جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A CssA, CssB and LTB chimeric protein induces protection against Enterotoxigenic escherichia coli
 سمانه باقری، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، شهرام نظریان-معصومه ال رسول
The Brazilian Journal of Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9353    1392/10/13   2014/01/03    
To Develop and Accredit Criteria and Indicators for Administration Quality Assessment of Iran’s High Schools
 محسن فرمهینی فراهانی، علی کشاورز-زهره نصیری یوسف الیسی
International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9354    1393/03/30   2014/06/20    
اخلاق شهروندی: مقوله ای بین رشته ای
Citizenship ethics :interdisipline concept
 محسن فرمهینی فراهانی
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9355    1393/04/01   2014/06/22    
درک پرستاران ICU از نقش خود در قبال خانواده بیماران
ICU nurses perception of their roles toward the patient’s family
 زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9597    1393/01/01   2014/03/21    
شناسایی رابطه گرایش به کارافرینی با مدیریت دانش (مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز)
 سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده-مهدی افشار
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9359    1393/03/20   2014/06/10    
شناسایی و اولویت بندی امیخته بازار یابی پایداری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی :صنعت لبنیات ایران)
 سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده- مهدی افشار
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9360    1390/03/20   2011/06/10    
رابطه توانمند سازی کارکنان با رشد سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه شاهد تهران)
 سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده- مهدی افشار
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9361    1393/03/20   2014/06/10    
چالش های توسعه نهاد داوری در نظام حقوقی ایران
Challenges to the Development of Arbitration in the Iranian Legal System
 سیامک کرم زاده، حسین شعبانی سیلاخوری
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64462    1396/04/07   2017/06/28    
مدلسازی لیزش دوحالته در لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی
Modelling of two-state lasing in quantum dot semiconductor laser
 محمدحسن یاوری، وحید احمدی
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9363    1393/02/30   2014/05/20    
کنترل لغزشی ترمینال حرکت بازو به همراه الگوریتم مسیریابی یرخط
 مهدیه خلیق فرد ، محمد پویان، مهدیه خلیق فرد ، عباس عرفانیان
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10354    1393/03/01   2014/05/22    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 954 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی