/18    
Investigation of Increased Ohmic and Core Losses in Induction Motors Under Voltage Fluctuation Conditions
 
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85293    1397/04/10   2018/07/01    
روش جدیدی برای اشکارسازی و تطبیق ویژگیهای لبه
A new method for edge feature detection and matching
 
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106385    1383/10/12   2005/01/01    
کاهش الودگی پایلوت در سیستمهای MIMO-OFDM عظیم با استفاده از خاصیت تنکی کانال در حوزه زمان
Pilot Contamination Reduction Using Time Domain Channel Sparsity in Massive MIMO-OFDM Systems
 M. Hanafi Kumeleh, S. Rezvani Kenarsari, M. Ferdosizadeh Naeiny
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43530    1396/04/16   2017/07/07    
تقریب دینامیک غیرخطی بازو بر اساس مدلسازی LPV جهت مسئله کنترل ردیابی روبات
Manipulator Dynamic Nonlinearity Approximation Based on Polytopic LPV Modeling for Robot Tracking Control Problem
 
Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159187    1400/10/28   2022/01/18    
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با احساس امنیت محله ای مطالعه موردی اران و بیدگل
 امیر رستگار خالد
مطالعات جامعه شناختی شهری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10204    1393/06/30   2014/09/21    
بررسی رابطه میزان احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی -فرهنگی-وسیاسی انان( شهروندان مناطق 3و12 شهر تهران)
the relatioship between citizens,sense of social beloning and their social cultural and political participation (case of study :districts 3 and 12 )of the city of tehran
 عبدالرضا باقری بنجار، ماریا رحیمی
مطالعات جامعه شناختی شهری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8264    1391/10/01   2012/12/21    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 946 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی