جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه هیستوپاتولوژیک تراکم ماست سل در درجات مختلف تمایز موکواپیدرمویید کارسینوما
Comparsion of mast cell density in histopathological grade of mucoepidermoid carsinoma
 سجاد صفری فرشچی، گیتا رضوانی، فرزاد یزدانی، محمد خرازی، سجاد صفری
هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8868    1392/10/24   2014/01/14    
توارث پذیری و تنوع ژنتیکی اهن و روی و برخی صفات فیزیولوژیکی در گندم
Heritability and genetic diversity of iron, zinc, and some morphological and physiological traits in wheat
 محمدحسین فتوکیان، خدادادی-دهقانی
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8864    1392/10/25   2014/01/15    
گزینش لاینهای پیشرفته جو در مناطق بارانی با استفاده از تجزیه رگرسیون و خوشه ای
Selection of barley advanced lines at rainfed conditions using regression and cluster analysis
 محمدحسین فتوکیان، احمدی-اگاهی-واعظی
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9104    1392/12/28   2014/03/19    
افزایش عمر پس از برداشت خرمالوی کرج توسط تیمارهای اب گرم و 1-متیل سیکلوپروپن
Extending postharvest life of Karaj persimmon by hot water and 1-MCP treatments
 اورنگ خادمی، موسی رسولی
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9141    1392/10/01   2013/12/22    
تاثیر کود بیولوژی بر روی کمیت و کیفیت و محصول زیره سبز
Effects of biological fertilizers on quantitative and qualitativeyield of cumin medicinal plant (Cuminum cyminum L
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، Ghasem Hosein Talaei، Behzad Shokati
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9379    1393/01/17   2014/04/06    
تاثیر کودهی شمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر روی کمیت و کیفیت محصول زیره سبز
Effect of biological nitrogen and chemical nitrogen fertilizer on
 زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، زینب پیشوا، شکوفه غلامی، قاسم طلایی
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9742    1393/01/10   2014/03/30    
اثر مصرف محلول پاشی اکسین و تاریخ کاشت در کیفیت عملکرد سه واریته پنبه
Effect of foliar applications with Auxin (Indole-3-Acetic Acid (IAA)) and planting dates on yield quality and quantity of in three cultivars of cotton fibers
 
International Journal of Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137543    1394/02/17   2015/05/07    
درمان پالپ زنده
vital pulp therapy
 کیومرث نظری مقدم
هشتمین کنگره علمی سالیانه انممن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8959    1392/10/24   2014/01/14    
بلع مواد غذایی
 فرید عباسی، ارسلان رنجبری
هشتمین کنگره علمی سالیانه انممن دندانپزشکان عمومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8909    1392/10/24   2014/01/14    
بررسی کارایی و اثر بخشی شورایاری محله ها در توسعه محلی شهر تهران
 عبدالرضا باقری بنجار، مهدی شهبازی
نشست علمی شورایاران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8544    1390/05/12   2011/08/03    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 995 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی