جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر ترکیب درمانی کافیین وگلی بن کلامید بر استرس اکسیداتیو در بیضه رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی زاارع
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9919    1393/06/11   2014/09/02    
اثر ترکیب درمانی گلی بن کلامید و دیازپام بر استرس اکسیداتیو در کلیه ی رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، نازگل مومنی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9920    1393/06/11   2014/09/02    
اثر مصرف خوراکی گیاه مریم گلی بر فعالیت کاتالاز در بافت کبد موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی اعظم امیدوار
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9921    1393/06/11   2014/09/02    
Effect of fumaria parviflora on histopathology and oxidative steress of kidney tissue in diabetic rat
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی انصاری شیخ فندرسکی محمد مرادی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9922    1393/06/13   2014/09/04    
اثر ترکیب درمانی گلی بن کلامید و کافیین بر استرس اکسیداتیو در بافت کلیه موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی اسکویی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9923    1393/06/12   2014/09/03    
اثر تجویز مرزنجوش برمیزان فعالیت انزیم کاتالاز در بافت هموژنیزه کلیه موش دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، بهرامی روغنی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9924    1393/06/13   2014/09/04    
اثر ترکیب درمانی دیازپام و گلی بن کلامید بر استرس اکسیداتیو در قلب رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، محیا حسینی
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9925    1393/06/13   2014/09/04    
Effect of hypericum perforatum on the glucose and lipids level of the serum among streptozotocin-induced diabetic rat
 محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی مهدیزاده انصاری غانم
پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9926    1393/06/12   2014/09/03    
دیدگاه ابن سینا در پیشگیری از ترومبوز
Avicenna s view on prevention of thrombosis
 حسن نامدار، الهام عمارت کار، رسول چوپانی- منصور کشاورز
International Journal of Cardiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9938    1392/02/10   2013/04/30    
Avicennas view of reperfusion in myocardial infarction
 فرامرز فلاحی ارزودار، Namdar H، Emaratkar E، Nazem E، Nikbakht Nasrabadi A، Choopani R، Movahhed M، Gooshah Gir AA
International Journal of Cardiology
Endnote  XML  Paper ID : 31569    1391/10/01   2012/12/21    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 992 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی