جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

توسعه روشی برای بهبود پایش پروفایل های لجستیک در فاز 2
 امیر حسین امیری
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9466    1392/06/29   2013/09/20    
ارائه رویکردی برای پایش پارامترهای پروفایلهای خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه مدت در فاز 2
 
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137814    1399/03/31   2020/06/20    
تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم¬های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان
 
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85133    1395/09/30   2016/12/20    
بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی
 
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85689    1396/06/31   2017/09/22    
پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) وMA(1)
 
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106428    1397/03/31   2018/06/21    
طراحی نمودارکنترل تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی برنولی با پارامترهای تخمین زده شده
 
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137249    1398/03/30   2019/06/20    
پایش شاخص‌های عملکرد هزینه و برنامه پروژه در شرایط عدم قطعیت با ارایه یک رویکرد کنترلی جدید فازی
 رضا قشقایی، سید میثم موسوی، امیرحسین امیری
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43134    1394/10/02   2015/12/23    
تخمین نقطه تغییر در ماتریس کوواریانس فرایند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی
 امیری، ا.، ملکی، م.ر. کلانی، م.ح.،
مهندسی و مدیریت کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84724    1395/03/31   2016/06/20    
Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell Lines
 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116529    1398/02/22   2019/05/12    
Evaluation of Cisplatin Efficacy on HepG2 and E. coli Cells under Acidic Conditions
 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116531    1398/02/22   2019/05/12    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 955 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی