دانشگاه شاهد

احمد نادعلیان

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل مفهوم زمان در پرفورمنس ارت بر اساس نظریات ژیل دلوز
   ◂ پوریا پور کسمایی، احمد نادعلیان، محسن مراثی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    کیمیای هنر


●  فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تاکید بر اثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان
   ◂ راضیه مختاری، احمد نادعلیان، محسن مراثی
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    مجله جهانی رسانه= Global Media Journal


●  ماهیت فضا و زمان در اثار چند رسانه ای کتی پاترسون
   ◂ محسن مراثی، احمد نادعلیان، راضیه مختاری
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  The Nature of Time in Multimedia Installations (With Emphasis on the Works of Doug Aitken and Ilya Kabakov)
   ◂ Razieh Mokhtari Dehkordi, Ahmad Nadalian, Mohsen Marasy
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  The Ecological Aspects of Local Pottery in Guilan, Iran
   ◂ Majid Ziaee, Ahmad Nadalian, Mohsen Marasy
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه
   ◂ محمد معین الدینی، محسن مراثی، احمد نادعلیان
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  تجلی نقش مایه های بدوی و کهن در هنر زمینی
   ◂ احمد نادعلیان
   ✔ 1390/01/30  2011/04/19
    پژوهش نامه هنرهای دیداری


●  کاهش انحراف با نیازهای بازار جهانی فرش دستباف با تاکید بر فناوری اطلاعات
   ◂ Aliasghar شیرازی، احمد نادعلیان، علی وند شعاری
   ✔ 1389/07/01  2010/09/23
    گلجام
PDF   

●  مطالعه تطبیقی در کاربرد دواصطلاح تزیینات معماری ودیوارنگاری در منابع اسلامی
   ◂ Aliasghar شیرازی، Ahmad Nadalian-اصغر کفشچیان مقدم
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    نگره


●  مطالعه موردی شش اثر هنر جدید در موزه هنرهای معاصر تهران
   ◂ کرم میرزائی، احمد نادعلیان
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    نگره


●  شناسائی مولفه های گرافیک مدرن و معاصر ایران
   ◂ رامک مولایی نیا، احمد نادعلیان
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    نگره


●  حضور نقاشان اروپایی در ایران عصر صفویه
   ◂ زهرا شجاعی باغینی، احمد نادعلیان
   ✔ 1387/02/01  2008/04/20
    نگره


پایان نامه ها

●  اسیب شناسی فرایند طراحی و تولید سفال بومی ایران از منظر زیست محیطی( مطالعه موردی: سفال گیلان)
   ◂ مجید ضیایی

●  تبیین ماهیت فضا و زمان در هنر چند رسانه ای برای ایجاد تعامل هنرمند و مخاطب
   ◂ راضیه مختاری دهکردی

●  مطالعه نقش گرافیک محیطی در فضای اموزشی-تفریحی پارک کودکان
   ◂ سپیده ستاری

●  تبیین مباتی دیوارنگاری در فضاهای شهری ایران معاصر
   ◂ سیدمحسن علوی نژاد

●  مطالعه تطبیقی نقش برجسته های ساسانی بر نقش برجسته های قاجار از منظر تصویر سازی
   ◂ محسن رحمانی

●  the process of transition in iran & west
   ◂ سیده راضیه یاسینی

●  Analyze of art Economy and Economic condition of Contemporary Artists in Iran
   ◂ محمدهادی عبداللهی

●  ارائه و طبقه بندی هنرهای جدید در موزه های ایران
   ◂ کرم میرزائی

●   The Survey of mixed creatures in the art of ancient Iran; 4th up to 2ed milleniums BC
   ◂ مریم ابراهیمی پورفرسنگی

●  تبیین عملکرد گرافیک در دنیای مجازی
   ◂ حمیده قاسمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید