جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه
شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9499    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کدوسبز
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9500    1393/06/04   2014/08/26    
شوری (Peganum harmala L.) تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و پارامترهای جوانه زنی گیاه دارویی اسپند
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9501    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تیمارهای اب داغ و خراش مکانیکی برجوانه زنی بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9502    1393/06/04   2014/08/26    
واکنش ارقام مختلف کنجد به کاربرد کود های شیمیایی و بیولوژیک تامین کننده نیتروژن
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری ، سید علی طباطبایی ، سید علی محمد مدرس ثانوی ،وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10441    1393/06/04   2014/08/26    
اثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجد
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری ، سید علی طباطبایی ، سید علی محمد مدرس ثانوی ،وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10442    1393/06/04   2014/08/26    
Solving an application problem by differential transform method
حل یک مساله کاربردی با روش تبدیل دیفرانسیلی
 ابوالفضل تاری مرزاباد
International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9508    1393/06/30   2014/09/21    
segmentation of uterine using neighberhood information affected possibilistic fcm and gussian mixture model in uterine fibroid patients mri
 علیرضا فلاحی، حسن ختن لو، محمد پویان، حسن هاشمی، محمد علی عقابیان
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications
Endnote  XML  Paper ID : 9510    1392/12/01   2014/02/20    
Segmentation of Uterine Fibroid on MR images Based On Chan-Vese Level Set Method and Shape Prior Model Biomedical Engineering
 حسن ختن لو، علیرضا فلاحی، محمد علی عقابیان، محمد پویان
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications
Endnote  XML  Paper ID : 9511    1392/12/02   2014/02/21    
حذف نویز سیگنال ECG : انتخاب و بهینه سازی بهترین الگوریتم فیلتر تطبیقی
Ecg Signals Noise Removal: Selection and Optimization of the Best Adaptive Filtering Algorithm Based on Various Algorithms Comparision
 محمد پویان، الیاس ابراهیم زاده،سحر جهانی، احمد بیجار، سید کمال الدین ستاره دان
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30859    1394/05/10   2015/08/01    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 967 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی