جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

The denaturation Behavior of calmodulin in sodium n-do decyl sulphate,dodecyl trimethyl ammonume bromide guanidin hydrochioride and urea
 غلامعلی نادری، بیزن فرزامی/علی اکبر موسو ی موحدی
Thermochimica Acta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8884    1372/11/16   1994/02/05    
Elucidation of PKa values for Ca2+ binding sites in Calmodulin by Spectrofluorometry
 غلامعلی نادری، بیزن فرزامی/علی اکبر موسو ی موحدی
International Journal of Biological Macromolecules
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8886    1372/10/21   1994/01/11    
سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوزان بارگیری شده با اسانس Chelidonium majus L. به عنوان یک عامل ضد سرطان در رده سلولی MCF-7
Synthesis and characterization of chitosan nanoparticles loaded with greater celandine (Chelidonium majus L.) essential oil as an anticancer agent on MCF-7 cell line
 
International Journal of Biological Macromolecules
Endnote  XML  Paper ID : 169839    1400/10/11   2022/01/01    
Garlic induces a shift in cytockine pat tern in leishmania infected BALB/C mice
 غلامعلی نادری، طو بی غضنفر ی /زهیر محمد حسن/ابوالحسن احمد یانی /معصو مه ا بتکار
Scandinavian Journal of Immunology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8894    1378/10/19   2000/01/09    
A Modified method for purification and characterization of bovin calmodulin-the Idificationof metal binding Sites
 غلامعلی نادری، بیزن فرزامی/علی اکبر موسو ی موحدی
The Congress of protein Structure F unction Relationship
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8899    1371/10/22   1993/01/12    
پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کواریانس فرایندهای چند مشخصه وصفی-متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 امیر حسین امیری
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8905    1392/11/07   2014/01/27    
براورد فاصله‌ای شاخص Cpmk برای فرایند AR(1): روش‌ بوت‌استرپ بلوکی
 امیر حسین امیری، جعفریان، س.، رئیسی، ص.
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8906    1392/11/07   2014/01/27    
شناسایی تاثیر تغییر نرخ ارز بر متغییرهای کلان اقتصاد ایران با رویکرد پویایی سیستم
 جواد ملا علی پور، مصطفی قاضی زاده
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9065    1392/11/07   2014/01/27    
رابطه باورهای فراشناختی با علایم اضطراب اجتماعی(اجتناب،ترس و ناراحتی فیزیولوژیک)در جمعیت غیر بالینی
 رسول روشن چسلی، مهدی حسنوند عموزاده،مسعود حسنوند عموزاده
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8907    1392/08/15   2013/11/06    
پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم های دفاعی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان دارای اختلال بد کارکردی جنسی
 رسول روشن چسلی، سوسن سالاری و مریم مقدسین
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31036    1394/06/23   2015/09/14    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 996 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی