جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات ار تمیز نین بر روی فعالیت کالمو دولین
 غلامعلی نادری، شکو فه نو ری/زهیر محمد حسن/
هفتمین گنگره سراسری بیو شیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8935    1382/11/07   2004/01/27    
مطا لعه مقا یسه ای سا ختار ی کا لمو د و لین و ا پو کا لمو دو لین جدا شده از مغز گا و
 سیده سما نه حسینی/حسین نادری منش/ بیزن رنجبر
چهار د همین کنفرانس سراسر ی زیست شنا سی ا یران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8939    1385/06/07   2006/08/29    
تا ثیر عصاره گو جه فر نگی بر روی شاخصها ی هیستو پاتو لو ز ی خر گو شها ی تحت رز یم پر کلستر و ل
 غلامعلی نادری، با قر مینا ئی زنگی /لیلا شهر یا ر ا نباردا ن
هیجد همین کنگره فیز یو لوز ی و فا ر ما کو لوزی ا یران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8945    1386/06/04   2007/08/26    
ارزیابی مقایسه کود کلات اهن با بنیان¬های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
 نسیم بقائی ئیلانجق، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بقایی
پژوهش های زعفران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8947    1392/11/13   2014/02/02    
اثرغلظتهای اسید جیبرلیک و وزن بنه مادری بر فعالیت انتی اکسیدانی و میزان متابولیت های ثانویه زعفران
Effect of GA concentration and safran corm on antioxidant activity
 
پژوهش های زعفران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158356    1399/09/30   2020/12/20    
روایت شناسی رمان عاشقانه های یونس در شکم ماهی
The Narratology of Asheghane haye Younoss dar Shekam Mahi Novel
 فریده داودی مقدم
هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8952    1392/12/14   2014/03/05    
تشبیه و حوزه های معنایی عمده ان در شعر حسن حسینی
 شهلا خلیل الهی، دکتر برجساز
هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31669    1394/11/28   2016/02/17    
نظریه نظام احسن در رباعیات خیام
 شهلا خلیل الهی، دکتر مهدوی و گلنار شریف دیماجانی
هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31670    1394/11/28   2016/02/17    
Optimal ILP-Based Approach for Gate Location Assignment and Scheduling in Quantum Circuits
 ناصر محمدزاده، طیبه بحرینی، حسین بدری
Modelling and Simulation in Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8956    1392/11/15   2014/02/04    
Quantum circuit physical design methodology with emphasis on physical synthesis
 ناصر محمدزاده، مهدی صدیقی، مرتضی صاحب الزمانی
Quantum Information Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8957    1393/03/11   2014/06/01    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 998 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی