جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Fetal Electrocardiogram Signal Extraction by ANFIS Trained with PSO Method
 علی مطیع نصرابادی، Maryam Nasiri، Karim Faez Ali Motie Nasrabadi
International Journal of Electrical and Computer Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8456    1391/01/27   2012/04/15    
Wide Area Oscillation Damping using Utility-Scale PV Power Plants Capabilities
 مهرداد مرادی- پوریا معقولی
International Journal of Electrical and Computer Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43333    1396/01/12   2017/04/01    
Reliability Constrained Unit Commitment Considering the Effect of DG and DR Program
 
International Journal of Electrical and Computer Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85436    1397/05/10   2018/08/01    
Ictal Heart Rate Variability Assessment with Focus on Secondary Generalized and Complex Partial Epileptic Seizures
 علی مطیع نصرابادی، Soroor Behbahani، Nader Jafarnia Dabanloo، Ali Motie Nasrabadi
Advances in Bioresearch
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8457    1391/12/25   2013/03/15    
تاثیر برخی خصوصیات زراعی و محیطی بر بانک بذر یونجه های یکساله
Effect of Some Agro Practices on Seed Bank, Establishment and Natural Regeneration of Annual Medics
 مجید امینی دهقی، Azizi، Khosro; GHalavand، Amir; Modarres Sanavy،;
Advances in Bioresearch
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9658    1392/01/10   2013/03/30    
Dexamethasone-releasing cochlear implant coatings: application of artificial neural networks for modelling of formulation parameters and drug release profile
 علی مطیع نصرابادی، Pedram Nematia، Mohammad Imania،*، Farhid Farahmandghavia، Hamid Mirzadehb، Ehsan Marzban-Radc and Ali Motie Nasrabadid
The Journal of Pharmacy and Pharmacology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8464    1392/05/24   2013/08/15    
Artificial neural networks for bilateral prediction of formulation parameters and drug release profiles from cochlear implant coatings fabricated as porous monolithic devices based on silicone rubber
 Pedram Nematia, Mohammad Imania, Farhid Farahmandghavia, Hamid Mirzadehb, Ehsan Marzban-Radc and Ali Motie Nasrabadid
The Journal of Pharmacy and Pharmacology
Endnote  XML  Paper ID : 42582    1393/02/25   2014/05/15    
Pre-ictal heart rate variability assessment of epileptic seizures by means of linear and non-linear analyses
 علی مطیع نصرابادی، Soroor Behbahani، Nader Jafarnia Dabanloo، Ali Motie Nasrabadi1، Cesar A. Teixeira2، Antonio Dourado2
Anadolu Kardiyoloji Dergisi - The anatolian journal of cardiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8467    1392/07/15   2013/10/07    
تبیین ابعاد و مولفه های نگرش جامع کارافرینی و تحلیل ان درمحتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه کار دانش
 مهدی سبحانی نژاد
رهبری و مدیریت اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8469    1392/03/30   2013/06/20    
تحلیل محتوای کتاب درسی پیام های اسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی های پایه اخلاقی برنامه درسی ملی
.....
 
رهبری و مدیریت اموزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148143    1398/03/29   2019/06/19    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 962 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی