دانشگاه شاهد

ابوالفضل ذوالفقاری

دانشیار - دکتری جامعه شناسی سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق : 11
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212447
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (44)   Download XML   Download TXT

●  علم دینی از مقام نظر تا عمل؛ تحلیل گفتمان دیدگاه ایت الله جوادی املی درباره ضرورت و کیفیت تولید علم دینی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، حسن محمد میرزائی، حسن مرادی
   ✔ 1398/12/12  2020/03/02
    نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان- نامه علوم اجتماعی
PDF   

●   جهان بینی اسلامی تا تولید علم دینی، بررسی دیدگاه های مهدی گلشنی پیرامون تولید علم دینی در قالب رویکرد اصلاحی
   ◂ حسن محمد میرزائی، فاروق حفیظی، ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    پژوهش های اجتماعی اسلامی
PDF   

●  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به فرهنگ دموکراتیک (موردمطالعه شهروندان شهرستان سمنان
   ◂ افسانه ادریسی ، ابوالفضل ذوالفقاری، محمد ابراهیم همتی
   ✔ 1398/07/11  2019/10/03
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی رابطه میان میزان استفاده از موبایل با میزان مصرف سیگار
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، فرزانه اعجازی
   ✔ 1398/06/11  2019/09/02
    مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
PDF   

●  از نگاه اراده محورانه به علم تا تولید علم دینی (بررسی گفتمان فرهنگستان علوم اسلامی پیرامون ضرورت و کیفیت تولید علم دینی)
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، غلامرضاغلامرضا جمشیدی ها ، حسن محمدمیرزائی، شهلا باقری میات
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    مطالعات اندیشه معاصر مسلمین
PDF   

●  بررسی مقایسهای هویت واقعی و مجازی افراد )موردمطالعه: جوانان شهر یاسوج(
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، سید علی پرهیز
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
PDF   

●  بررسی نسبت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، پیمان محمودی-یونس نور بخش
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
PDF   

●  بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، قاسم مشکینی، حسین صابر دمیرچی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    سیاست پژوهی
PDF   

●  بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت بخش و مشروعیت زدا در سینمای ایران
   ◂ مژده پور محمدی، ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1396/09/07  2017/11/28
    راهبرد فرهنگ


●  Review of Academic Dishonesty among College Students
   ◂ Abolfazl Zolfaghari
   ✔ 1396/09/03  2017/11/24
    Review of European Studies
مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  نقش نخبگان در روابط دولت ملت ( در دوره نهضت تنباکو)
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1395/08/11  2016/11/01
    همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
PDF   

●  بررسی عدالت در گفتمان نیولیبرالیسم و روابط دولت ملت
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1395/08/01  2016/10/22
    همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران
PDF   

●  بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی براساس دیدگاههای استاد مطهری
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1394/01/11  2015/03/31
    شناخت اخلاق و اداب حسینی
PDF   

●  بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سبک زندگی اسلامی
PDF   

●  بررسی جامعه شناختی پدیده رشوه در ادارات دولتی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/07/20  2014/10/12
    کنفرانس مدیریت در قرن 21
PDF   

●  بررسی رابطه نوع دینداری با نگرش نسبت به عدالت اجتماعی
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری
   ✔ 1393/03/12  2014/06/02
    سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
PDF   

●  تحلیل گفتمان سبک زندگی اسلامی در اندیشه مقام رهبری
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، ابوالفضل احمدی
   ✔ 1392/07/29  2013/10/21
    اولین همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی
PDF   

●  موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، محمد رضا حشمتی-ابوذر سمیعی-معصومه قلی زاده-محمد اکبری
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  تاثیر اسیب شناختی اینترنت بر دانشجویان
   ◂ ابوالفضل ذوالفقاری، محسن عظیمی
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    پنجمین سمینار سراسری سلامت روان دانشجویان


کتاب ها

●  دین ، دینداری ، مردمسالاری

●  ماکس وبر درامدی انتقادی

●  جامعه شناسی وجامعه شناسی جامعه شناسی

●  دین و دموکراسی(تاملاتی در انواع مواجهه دین با دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک)

پایان نامه ها

●  سنخ شناسی الگوهای تشکیل خانواده و ازدواج با تاکید بر نظرات کارشناسان خانواده و ازدواج
   ◂ محسن ترحمی

●  بررسی نگرش دانشجویان به عدالت اجتماعی ،ازادی و رویکردهای ضد استعماری با تاکید بر میدان دانشگاهی
   ◂ سیده فاطمه عمادی

●  بررسی مقایسه ای گفتمان های موافق و مخالف دینی سازی علوم انسانی در ایران
   ◂ رضا عباسی منحصر

●  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به دموکراسی
   ◂ حمدالله حاجی زاده

●  بررسی رابطه بین نگرش به سیاست های دولت (نئو لیبرال) و نگرش به عدالت اجتماعی
   ◂ عاطفه علیپورکریمی

●  بررسی جامعه شناختی سیر تحول مولفه های هویت ملی در ادبیات داستانی
   ◂ فردین اریش

●  بررسی مقایسه ای هویت مجازی و واقعی افراد(مورد مطالعه: جوانان شهر یاسوج)
   ◂ سیدعلی پرهیز

●  تبار شناسی ایده اسلامی کردن علم در ایران تا پایان دوره انقلاب فرهنگی اول
   ◂ حاجیه محمدعلی زاده

●  بررسی انگیزه ها و پیامدهای شکل گیری فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان در منطقه نفت خیز جنوب
   ◂ پیمان محمودی

●  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی با امید اجتماعی در بین جوانان 0مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران
   ◂ ناهید باقرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید