دانشگاه شاهد

لیلا حیدری نسب

دانشیار - PHD در روانشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (54)   Download XML   Download TXT

●  رابطه سبک های دلبستگی ناایمن و افکار خودکشی: بررسی نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان در دانش اموزان ایرانی
   ◂ سیدحامد سجادپور، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    روان شناسی مدرسه
PDF   

●  پیش بینی پریشانی روانشناختی و شدت درد بر اساس تلقین پذیری و نگرش به قاعدگی در بین دانشجویان زن
   ◂ لیلا حیدری نسب، حمید یعقوبی، حجت اله فراهانی، Leila Heydaribasab، نادر اباذری
   ✔ 1400/06/06  2021/08/28
    Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique
PDF   

●  پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی
   ◂ حامد سجادپور، محمد غلامی فشارکی، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    طب انتظامی
PDF   

●  بررسی رابطه خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی و عزت نفس در زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس
   ◂ محمد رضا نائینیان، فاطمه قنادیان ، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1399/12/21  2021/03/11
    بهداشت در عرصه
PDF   

●  مقایسه تجارب گسستگی و دشواری در تنظیم هیجان در بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ حامد سجادپور، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1399/05/20  2020/08/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


●  اثر بخشی اموزش مهارت های دیالکتیکی رفتاری بر نظم بخشی هیجانی بر دانش اموزان
   ◂ زینب زینلی داورانی ، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    Revista Argentina de Clinica Psicologica
PDF   

●  جستجوی معنای زندگی در دانشجویان بر اساس معنویت ،حرمت نفس و عاطفه مثبت
   ◂ لیلا حیدری نسب، سهیلا قمیان
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    Revista Inclusiones
PDF   

●  بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس چند وجهی مرگ در دانش اموزان
   ◂ زهرا علامه، لیلا حیدری نسب، مطهره فسنقری، مریم شاه محمد
   ✔ 1398/07/09  2019/10/01
    Journal of Practice in Clinical Psychology- Previous Title: Iranian Journal of Clinical Psychology
PDF   

●  رهیافتی اسیب‌شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برون‌فکنی‌های افراد دچار اختلال ملال جنسیتی در ازمون رورشاخ
   ◂ لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری، سمیه منتشلو
   ✔ 1398/06/09  2019/08/31
    مشاوره و روان درمانی خانواده
PDF   

●  بررسی نقش واسطه ای خودکار امدی در رابطه با استرس فرهنگپذیری و تاباوری در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران
   ◂ باقر رضائی، لیلا حیدری نسب، رسول روشن چسلی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1398/03/31  2019/06/21
    کاتب
PDF   مقالات کنفرانسی (38)   Download XML   Download TXT

●   گرانت ، تحلیل ، ارزیابی و اسیب شناسی : مطالعه موردی در دو دانشگاه شهر تهران
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    دومین کنفرانس سنجش و ارزیابی علم
PDF   

●  مطالعه اثر بخشی اموزش کیفیت زندگی بر ضایت زناشویی مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه
   ◂ مرضیه سلطانی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    psychology and educational sciences, law and social sciences at the beginning of third millennium
PDF   

●  معرفی و بررسی مقیاس سطوح اگاهی هیجانیLEAS
   ◂ الهه خلیلی، لیلا حیدری نسب، الهه مختاری
   ✔ 1395/02/28  2016/05/17
    اولین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
PDF   

●  بررسی رابطه نشانه های مرضی، قدرت من و بحران هویت
   ◂ نادر اباذری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1394/07/20  2015/10/12
    the first international conference on psychology and educational science
PDF   

●  اثرات گروه درمانی ذهن اگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب اجتماعی
   ◂ شیما ظهرابی، لیلا حیدری نسب، محمد رضا شعیری
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    دومین کنگره بین المللی اضطراب
PDF   

●  کیفیت زندگی در دانشجویان
   ◂ صبیحه کریمی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    دومین کنگره بین المللی اضطراب
PDF   

●  ذهن اگاهی ، اضطراب ، افسردگی و بهزیستی روانی در دانشجویان
   ◂ صبیحه کریمی، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1392/03/08  2013/05/29
    پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
PDF   

●  Adolescent (STAXI-2 C/A) questionnaire amongst 12-17 year Old Iranian Students
   ◂ azam bar abadi, Mohammadali Moghaddam, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  The Influence of Group Art therapy with Cognitive- Behavioral View on the 9-10 Year Old Aggressive Children
   ◂ الهه ظاهری, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  نقش شادکامی و تاب اوری در رضایتمندی از زندگی
   ◂ لیلا حیدری نسب
   ✔ 1391/05/31  2012/08/21
    26th conference of the european helath psychology society
PDF   پایان نامه ها

●  ارزیابی مدل تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های خودتنظیمی بر شدت نشانه های پیش از قاعدگی، نقش میانجی تلقین پذیری و نگرش به قاعدگی ؛ کارامدی هیپنوتراپی مبتنی بر تغییر نگرش و خودباوری بر کاهش شدت درد و پریشانی روانشناختی بیماران دچار اختلال ملال پیش
   ◂ نادر اباذری نقابادی

●  طراحی و اعتبار یابی مدل ساختاری رابطه سبک دلبستگی و انگاره پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، سرکوب فکر، گسستگی و خلق افسرده، در دو نمونه از جوانان انگاره پرداز و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ سیدحامد سجادپور

●  بررسی رابطه بین والدگری ادراک شده مادر و ابعاد رفتاری قلدری/قربانی)سنتی و سایبری( با میانجی گری دلبستگی به همساالن در دختران نوجوان
   ◂ فرشته فرضعلی زاده

●  پیش بینی رضایت جنسی بر اساس سبک های جنسی مدل شناختی -هیجانی نور با توجه به نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در زنان متاهل
   ◂ غزاله حامدخراسانی

●  پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس دو بعد همدلی: وارسی نقش واسطه ای سرکوب و بازارزیابی شناختی و احساس گناه
   ◂ احمدرضا توحیدی نسب

●  ارزیابی مدل تاثیر تجارب اسیب زا و استرس فرهنگ پذیری بر تاباوری و نشانگان ضربه روان شناختی با در نظر گرفتن نقش واسطهای متغیرهای خودکارامدی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران
   ◂ باقر رضایی

●  مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح

●  بررسی رابطه بین سه پارادایم دی ار ام ، اثر اطلاعات غلط و تورم تخیل در ایجاد حافظه کاذب در نمونه غیر بالینی
   ◂ سمانه امیری

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مفهوم خود در نمونه های غیر بالینی
   ◂ مریم الشکری

●  بررسی رابطه خود پنداره جنسی با عملکرد جنسی و عزت نفس در زنان مبتلا به واژینیسیون
   ◂ فاطمه قنادیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید