جستجو عبارت :  بر اساس :
مقطع تحصیلی :

شماره صفحه : 1 از 576 تـعـداد پایان نامه ها : 5752
شناسهXML
اطلاعات اساتید
عنوان | نام و نام خانوادگی
نام دانشجوعنوان پایان نامهمقطع تحصیلیتاريخ دفاع
857
استاد راهنما 1   سعيد سيدطبايي
 علي خلجي طراحي تراشه کنترلر فازي با تکنولوژي CMOS براي کنترل چراغ راهنمايي
CMOS Fuzzy logic controller (FLC) chip design for intersection traffic lights
کارشناسی 1391/11/03
2800
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 فاطمه جوان تبيين فقهي حقوقي وجرم شناختي کيفر تشهير
کارشناسی ارشد 1387/06/28
2801
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 فاطمه عباسپور قادي تعدد و تکرار در جرايم مواد مخدر
کارشناسی ارشد 1388/02/27
2802
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 الهام احمدي نجف ابادي سياست جنايي تقييني ايران در قبال بزه ديدگان اسيب پذير يا مطالعه دتطبيقي اسناد بين المللي
کارشناسی ارشد 1387/07/15
2799
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 ابراهيم احمدي تبيين فقهي حقوقي قلمرو زماني و مکاني اجراي حدود
کارشناسی ارشد 1387/09/13
6381
استاد راهنما 1   محمدرضا شعيري
 سعيد کيانپور تاثير تمايز يافتگي خود ، ترس از صميميت و اضطراب بر رضايت زناشويي و رضايت جنسي در مبتلايان به نارساکنش وري هاي جنسي با توجه به نقش تعديبل کنندگي ارتباط جنسي
-1 1391/11/24
2818
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 محمد رضا کريمي والا حقوق متقابل مردم وحکومت از ديدگاه امام علي (ع)
کارشناسی ارشد 1380/02/01
2819
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 علي دهقاني فيل ابادي سياست جنايي تقييني ايران از ديدگاه جرم شناسي حقوقي
کارشناسی ارشد 1381/01/30
2821
استاد راهنما 1   عبدالعلي توجهي
 علي کريمي بررسي جرايم مواد مخدر در استان خوزستان
کارشناسی ارشد 1382/12/01
96
استاد راهنما 1   سيدمحمد صادق زاده
 ابوذر استبصاري ارزيابي و مقايسه روش‌هاي موجود در تاثير محدوديت‌هاي شبكه انتقال بر بازارهاي رقابتي برق تحت پيشنهادهاي راهبردي فروش توليد كنندگان،
کارشناسی ارشد 1387/11/30
1234567891011121314151617181920...آخرین صفحه
  

تعداد سطر هر صفحه : شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی