جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی بر روی روی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 ثمانه فاطمی کیا ، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، سمانه فاطمی کیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9607    1393/06/01   2014/08/23    
- بررسی اثر کنه کشی LT50) و LC50) اسانس گیاه سرو Thuja orientalis و دارچینCinnamomum zeylanicum روی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9608    1393/06/01   2014/08/23    
بررسی اثرات دورکنندگی و کاهش تخم ریزی اسانس گیاه پونه pulegiumMentha رویکنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9609    1393/06/01   2014/08/23    
نوسانات جمعیت و خسارت کمی شب پره پشت الماسی روی کلزا در تهران
Population fluctuations and quantitative damage diamondback moth, plutella xylostella on canola in Tehran region
 علیرضا عسکریان زاده، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان و مهرنوش مینایی مقدم
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9726    1393/06/01   2014/08/23    
استفاده از مدل های غیر خطی برای پیش بینی نرخ رشد و نمو و براورد شاخص های دمایی بالتوری سبز معمولی
Using non-linear models to predict developmental rate and to estimate thermal indices of the common green lacewing, Chrysoperla carnea
 زهرا نعمتی، حسین رنجبر اقدم، علیرضا عسکریان زاده و میثم قاسمی
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9727    1393/06/01   2014/08/23    
مطالعه مقدماتی فیلوژنتیکی برخی جدایه های جنس Xylaria در شمال ایران
 سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، رسول زارع و سید علی الهی نیا
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31689    1393/06/02   2014/08/24    
تولید جوانه سالم از سرشاخه های نارنگی انشو .....
Healthy bud productin from....
 یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی و عالم ارا غلامی
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31082    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی امیخته بازاریابی پایداری (4C) محصول پسته با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(مطالعه موردی: صنعت پسته ایران)
 فاطمه نوروززاده، ناصر یزدانی، فاطمه نوروز زاده ، حسین رییسی
اولین همایش ملی پسته ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9617    1393/06/10   2014/09/01    
بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با بیگانگی شغلی
the study of sociological effected on work alianation
 امیر رستگار خالد
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9620    1392/07/01   2013/09/23    
ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی جوانان
relative deprivation and social cohesion youth
 امیر رستگار خالد
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31027    1393/07/01   2014/09/23    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 968 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی