جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

-----------
A Comparison Between the Al-Qanoon Fi al-Teb Principles in Dental Treatments and Contemporary Dentistry
 
Avicenna Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106016    1397/04/25   2018/07/16    
-
evaluating the physical properties of novel zinc phosphate and zinc polycarboxylate cements containing zinc oxide nanoparticles
 
Avicenna Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85268    1396/06/11   2017/09/02    
اثر کشیدن سیگار بر شمارش ایوزینوفیلی در التهاب لثه:یک مطالعه هیستوپاتولوژیک
Effect of Cigarette Smoking on Eosinophil Count in Periodontal Inflammation: A Histopathologic Study
 
Avicenna Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85385    1397/01/08   2018/03/28    
بررسی نسبتهای تکرارشونده و نسبت طلایی در دندانهای طبیعی
Evaluating Recurring Esthetic Dental Proportion (RED) and Golden portion in Natural Dentition
 مریم عظیمی زواره ای، مریم دین پرور، حسنا تیموریان، مریم فرهادیان
Avicenna Journal of Dental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64113    1395/12/11   2017/03/01    
مطالعه ریخت شناسی و شیمی گیاهی اسفرزه بومی ایران در استان گلستان
Morphological and phytochemical study of indigenous plantago ovata of golestan provincd of iran
 محمدحسین فتوکیان، گلچین
international journal of biological sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9404    1393/05/04   2014/07/26    
عوامل خطر مرتبط با سندرم حاد کرونری در سالمندان
Risk Factors Associated With Early Symptoms of Acute Coronary Syndrome in Elderly
 محمدرضا حیدری
American Journal of Cardiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9407    1392/12/10   2014/03/01    
حمایت از خانواده های بیماران رو به احتضار در بخش های مراقبت ویژه
Supporting Families of Dying Patients in the Intensive Care Units
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
HOLISTIC NURSING PRACTICE
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9457    1393/05/01   2014/07/23    
تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری و طراحی عناصر عمومی ان در برنامه درسی مدرسهای
 مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9409    1392/12/29   2014/03/20    
تحلیل محتوای میزان توجه به ابعاد هفت‌گانه اهداف مصوب در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران
 مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31916    1394/12/20   2016/03/10    
تبیین مولفه های اموزش چند فرهنگی و تحلیل ان در محتوای کتب درسی دوره متوسطه نظری
 رضا وفایی، مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31266    1394/06/30   2015/09/21    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 952 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی