جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Antibacterial Activity of Curcuma longa Extract against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Different Infections
 محمدمهدی عطارپوریزدی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9880    1393/07/09   2014/10/01    
A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
 فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10202    1393/07/08   2014/09/30    
A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
 کیمیا میرزاخانی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10203    1393/07/08   2014/09/30    
A Hybrid Multi-Criteria Model for Insurance Companies Rating
 راضیه رحیمی ، سعید خدامرادی، امیر صفری
International Business Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9708    1393/04/10   2014/07/01    
طراحی مجدد زنجیره تامین با لحاظ کردن ریسک مالی
supply chain redesign considering financial risk
 ساجده دهقان منشادی ، سعید خدامرادی
کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9711    1392/12/07   2014/02/26    
مقایسه دو مدل برنامه ریزی ارمانی برای حل مساله تخصیص بودجه:مورد پژوهی
Comparison of Two Goal Programming Models for Budget Allocation Problem - A Case Study
 سعید خدامرادی، علی بنیادی نایینی، حسین سبزیان
International Journal of Economy, Management and Social Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9712    1393/08/13   2014/11/04    
تاثیر راهبری شرکتی بر ریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی
The impact of corporate governance on financial risk of industrial holding companies
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، سعید خدامرادی
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9714    1393/10/01   2014/12/22    
رویکرد دومرحله‌ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام(روش پرامتی غنی‌شده)
The two-stage approach for stock selection and portfolio composition (Enriched promethee method)
 حسین رییسی قربان ابادی، سعید خدامرادی، مهدی بشیری
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10034    1394/06/01   2015/08/23    
پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
Predicting Index of Stock Exchange by Hidden Markov Model and K-Mean Algorithm
 سعید عسگری ، ناصر یزدانی ، محسن ناظم بکایی
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64144    1396/06/30   2017/09/21    
راهبری شرکتی و بازار سرمایه داخلی
corporate governance and internal capital market
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، سعید خدامرادی، احسان حاجی حسن معمار
Asian Journal of Research in Banking and Finance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9716    1393/04/10   2014/07/01    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 995 از 1409    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14089

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی