جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شاهد: رای گیری اینترنتی امن با بهره گیری از زیرساخت های بانکی
 
رایانش نرم و فن اوری اطلاعات=Journal of Soft Computing and Information Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31748    1394/01/15   2015/04/04    
پیدا کردن مسیرهای همیلتونی بین دو راس معین در گراف‌های توری T-شکل با اندازه زوج
Finding Hamiltonian Paths between Two Given Vertices in Even-sized T-shaped Grid Graphs
 
رایانش نرم و فن اوری اطلاعات=Journal of Soft Computing and Information Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169813    1401/06/31   2022/09/22    
بهبود تخصیص منابع اینترنت اشیا در محاسبات مه با استفاده از نظریه بازی غیر همکارانه
The IoT Resource Allocation Improvement in Fog Computing Using Non-Cooperative Game Theory
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159436    1401/03/11   2022/06/01    
طراحی یک پروتکل پرداخت الکترونیکی مبتنی بر زنجیره‌قالب با حفظ گمنامی کاربران
Design a Blockchain based Electronic Payment with Users’ Anonymity
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158598    1400/04/08   2021/06/29    
بهینه‌سازی تخصیص توام پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان در شبکه‌های OFDMA ناهمگون
Joint user association, such channel selection and power allocation in heterogeneous OOFDMA networks
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158495    1399/08/01   2020/10/22    
یک طرح جدید و امن برای اشتراک گذاری داده های پزشکی مبتنی‌بر فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  Paper ID : 158523    1399/01/30   2020/04/18    
ردیــابـی بی درنگ همبندگرای اشیا میکروسکوپی
Real-time Topology-based Tracking of Microscopic Objects
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148214    1399/11/05   2021/01/24    
تشخیص همزمان زیرگراف های متراکم ناهنجار در شبکه های اجتماعی بزرگ
Concurrent Detection of Condense Anomalous Subgraphs in Large Social Networks
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148239    1399/11/05   2021/01/24    
روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکه‌های اجتماعی بزرگ
A Distributed Community Dtection Method in Large Social Networks
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137947    1399/08/06   2020/10/27    
روش ترکیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از تشخیص انجمن در گراف و انتخاب ویژگی
Hybrid Anomaly Detection Method Using Community Detection in Graph and Feature Selection
 
پدافند الکترونیکی و سایبری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137948    1399/03/01   2020/05/21    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 990 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی