جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Comparative analysis of some phenolic compounds in Salvia verticillata and Salvia officinalis
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، عذرا صبورا و مسعود رنجبر
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10047    1393/02/24   2014/05/14    
IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE CENTAUREA L. SPECIES (ASTERACEAE) FROM IRAN
 نفیسه الماسی، فرح کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10083    1393/02/24   2014/05/14    
VIRUS-INDUCED GENE SILENCING (VIGS) SILENCING OF NBPMT IN NICOTIANA BENTHAMIANA
 لیلا امرایی، فرح کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10085    1393/02/24   2014/05/14    
EFFECT OF METHYL JASMONATE TREATMENT ON EXPRESSION PROFILE OF SOME GENES INVOLVE IN ALKALOID BIOSYNTESIS PATHWAY AND AMOUNT OF NICOTINE FROM NICOTIANA BENTHAMIANA IN HAIRY ROOT CULTURE
 لیلا امرایی، فرح کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10087    1393/02/24   2014/05/14    
Inhibitory effect of eshanolic extract of cyperus on acetylcholinestrase enzyme
 غلامعلی نادری، مهرداد کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10225    1393/02/24   2014/05/14    
ارزیابی چند روش استخراج DNA از برگ های جوان گیاهان مریم گلی برای تکثیر به روش PCR
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، عذرا صبورا، علیرضا سلامی و شکیبا علیپور
هجدهمین کنفرانس علوم گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10048    1393/06/04   2014/08/26    
ارزیابی دو روش عصاره گیری بر محتوای فنل کل در برخی گونه های خودروی مریم گلی ایران
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، عذرا صبورا و الهه سلطانی
هجدهمین کنفرانس علوم گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10049    1393/06/04   2014/08/26    
مطالعه ترکیبات فنلی و فلاوونوییدی به عنوان نشانگرهای کموتاکسونومیکی در برخی گونه های جنس مریم گلی ایران
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت و عذرا صبورا
هجدهمین کنفرانس علوم گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10050    1393/06/04   2014/08/26    
نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تاکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس
The Narrotology Teen Fictions about Imam Reza
 زهرا ملکزاده خسرقی، فریده داودی مقدم
مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان - فرهنگ خراسان جنوبی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 10053    1392/12/12   2014/03/03    
معرفی خانقاه های خراسان و کارکردهای انها
khaneghah of khorasan
 فریده داودی مقدم
مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان - فرهنگ خراسان جنوبی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32152    1394/10/15   2016/01/05    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 992 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی