دانشگاه شاهد

علی مرشدی زاد

دانشیار - دکتری علوم سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق : 02151212448
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل مضمون موانع سکولار شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار امام خمینی (ره)
   ◂ سعید قربانی تازه کندی، علی مرشدی زاد، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/06/08  2021/08/30
    پژوهش های سیاست اسلامی


●  موانع عرفی‌شدن حکومت اسلامی در منظومه‌ فکری امام خمینی(ره)
   ◂ دکتر مهدی نادری، علی مرشدی زاد، سعید قربانی تازه کندی
   ✔ 1400/05/08  2021/07/30
    جستارهای سیاسی معاصر


●  تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران
   ◂ علی مرشدی زاد، حسن ناصر خاکی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    جامعه شناسی سیاسی ایران
PDF   

●  الگو و فرایند کنش های سیاسی و قومی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، مهدی عبداللهی ضیاالدینی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    مطالعات راهبردی
PDF   

●  تحلیل جنبش جهانی محیط زیست در راستای تاثیرگذاری ایران در تدبیر جهانی
   ◂ حسن ناصرخاکی، علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    سیاست جهانی
PDF   

●  مولفه های تاثیرگذار بر حضور نخبگان سیاسی زن در مجلس شورای اسلامی
   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Organizational Behavior Research
PDF   

●  موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن ذر عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی
   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    پژوهشنامه علوم سیاسی
PDF   

●  مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران
   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    جامعه شناسی تاریخی


●  مطالعه مقایسه ای ابزار ها و شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه
   ◂ علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری، مهدیه رهنما
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی
   ◂ علی مرشدی زاد، صالح زمانی
   ✔ 1394/09/22  2015/12/13
    دولت پژوهی
PDF   

●  نقش ادبیات در بازنمایی جنبش های اسلامی
   ◂ محمدهادی نقی پور، شهلا خلیل اللهی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    تحقیقات تاریخ اجتماعی
PDF   

●  ارزریابی مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه» به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بر اساس تیوری تحول انقلابی چالمرز جانسون
   ◂ عباس نعیمی، شهناز کریمی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/07/04  2013/09/26
    پژوهش های راهبردی سیاست
PDF   

●  تحلیل جامعه شناختی منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    جستارهای سیاسی معاصر
PDF   

●  نقش هیات مذهبی شهر تهران در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی
   ◂ هانیه خدادادی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/10/30  2013/01/19
    دانش سیاسی
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب
   ◂ عبدالمجید پولادرگ، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، علی مرشدی زاد، عبدالمجید پولاد رگ
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  عملکرد کمیته های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضد انقلاب
   ◂ سهراب عبدی، علی مرشدی زاد، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  بازنمایی جامعه شناختی برخی نارضایتی های منجر به انقلاب اسلامی در پنج رمان سیاسی اجتماعی
   ◂ هیرش قادرزاده، علی مرشدی زاد، امید قادرزاده
   ✔ 1391/08/12  2012/11/02
    مطالعات انقلاب اسلامی
PDF   

●  بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی
   ◂ صالح زمانی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  بازنمایی جریان مذهبی در ادبیات داستانی کودکان دهه های چهل و پنجاه
   ◂ لیلا فارمر، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  پدیده رادیکالیسم و شواهدی از ان در انقلاب اسلامی
   ◂ مصیب جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/11/30  2012/02/19
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  بررسی و ارزیابی میزان پایبندی سه رییس جمهور به ارزش های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام خمینی
   ◂ سید عیسی مرتضوی زارچ، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    معرفت
PDF   

●  عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس: تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه تهران
   ◂ فریبا صدیقی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  بررسی تبیین های انقلاب اسلامی با تاکید بر نظریه های جامعه توده وار و رهبری کاریزمایی
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو
   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    دانش سیاسی


●  عملکرد بخش فارسی رادیو بی بی سی از جریان ملی شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد 1332
   ◂ فاطمه نجفی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  زبان و هویت ملی در اسیا
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/07/25  2010/10/17
    مطالعات ملی


●  بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان سال های 1376 تا 1374 (مطالعه موردی دانشگاههای تهران، تبریز و کردستان)
   ◂ هیرش قادرزاده، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/05/15  2010/08/06
    مطالعات سیاسی
PDF   

●  هویت و تاریخ
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/01/15  2010/04/04
    فصلنامه نقد کتاب تاریخ


●  بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ایران (1 و 2)
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/12/14  2009/03/04
    پژوهشنامه علوم سیاسی


●  نماد ها و ایین ها در ایران پس از انقلاب و نقش انها در همبستگی ملی
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/10/15  2009/01/04
    مطالعات ملی


●  اسلام هراسی در اروپا، ریشه ها و عوامل
   ◂ زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1386/12/01  2008/02/20
    دانش سیاسی


مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  تحلیلی مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران
PDF   

●  مفهوم ازادی در اندیشه علامه سید محمد حسین طباطبائی
   ◂ ثریا قطبی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/08/23  2012/11/13
    چهارمین نشست اندیشه های راهبردی
PDF   

●  اینده نگری بحران های نظام سیاسی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  مفاهیم و روش ها در مطالعات اینده شناسی
   ◂ سمیه عظیمی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  اسلام هراسی در دوران معاصر زمینه های شکل گیری
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/07/14  2009/10/06
    همایش اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر علل، روندها، راه حل ها


●  روشنفکران و انقلاب نمونه ایران
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/02/20  2009/05/10
    2nd Global Conference Intellectuals Knowledge, Power, Ideas


●  بررسی علل بالندگی تمدن اسلامی در دوره میانه
   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/10/10  2008/12/30
    همایش انقلاب اسلامی و تمدن سازی


کتاب ها

●  جنبش های اجتماعی (1768-2004)
   ◂ چارلز تیلی

●  حکومت مقایسه ای
   ◂ ژان بلاندل

●  مساله همبستگی؛ نظریه ها ومدل ها
   ◂ پاتریک دورین و توماس فرارو

●  ملی گرایی
   ◂ جان هاچینسون و انتونی اسمیت

●  مصدق و کودتا
   ◂ مارک گازیوروسکی و مالکوم برن

●  دولت و انقلاب اجتماعی در ایران
   ◂ فرخ مشیری

●  سیاست در ایران
   ◂ جیمز البن بیل

●  پست مدرنیسم
   ◂ گلن وارد

●  روشنفکران اذری و هویت ملی و قومی
   ◂ علی مرشدی زاد

●  دولت و حکومت در دوره میانه اسلام
   ◂ ان کی. اس. لمبتنپایان نامه ها

●  مطالعه مقایسه ای شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب های روسیه و ایران
   ◂ مهدیه رهنمای باغسرخ

●  نقش کمیته های انقلاب اسلامی در استقرار نظام جمهوری اسلامی
   ◂ سهراب عبدی

●  بازنمایی جریان های سیاسی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان ایران در دهه های چهل و پنجاه
   ◂ لیلا فارمر

●  بازنمایی جامعه شناختی مفهوم انقلاب اسلامی در زمانهای سیاسی، اجتماعی فارسی زبان بعد از انقلاب اسلامی
   ◂ محمدهادی نقی پور

●  زندگی سیاسی ایت الله علی مشکینی (ره)
   ◂ مصطفی شهریاری

●  بازنمایی هویت قومی در نشریات دانشجویی کردی زبان طی سالهای 1376 تا 1384 (مطالعه موردی دانشگاههای تهران، تبریز، کردستان)
   ◂ هیرش قادرزاده

●  Discourses of Counterrevolutionaries against the Islamic Revolution
   ◂ محبوبه نورانی

●  Values of Islamic Revolution in the Sayings of 3 Presidents (Hashemi, Khatami and Ahmadinejad) with the Emphasis on Imam Khomeini Views
   ◂ سید عیسی مرتضوی زارچ

●  Representation of Religious Identity in Iranian Cinema after Islamic Revolution
   ◂ صالح زمانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید