جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه دفع ادراری پروتئین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه فوتبال و بازی رسمی فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
The comparison of two soccer and semi-soccer protocol induced excretion of urinary protein in adolescent male soccer players
 
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148030    1390/09/15   2011/12/06    
بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند
Investigating the effect of eight-week resistance training with Thera-band on the serum levels of IL-15, balance and muscle strength of elderly women
 
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106116    1397/06/23   2018/09/14    
بررسی اثرات اللوپاتیک بنه زعفران بر رشد گیاهچه¬ای گندم در شرایط ازمایشگاهی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8488    1392/08/29   2013/11/20    
اثر پایه مادری بر بنیه بذر بالنگوی شیرازی (Lallemantia royleana)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بخت اور
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8489    1392/08/29   2013/11/20    
جوانه زنی بذر گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia iberica)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیس نژاد- رضازاده
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8491    1392/08/29   2013/11/20    
بررسی اثر کودهای الی و زیستی PGPR) ( بر کیفیت کلاله زعفران (Crocus sativus L)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، امینی- شرقی
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8492    1392/08/29   2013/11/20    
بررسی مقدار موسیلاژ دانه گونه­های مختلف بالنگو (Lallemantia sp) تحت تنش خشکی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عبدالهی
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8493    1392/08/29   2013/11/20    
شناسایی ترکیب اسیدهای چرب بذر پنج گونه خودروی مریم گلی ایران
 سیدحامد معظمی فریدا ، طیبه رجبیان، مسعود رنجبر، نصرت رحمانی و سیدعلیرضا سلامی
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8593    1392/08/29   2013/11/20    
بررسی و سنجش خاصیت انتی اکسیدانی سه گونه Phlomis با روش جاروب کنندگی رادیکال های ازاد DPPH
 طیبه رجبیان، نسترن حاجی قاسمی و عذرا صبورا
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8597    1392/08/29   2013/11/20    
القای کالوس و شاخه زایی در ریزنمونه های میانگره و برگ گیاه برازمبل تیمار شده با 2ip و 4,2-D
 طیبه رجبیان، نسترن حاجی قاسمی و عذرا صبورا
همایش ملی گیاهان دارویی امل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8599    1392/08/29   2013/11/20    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 963 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی