جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Beneficial effect of hypericum perfuratum on recovery of glomeruli in renal tissue of diabetic rats
 محمدحسن قوسیان مقدم، محمد مرادی ایمان انصاری علیرضا شیخ فندرسکی
14TH STUDENTS INTERNATIONAL CONFERANCE ON BIOMEDICAL AND INTERDICIPLINARY RESEARCH
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9914    1392/08/10   2013/11/01    
The effect of saliva officinalis on malondialdehyde level of brain tissue in streptozotocin hnduced diabetic rats
 محمدحسن قوسیان مقدم، مرتضی عاشوری
14TH STUDENTS INTERNATIONAL CONFERANCE ON BIOMEDICAL AND INTERDICIPLINARY RESEARCH
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9916    1392/08/10   2013/11/01    
طبقه بندی رنگ پوست مبتنی بر طب سنتی ایران با استفاده از تصحیح و پردازش تصاویر رنگی صورت
Skin color classification based on iran traditional medicine using image processing of face color image
 
ششمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9901    1393/02/26   2014/05/16    
اثر ترکیب درمانی کافیین وگلی بن کلامید بر استرس اکسیداتیو در بیضه رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی زاارع
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9919    1393/06/11   2014/09/02    
اثر ترکیب درمانی گلی بن کلامید و دیازپام بر استرس اکسیداتیو در کلیه ی رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، نازگل مومنی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9920    1393/06/11   2014/09/02    
اثر مصرف خوراکی گیاه مریم گلی بر فعالیت کاتالاز در بافت کبد موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی اعظم امیدوار
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9921    1393/06/11   2014/09/02    
Effect of fumaria parviflora on histopathology and oxidative steress of kidney tissue in diabetic rat
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی انصاری شیخ فندرسکی محمد مرادی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9922    1393/06/13   2014/09/04    
اثر ترکیب درمانی گلی بن کلامید و کافیین بر استرس اکسیداتیو در بافت کلیه موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی اسکویی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9923    1393/06/12   2014/09/03    
اثر تجویز مرزنجوش برمیزان فعالیت انزیم کاتالاز در بافت هموژنیزه کلیه موش دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، بهرامی روغنی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9924    1393/06/13   2014/09/04    
اثر ترکیب درمانی دیازپام و گلی بن کلامید بر استرس اکسیداتیو در قلب رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، محیا حسینی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9925    1393/06/13   2014/09/04    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 991 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی