جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پزوهشی تجربی در مورد عوامل کلیدی موثر بر رضایت مشتری از سیستم های پرداخت خودکار الکترونی ...
Empirical Study of the Key Factors affecting Customers Satisfaction of Electronic Payment Systems (ATM and POS) in the banks member of
 
Asian Journal of Research in Marketing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106165    1393/09/10   2014/12/01    
شناسایی و رتبه بندی عناصر امیخته بازاریابی صادراتی کشمش
Identifying and rating of marketing mix components for raisin export
 یحیی بدرحصاری، سعید خدامرادی، مصطفی قاضی زاده
Asian Journal of Research in Marketing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9703    1393/07/12   2014/10/04    
حساسیت ضدمیکربی باکتریهای جدا شده از خلط در بیمارستان پارس تهران، ایران
Antimicrobial susceptibility of bacteria recovered from sputum in Pars Hospital at Tehran, Iran
 پوپک ایزدی، حوریه صادری، محمدابراهیم یارمحمدی، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، سیده مرضیه موسوی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9706    1393/07/08   2014/09/30    
بررسی مقاومت انتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا جدا شده از بیماران در تهران، ایران
Antimicrobial resistance pattern of Klebsiella spp. isolated from patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، مرضیه موسوی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9707    1393/07/08   2014/09/30    
Antibacterial Activity of Curcuma longa Extract against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Different Infections
 محمدمهدی عطارپوریزدی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9880    1393/07/09   2014/10/01    
A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
 فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10202    1393/07/08   2014/09/30    
A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
 کیمیا میرزاخانی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10203    1393/07/08   2014/09/30    
رویکرد ترکیبی چند معیاره برای رتبه بندی شرکت های بیمه
a hybrid multi-criteria model for insurance companies rating
 راضیه رحیمی ، سعید خدامرادی، امیر صفری
International Business Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9708    1393/04/10   2014/07/01    
طراحی مجدد زنجیره تامین با لحاظ کردن ریسک مالی
supply chain redesign considering financial risk
 ساجده دهقان منشادی ، سعید خدامرادی
کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9711    1392/12/07   2014/02/26    
مقایسه دو مدل برنامه ریزی ارمانی برای حل مساله تخصیص بودجه:مورد پژوهی
Comparison of Two Goal Programming Models for Budget Allocation Problem - A Case Study
 سعید خدامرادی، علی بنیادی نایینی، حسین سبزیان
International Journal of Economy, Management and Social Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9712    1393/08/13   2014/11/04    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 982 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی