جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

الگوی سنجش و ارزیابی کارامدی انقلاب اسلامی
The model of measuring and evaluating the efficiency of the Islamic revolution
 
پژوهش های انقلاب اسلامی
Endnote  XML  Paper ID : 159592    1400/11/02   2022/01/22    
رفتار‌شناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش ان در انقلاب اسلامی
 مهناز قنبری حرم ابادی ، زاهد غفاری هشجین
پژوهش های انقلاب اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8678    1391/09/20   2012/12/10    
نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
 مریم دژگیر، زاهد غفاری هشجین
پژوهش های انقلاب اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9157    1392/05/01   2013/07/23    
هستی شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری
 مهدی جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
حکمت اسرا - اسرا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8679    1391/06/30   2012/09/20    
بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی
Investigation of the metaphysics of the light in the Illumination philosophy
 محمود صیدی، حسن اختر
حکمت اسرا - اسرا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30807    1393/04/01   2014/06/22    
شقاوت عقلانی در حکمت صدرائی
Rational affliction in Sadras wisdom
 
حکمت اسرا - اسرا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158913    1400/07/20   2021/10/12    
تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه علامه‌طباطبایی با محوریت رساله‌های انسان در دنیا و ولایت
Analysis of the nature and purpose of worldly life in AllamehTabatabaei’s view Centered on the treatiseMan in the world( insan fi al-dunya) and Initiation( wilayat)
 
حکمت اسرا - اسرا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85535    1395/10/10   2016/12/30    
بررسی انتقادات احسایی به برهان تضایف ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم
Ehsaees Critique of Mulla Sadras Correlation Argument for the Unity of the Knower and the Known
 محمود صیدی احسان کردی اردکانی
حکمت اسرا - اسرا سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64502    1396/09/22   2017/12/13    
تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سبک زندگی مردم ایران با تاکید بر سالهای 57 تا 67
 
همایش بین المللی مطالعه علمی فرهنگ ایثار و شهادت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8684    1392/07/09   2013/10/01    
نقش مساجد . نماز جمعه در پیدایش و گسترش بیداری اسلامی
The Role of Mosques and Friday Prayer in Emergence and Spread of Islamic Awakening
 مهناز قنبری حرم ابادی ، زاهد غفاری هشجین
Middle East Political Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8680    1391/07/03   2012/09/24    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 981 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی