جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرابیاری تابستانه و تراکم دو گونه کدو به عنوان گیاه پوششی بر برخی صفات کمی و کیفی زعفران زراعی
 طیبه رجبیان، حسین امیرشکاری رزنو، حمیده امین املشی و محمدحسین فتوکیان
دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10040    1393/06/01   2014/08/23    
بررسی زیست توده و تراکم علف های هرز در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه
 زینب بساق زاده ، مجید امینی دهقی، زینب بساق زاده، »درس ثانویی، فتوکیان و دستجردی
دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10429    1393/06/01   2014/08/23    
Assesment of genetic variation of genus Salvia L. by ISSR markers
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت،علیرضا سلامی و عذرا صبورا
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10041    1393/02/24   2014/05/14    
Fatty acid compositions of Salvia seed oils: A potential source of omega-3 and omega-6 fatty acids for nutritional supplements
 سیدحامد معظمی فریدا ، طیبه رجبیان، حامد معظمی، علیرضا سلامی، مسعود رنجبر، نصرت رحمانی و مسعود تقی زاده
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10043    1393/02/24   2014/05/14    
(Salinity impacts on seed germination indices in medicinal plant of lemon balm (Melissa officinalis
 طیبه رجبیان، رقیه دهقانی و داریوش طالعی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10044    1393/02/24   2014/05/14    
Effects of salicylic acid on essential oil composition of Melissa officinalis plants under Ni stress
 الهه سلطانی مایوان، طیبه رجبیان، الهه سلطانی، پروانه ابریشم چی و مسعود تقی زاده
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10045    1393/02/24   2014/05/14    
Effects of salicylic acid on Ni accumulation in the roots and leaves of Melissa officinalis plants under Ni stress
 الهه سلطانی مایوان، طیبه رجبیان، الهه سلطانی و پروانه ابریشم چی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10046    1393/02/24   2014/05/14    
Comparative analysis of some phenolic compounds in Salvia verticillata and Salvia officinalis
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، عذرا صبورا و مسعود رنجبر
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10047    1393/02/24   2014/05/14    
IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE CENTAUREA L. SPECIES (ASTERACEAE) FROM IRAN
 نفیسه الماسی، فرح کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10083    1393/02/24   2014/05/14    
VIRUS-INDUCED GENE SILENCING (VIGS) SILENCING OF NBPMT IN NICOTIANA BENTHAMIANA
 لیلا امرایی، فرح کریمی
3rd National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10085    1393/02/24   2014/05/14    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 998 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی