جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

هنجارگریزی در شعر کودک
The defamilization in Childerns Poem
 فریده داودی مقدم، کسری بقایی پور
نخستین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10055    1393/08/01   2014/10/23    
مروری بر اثرات فارماکولوژیک فیتواستروژنها بر مغز و رفتار
Review of pharmacological effects of phytoestrogens on brain and behavior
 تاجماه ممبینی، فاطمه شتابی وش
Basic & Clinical Neuriscience 2014
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10056    1393/08/07   2014/10/29    
زمان بندی عملیات فیزیکی در مدارهای کوانتومی با استفاده از یک روش حریصانه
Scheduling Physical Operations in Quantum Circuits using a greedy algorithm
 محبوبه رئیسی، ناصر محمدزاده، محبوبه رییسی
2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10057    1393/01/04   2014/03/24    
امیر خسرو دهلوی،از نخستین ساقی نامه سرایان ادب فارسی
Amir Khosro Dehlawi, one of the first poets of Saghi nameh in persian Literature
 طاهره اختری، فریده داودی مقدم
طوطی هند امیر خسرو دهلوی، پرچمدار تعامل فکری و فرهنگی بین هند و ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10069    1392/12/14   2014/03/05    
الگوی بیان ژنها تحت تنش خشکی با استفاده از روش cDNA AFLP در گندم
THE PATTERN OF GENE EXPRESSION UNDER WATER STRESS USING CDNA-AFLP IN WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)  
 منا سلطانی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
International Journal of Plant, Animal and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10079    1393/03/25   2014/06/15    
تحلیل جایگاه و همسویی منابع درسی برنامه کارشناسی ارشد رشته علم‌سنجی در نظام اموزش عالی ایران با هداف و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور
Analysis of the position and the curriculum resources relation of the masters degree scientometrics course in Iran higher education system with the goals and priorities of the Scientific Map of Iran
 
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی- عیار سابق- سخن سمت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10089    1391/10/01   2012/12/21    
نرخ امن قابل حصول رله های AF چند انتنه به کمک شکل هی پرتو همزمان در انتنهای فرستنده و گیرنده
The achievable secrecy rate of multi-antenna AF relaying using joint transmit and receive beamforming
 میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی اصفهانی
International Symposium on Telecommunication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10097    1393/08/10   2014/11/01    
حذف تداخل به صورت مستقیم در سیستمهای تسهیم فرکانسی با طیف بهینه SEFDM
Forward Interference Cancellation in Spectrally Efficient Frequency Division Multiplexing Systems
 محمود فردوسی زاده نایینی،
International Symposium on Telecommunication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31859    1393/06/18   2014/09/09    
a new energy efficient routing algorithm based on load balancing for wireless sensor nertworks
 رنگچی- بخشی
International Symposium on Telecommunication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42338    1393/06/06   2014/08/28    
افزایش نرخ مجموع در شبکه های فراخوری در حضور تداخل ضعیف
Enhancing achievable sum-rate by making strong and weak interference in an ad-hoc network
 کریم باقری، بهزاد عبدالملکی، بابک سیف
International Symposium on Telecommunication
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43108    1393/06/20   2014/09/11    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 993 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی