جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

the effect of managers moral intelligence on bussiness preformance
 سیداحمد حسینی، حسن خلیلی-بهزاد ناظم پور
International Journal of Organizational Leadership
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9538    1393/04/05   2014/06/26    
Bioassay with two Iranian isolates of Metarhizium anisopliae on eggs, 2th nymphal instars and adults of the sunn pest,
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، ندا صدیقی، حسن عسکری، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان و جابر کریمی
Applied Entomology and Phytopathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9449    1392/12/01   2014/02/20    
Correlation between her-2 oncoprotein expression and some prognostic factors in papillary thyroid carcinoma
 شروین ربیعی ، محمد رضا جلالی ندوشن
26th European Congress of Pathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9541    1393/06/08   2014/08/30    
The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19: Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version
 پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی
Journal of sexual medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9543    1393/06/10   2014/09/01    
Imitation of Cerebellar Motor function for Controlling FES-Cycling Systems
 سعید سلوکی، محمد پویان
سومین کنفرانس علوم اعصاب پایه وبالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9547    1393/02/11   2014/05/01    
Fuzzy Model Reference Adaptive Control Based on PID for Fundamental and Typical Industrial Plants
 سعید سلوکی، محمد پویان
سومین کنفرانس کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9548    1392/10/09   2013/12/30    
Robust Cerebellar Controller Design for FES-Cycling Control Systems
 سعید سلوکی، محمد پویان
دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9549    1392/09/27   2013/12/18    
تاثیر زمانهای مختلف امواج ماکروویو روی جوانه زنی برنج
The effects of exposure times of microwave frequency on the seed germination of rice (Oriza sativa)
 داریوش طالعی، محمد محسن خواه
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9550    1393/06/06   2014/08/28    
بررسی مدت زمان و روشهای مختلف پرایمینگ بر مولفههای جوانهزنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum)
Evaluation of different priming and exposure times on seed germination indices of Green Cumin
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، زینب کبری پیشوا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9553    1393/06/05   2014/08/27    
مطالعه تاثیر تیمار نانو کود اهن بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه از تیره نعناعیان (Lamiaceae)
Effect of Nano-Fe fertilizer rates on germination traits of three Mellisa offisinalis species
  هرمزدیار کیانمهر، داریوش طالعی، زهرا دانایی پور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9556    1393/06/05   2014/08/27    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 962 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی