جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر اوای طبیعت بر زمان جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر قلب
 بهمن اقایی کسجینی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، عباس عبادی؛ سید داوود تدریسی؛ سید طیب مرادیان؛ امیر صادقی
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10347    1393/10/20   2015/01/10    
عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه
Effective factors in Information Technology (IT) acceptance in the view of the nurses working in ICU
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، مژده سالاری
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7987    1392/07/01   2013/09/23    
بررسی میزان شادکامی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال 1
Happiness in Nurses Working in the Emergency Department of the Hospitals of Ilam University of Medical Sciences in 2019
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116720    1398/05/17   2019/08/08    
ررسی میزان خود کارامدی و فاکتورهای مرتبط با ان درمبتلایان به انژین صدری مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1
Examining the Level of Self-efficacy and its Related Factors in Patients with Angina Pectoris Disease Referring to Selected Hospitals in Tehran During 2018
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116721    1397/12/28   2019/03/19    
بررسی تاثیر بخور درمانی بر سرفه و خشونت صدا ناشی از خروج لوله داخل نای در سالمندان بعد از جراحی قلب
Examining the Effect of Humidifier Therapy on Hoarseness and Coughing Following Endotracheal Extubation in the Elderly after Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116722    1397/12/28   2019/03/19    
The Effect of Thermal Therapy on Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85464    1397/01/31   2018/04/20    
The Effectiveness of Foot Reflexology in the Severity of Restless Legs Syndrome in Female Patients Undergoing Dialysis: A Randomized Controlled Trial
 
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85465    1397/01/20   2018/04/09    
The Effect of Individual Hope Therapy Program on Reduction of Depression in Elderly Patients with Unstable Angina Hospitalized in Cardiac Care Unit
 Masoomeh Mozooni, Majideh Heravi-Karimooi * , Nahid Rejeh , Mohamad Ali Rahmani and Hamid Sharif Nia
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84883    1396/12/05   2018/02/24    
The Effect of Health Messages on Job Stress of Nurses Working in Intensive Care Unit
 بهنام اسبکیان- مجیده هروی کریموی- ناهید رژه- حمید شریف نیا
Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43646    1396/02/31   2017/05/21    
Calculation of AC Loss for High Temperature Calculation of AC Loss for High TemperatureTwo-Dimensional Finite Element Method
 اصف قابلی جویباری، محمدرضا بسمی
International Journal of Electronics Communications and Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9337    1392/10/11   2014/01/01    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 953 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی