دانشگاه شاهد

حمید یعقوبی

استاد یار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (57)   Download XML   Download TXT

●  همبستگی کمال گرایی و افسردگی دانشجویان با میانجیگری نشخوار فکری
   ◂ همام مویدفر، حمیدرضا حسن ابادی، علیرضا مهدویان، حمید یعقوبی
   ✔ 1397/09/28  2018/12/19
    مدیریت ارتقای سلامت


●  Risk and protective factors for substance use among Iranian university students: a national study
   ◂ مسعود ظفر، رضا مولودی، فرهاد طارمیان، حمید یعقوبی، حمید پیروی، سید روح اله حسینی
   ✔ 1397/09/15  2018/12/06
    Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy


●  Relationship Between Disgust Propensity and Contamination Obsessive-Compulsive Symptoms: The Mediating Role of Information Processing Bias
   ◂ محمد رضا شعیری، حمید یعقوبی، زهرا زنجانی، لادن فتی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/09/06  2018/11/27
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  The cognitive emotion regulation strategies and defense mechanisms in the elite athletes
   ◂ حمید یعقوبی، افروز موسوی، محمد واعظ موسوی
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Journal Of Research And Health


●  تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر پریشانی روانشناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار
   ◂ حمید یعقوبی، فاطمه فروزش یکتا، فرشته موتابی، رسول روشن ، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/06/25  2018/09/16
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination
   ◂ حمید یعقوبی، محمدرضا شعیری، زهرا زنجانی، لادن فتی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences


●  تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی
   ◂ افروز موسوی، محمدکاظم واعظ موسوی، حمید یعقوبی
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی


●  تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر پریشانی روانشناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار
   ◂ محمد غلامی فشارکی ، ، رسول روشن ، ، فرشته موتابی ، ، حمید یعقوبی ،، فاطمه فروزش یکتا،
   ✔ 1397/04/18  2018/07/09
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  The Psychometric Properties of the Persian Version of the Contamination Cognition Scale (CCS)
   ◂ زهرا زنجانی، حمید یعقوبی، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/04/11  2018/07/02
    Iranian Journal of Psychiatry


●  تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی
   ◂ افروز موسوی، محمد واعظ موسوی، حمید یعقوبی
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
مقالات کنفرانسی (23)   Download XML   Download TXT

●  بررسی انتظارات متقابل دانشجویان و دانشگاه و میزان دستیابی به ان
   ◂ حمید یعقوبی، حسن حمیدپور- سعید اکبری زردخانه - حمید پیروی- مسعود ظفر - محمد راضی مرادی -حمید پورشریفی - حمیدرضا حسن ابادی - ناصر صبحی قراملکی- سعید اکبری زردخانه
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  میزان شیوع مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش دانشگاههای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برحسب جنسیت و محل سکونت
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان - حمید پیروی- مسعود ظفر - الهام اقایی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  عوامل موثر در سازگاری دانشجویان با زندگی خوابگاهی: نقش جنسیت و مقطع تحصیلی
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان - حمید پیروی- مسعود ظفر - مریم مظلوم
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان: نقش متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان - حمید پیروی- مسعود ظفر - پریسا رحیمی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برحسب حمایت اجتماعی
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان سال اول با دانشجویان سال دوم تا چهارم دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس کمال گرایی مثبت و منفی
   ◂ حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس توجه اگاهی
   ◂ حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  ?(5DPT) استانداردسازی ازمون پنج بعدی شخصیت
   ◂ حمید یعقوبی، سعید اکبری زردخانه - حمید پورشریفی - حمید پیروی- حمیدرضا حسن ابادی -حسن حمیدپور- ناصر صبحی قراملکی -شیرین زینالی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه سلامت روانی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال بالایی: نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی*
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- حمیدرضا حسن ابادی -مسعود ظفر
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   کتاب ها

●  راهنمای MMPI-2 : ارزیابی شخصیت و اسیب شناسی روانی
   ◂ سیدموسی کافی ماسوله

●  مراکز مشاوره دانشجویی: کارکردها و استانداردها
   ◂ فریبا زرانی - حمید پورشریفی

●  دستورالعمل اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان
   ◂ حمید یعقوبی-حمید پورشریفی - سعید اکبری زردخانه

●  مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
   ◂ حمیدرضا حسن ابادی - موسی کافی

●  نقش اساتید و کارکنان دانشگاه در ارتقای سلامت روانی دانشجویان
   ◂ معصومه کریمی - عبداله امیدی

●  مشاوره همسالان و همسالان مشاور
   ◂ نادر منیرپور - هلن خوسفی

●  ارتقای سلامت روان دانشجویان: رویکرد اجتماع نگر و مشاوران همسال
   ◂ نادر منیرپور - هلن خوسفی

●  شناحت درمانی: 100 نکته، 100 تکنیک
   ◂ معصومه کریمی

●  پیام های بهداشت روانی: گزیده سخن بزرگان
   ◂ معصومه وقار انزابی - نفیسه خلجی - فاطمه افتخاری

●  راهنمای کارشناسان دفتر مرکزی مشاورهپایان نامه ها

●  تغییرات همزمان در نشانه¬های افسردگی و اضطراب با نوسانات عملکرد جنسی در نمونه غیر بالینی زنان متاهل جوان بر اساس ثبت روزانه
   ◂ سعیده ایزدی دهنوی

●  شیوع شناسی اختلالات روانی و همبسته های جمعیت شناختی مرتبط با ان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای غیرعلوم پزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393
   ◂ فهیمه مقصودی گودرزی

●  وارسی مقدماتی اثربخشی روان درمانی بین فردی (کوتاه شده و ارتقا یافته) در کاهش نشانه های افسردگی و مشکلات فردی زنان باردار
   ◂ صفیه صادقی مقدم بیلندی

●  اثر بخشی نور فیدبک با و بدو تمرین رایانهای در کاهش نشانه های اختلال توجه وتمرکز و بهبود حافظه
   ◂ اعظم مدنی

●  رابطه بین تجریه بی ازار و نشانه های اسیب روانی
   ◂ عاطفه حبیبی

●  ارزیابی مدب ساختاری نشانگان استرس پس از اسیب ،نقش فراشناخت ،طرح واره هایهیجانی و تنظیم هیجانی
   ◂ مریم مظلوم کیسمی

●  پیش بینی تصویر بدنی مبتنی بر نقش های جنسیتی، کمال گرایی و توجه اگاهی با توجه به جنسیت
   ◂ ریحانه نورانی

●  اثر درمانهای شناختی - رفتاری در تصویر بدنی و کاهش توده وزن بدنی در افراد چاق
   ◂ شکوه بذل دوست

●  مقایسه اسیب های روانی و سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده و کودکان عادی
   ◂ رحیم سلگی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید