جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Assessing the tobacco-rattle-virus-based vectors system
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی تفرشی
virus genes
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9470    1393/05/25   2014/08/16    
In Silico Analysis of Acinetobacter baumannii phospholipase ِ D as a subunit vaccine candidate
 الهه زاده حسینقلی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
Acta Biotheoetica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9471    1393/05/25   2014/08/16    
Functional Exposed amino acids of bauA as potential immunogen against acinetobacter baumannii
 لیلا صافی، ایرج رسولی، جهانگیری-بزم ارا
Acta Biotheoetica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30952    1394/03/10   2015/05/31    
نقاط یکنواخت در نیمگروههای نیم توپولوژیک
Uniform points in semitopological semigroups
 محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9473    1393/06/04   2014/08/26    
حل عددی رهایش دارو توسط استنت به روش ترکیبی اسپکترال و تفاضل متناهی
 سمیه فخری، سیدحجت اله مومنی ماسوله
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9514    1393/06/06   2014/08/28    
یک حل عددی برای معادلات انتگرال ولترای دوبعدی نوع اول
A numerical solution for the two-dimensional Volterra integral equations of the first kind
 ابوالفضل تاری مرزاباد
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9507    1393/06/05   2014/08/27    
فضا های باناخ بعد متناهی با عملگرهای رادیال و نرمال گون یکسان
Finite dimensional Banach spaces with the same normaloid and radial operators
 رحیم علیزاده
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9687    1393/06/08   2014/08/30    
Solving three-player strategic games by Lemke- Howson algorithm using coalative games
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، شهلا جعفری
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10498    1393/06/05   2014/08/27    
اگرگیتباکتر اکتینومایستوم کومیتانس عامل پریو دنتوپاتیک باکتری وحساسیت به تاثیرعصاره های چای سبز
Aggregatibacter actinomycetemcomitans as a periodontopathic bancteria susceptibility to camellia siensis extracts
 حدیثه جمشیدیان قلعه سفیدی ، جلایر.جمشیدیان.نیاکان
15th International Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10075    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر مهاری نانو ذرات اکسید روی و نیترت نقره بر استافیلوکوکوس اریوس . اسینتو باکتر بومانی و سودو مونا ایرو ژینوزا
Antimicrobial effects of zinc oxide and silver nitrate Nanio particles on s. aureus , Abaumannii and P. aeroginosa
 الهام اسمعیلی، اسمعیلی.نیاکان
15th International Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10076    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 962 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی