دانشگاه شاهد

حمید یعقوبی

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (59)   Download XML   Download TXT

●  رابطه بین شدت خشم و ابراز ان در ورزشکاران حرفه ای :نقش میانجی انعطاف ناپذیری شناختی
   ◂ سعید پورعبدل، رسول روشن چسلی، ناصر صبحی قراملکی، محمد غلامی فشارکی، حمید یعقوبی
   ✔ 1399/06/22  2020/09/12
    مطالعات روانشناسی ورزشی


●  relationship between intensity of anger its expression in competitive athletes:mediating role of emotion dysregulation
   ◂ Rasoul Roshan, Saeed Pourabdol,, Nasser Sobhi Gharamaleki,, mohammad gholami feshareki, Hamid Yaghubi
   ✔ 1399/05/11  2020/08/01
    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology


●  همبستگی کمال گرایی و افسردگی دانشجویان با میانجیگری نشخوار فکری
   ◂ همام مویدفر، حمیدرضا حسن ابادی، علیرضا مهدویان، حمید یعقوبی
   ✔ 1397/09/28  2018/12/19
    مدیریت ارتقای سلامت


●  Risk and protective factors for substance use among Iranian university students: a national study
   ◂ Farhad Taremian, Hamid Yaghubi, Hamid Pairavi, Seyed Ruhollah Hosseini, Masoud Zafar, Reza Moloodi
   ✔ 1397/09/15  2018/12/06
    Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy


●  Relationship Between Disgust Propensity and Contamination Obsessive-Compulsive Symptoms: The Mediating Role of Information Processing Bias
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaiiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/09/06  2018/11/27
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  The cognitive emotion regulation strategies and defense mechanisms in the elite athletes
   ◂ Afrooz Mousavi, Mohammad Vaezmousavi, Hamid Yaghubi
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Journal of Research & Health


●  تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر پریشانی روانشناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار
   ◂ حمید یعقوبی، فاطمه فروزش یکتا، فرشته موتابی، رسول روشن چسلی، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1397/06/25  2018/09/16
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  A Structural Model of Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination: The Mediating Role of Mental Contamination
   ◂ Zahra Zanjani, Hamid Yaghubi, Mohammadreza Shaeiri, Ladan Fata, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences


●  تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی
   ◂ افروز موسوی، محمدکاظم واعظ موسوی، حمید یعقوبی
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی


●  تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر پریشانی روانشناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار
   ◂ محمد غلامی فشارکی، رسول روشن چسلی، فرشته موتابی، حمید یعقوبی، فاطمه فروزش یکتا
   ✔ 1397/04/18  2018/07/09
    مطالعات روانشناسی بالینی
مقالات کنفرانسی (23)   Download XML   Download TXT

●  بررسی انتظارات متقابل دانشجویان و دانشگاه و میزان دستیابی به ان
   ◂ حمید یعقوبی، حسن حمیدپور، سعید اکبری، حمید پیروی، مسعود ظفر، محمد راضی مرادی، حمید پورشریفی، حمیدرضا حسن ابادی، ناصر صبحی قراملکی، سعید اکبری
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  میزان شیوع مصرف مواد در دانشجویان تحت پوشش دانشگاههای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برحسب جنسیت و محل سکونت
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان، حمید پیروی، مسعود ظفر، الهام اقایی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  عوامل موثر در سازگاری دانشجویان با زندگی خوابگاهی: نقش جنسیت و مقطع تحصیلی
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان، حمید پیروی، مسعود ظفر، مریم مظلوم
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان: نقش متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی
   ◂ حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان، حمید پیروی، مسعود ظفر، پریسا رحیمی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برحسب حمایت اجتماعی
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی، حمید پیروی، مسعود ظفر، ملیحه رحمانی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان سال اول با دانشجویان سال دوم تا چهارم دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی، حمید پیروی، مسعود ظفر، ملیحه رحمانی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس کمال گرایی مثبت و منفی
   ◂ حمید یعقوبی، ریحانه نورانی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس توجه اگاهی
   ◂ حمید یعقوبی، ریحانه نورانی، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  ?(5DPT) استانداردسازی ازمون پنج بعدی شخصیت
   ◂ حمید یعقوبی، سعید اکبری، حمید پورشریفی، حمید پیروی، حمیدرضا حسن ابادی، حسن حمیدپور، ناصر صبحی قراملکی، شیرین زینالی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  مقایسه سلامت روانی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال بالایی: نتایج مقدماتی یک مطالعه ملی*
   ◂ حمید یعقوبی، عبداله امیدی، حمید پیروی، حمیدرضا حسن ابادی، مسعود ظفر
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   کتاب ها

●  راهنمای MMPI-2 : ارزیابی شخصیت و اسیب شناسی روانی
   ◂ سیدموسی کافی ماسوله

●  مراکز مشاوره دانشجویی: کارکردها و استانداردها
   ◂ فریبا زرانی - حمید پورشریفی

●  دستورالعمل اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان
   ◂ حمید یعقوبی-حمید پورشریفی - سعید اکبری زردخانه

●  مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
   ◂ حمیدرضا حسن ابادی - موسی کافی

●  نقش اساتید و کارکنان دانشگاه در ارتقای سلامت روانی دانشجویان
   ◂ معصومه کریمی - عبداله امیدی

●  مشاوره همسالان و همسالان مشاور
   ◂ نادر منیرپور - هلن خوسفی

●  ارتقای سلامت روان دانشجویان: رویکرد اجتماع نگر و مشاوران همسال
   ◂ نادر منیرپور - هلن خوسفی

●  شناحت درمانی: 100 نکته، 100 تکنیک
   ◂ معصومه کریمی

●  پیام های بهداشت روانی: گزیده سخن بزرگان
   ◂ معصومه وقار انزابی - نفیسه خلجی - فاطمه افتخاری

●  راهنمای کارشناسان دفتر مرکزی مشاورهپایان نامه ها

●  بررسی متغیرهای میانجی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر افزایش رضایت زناشویی زنان
   ◂ فاطمه فروزش یکتا

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مفهوم خود در نمونه های غیر بالینی
   ◂ مریم الشکری

●  تغییرات همزمان در نشانگان افسردگی و اضطراب با نوسانات عملکرد جنسی در نمونه غیر بالینی زینان متاهل جوان بر اساس ثبت روزانه
   ◂ سعیده ایزدی دهنوی

●  شیوع شناسی اختلالات روانی و همبسته های جمعیت شناختی مرتبط با ان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای غیرعلوم پزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393
   ◂ فهیمه مقصودی گودرزی

●  وارسی مقدماتی اثربخشی روان درمانی بین فردی (کوتاه شده و ارتقا یافته) در کاهش نشانه های افسردگی و مشکلات فردی زنان باردار
   ◂ صفیه صادقی مقدم بیلندی

●  اثر بخشی نورفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجخ
   ◂ اعظم سادات مدنی

●  رابطه بین تجریه بی ازار و نشانه های اسیب روانی
   ◂ عاطفه حبیبی

●  ارزیابی مدب ساختاری نشانگان استرس پس از اسیب ،نقش فراشناخت ،طرح واره هایهیجانی و تنظیم هیجانی
   ◂ مریم مظلوم کیسمی

●  پیش بینی تصویر بدنی مبتنی بر نقش های جنسیتی، کمال گرایی و توجه اگاهی با توجه به جنسیت
   ◂ ریحانه نورانی

●  اثر درمانهای شناختی - رفتاری در تصویر بدنی و کاهش توده وزن بدنی در افراد چاق
   ◂ شکوه بذل دوستنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید