دانشگاه شاهد

حمیدرضا نویدی قاضیانی

دانشیار - دکترا ریاضی کابردی- تحقیق در عملیات


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212239
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (57)   Download XML   Download TXT

●  Preventing Sybil attacks in P2P file sharing networks based on the evolutionary game model
   ◂ Morteza Babazadeh Shareh, Hamidreza Navidi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Mehdi Hosseinzadeh
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Information Sciences
PDF   

●  مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطلاعات در شبکههای اجتماعی: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ مهدی قاسمی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
PDF   

●  Game theory approach to peer-to-peer video streaming: a comprehensive survey
   ◂ Mehdi Dehghan, Hamidreza Navidi, Hamidreza Mahini, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems
PDF   

●  ارایه یک مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره تامین چند دوره ای- رویکرد نظریه بازیها
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، مریم عزیزی
   ✔ 1396/12/21  2018/03/12
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  A Game-Theoretic Approach for Modeling Competitive Diffusion over Social Networks
   ◂ Shahla Jafari
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    Games


●  مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
   ◂ امیر سامان خیرخواه، حمیدرضا نویدی قاضیانی، معصومه مسی بیدگلی
   ✔ 1396/07/10  2017/10/02
    مهندسی حمل و نقل


●  Identifying fake feedback in cloud trust management systems using feedback evaluation component and Bayesian game model
   ◂ Safieh Siadat, Amir Masoud Rahmani, Hamidreza Navid
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    The Journal of Supercomputing


●  Computing minimum norm solution of linear systems of equations by the generalized Newton method
   ◂ Saeed Ketabchi, Hossein Moosaei, M. Parandegan, Hamidreza Navidi
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Numerical Algebra, Control and Optimization


●  A new approach to cooperative competition in facility location problems: Mathematical formulations and an approximation algorithm
   ◂ Mohammad Rohaninejad, Hamidreza Navidi, Behdin Vahedi Nouri, Reza Kamranrad
   ✔ 1395/11/19  2017/02/07
     Computers & Operations Research


●  Peer-assisted video streaming based on network coding and Beer-Quiche game
   ◂ Hamidreza Mahini, Mehdi Dehghan, Hamidreza Navidi, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1395/10/11  2016/12/31
    AEU-International Journal of Electronics and Communications
مقالات کنفرانسی (59)   Download XML   Download TXT

●  حل مساله تخصیص هزینه ثابت در شبکه جمل و نقل با استفاده از نظریه بازی همکارانه مساله ورشکستگی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، فاطمه بابایی
   ✔ 1398/01/24  2019/04/13
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  A cooperative game theoreticallocation in cloud computing approach for stable resource
   ◂ Mojtaba Dehghan Banadaki, Hamidreza Navidi
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  Modeling competitive information diffusion in social networks as a Stackelberg game
   ◂ Shahla Jafari, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، مهدی قاسمی، شهلا جعفری
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Providing a Competitive Model of Social Network Penetration with the Presence of Two Opposing Ideas
   ◂ Z. Poorheidar, M. A. M. A. Kermani, H. Navidi
   ✔ 1395/06/10  2016/08/31
    2th International Conference on New Challenges in Managment and Business
PDF   

●  Application of game theory in kidney transplantation
   ◂ المیرا رفیعی ساردویی, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  مدلسازی و حل مسیله مسیربابی وسایل نقلیه در شرایط حمله به شبکه
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، امیر سامان خیرخواه، معصومه مسی بیدگلی
   ✔ 1393/10/18  2015/01/08
    یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 17 و 18 دی 1393
PDF   

●  Do students give fair grades to their friends?A social network analysis point of view
   ◂ Mehradad Agha Moham Ali Kermani, Hamid Navidi Ghaziani, عاطفه قدیمی-عاطه شیروانی
   ✔ 1393/08/29  2014/11/20
    first international confrnce on social network flanalysis
PDF   

●  افزایش بهروری فرایند اموزش با رویکرد نظریه بازی ها
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، افسانه عسگری
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    سیزدهمین کنفرانس اموزش ریاضی ایران
PDF   

●  Solving three-player strategic games by Lemke- Howson algorithm using coalative games
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Shahla Jafari
   ✔ 1393/06/05  2014/08/27
    چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
PDF   کتاب ها

●  نظریه بازی همکارانه
   ◂ حمیدرضا نویدی و فاطمه بابایی

●  wavelet transforms and their recent applications in biology and geoscience
   ◂ Abdolreza Asad Ganbarii,Mir Mohsen Pedram,Ali Ahmadi,Ali Broumandnia,Seyyed Reza Aleaghil

●  مدخلی بر نظریه بازیها
   ◂ حمیدرضا نویدی،سعید کتابچی و معصومه مسی بیدگلی

پایان نامه ها

●  مدل سازی تاثیر میلوم چند گانه با استفاده از نظریه بازی تکاملی و تاثیر ان بر عملکرد کلیه
   ◂ شمسی پورزارع

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  بازی معمای زندانی تکاملی
   ◂ ادیب کوشکی

●  مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه های اجتماعی از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ مهدی قاسمی

●  بازی های تکاملی در شبکه های اجتماعی
   ◂ زینب بازدار

●  دینامیک های بازی تکاملی و کابردهای ان در فیزیک اقتصاد و سیستم های مالی
   ◂ مهدی کشتکارمیزوجی

●  ارزیابی و بهبود پروتکلهای مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ محسن عرب

●  مدل سازی زنجیره بیماران کلیوی با بهره گیری از مفاهی نظریه بزی ه در شرایط رقابتی
   ◂ المیرا رفیعی ساردویی

●  بهبود پدیده ی انتشار از طریق شبکه های اجتماعی در شرایط غیررقابتی
   ◂ زهرا پورحیدرویشکایی

●  کاربرد اصول کوانتم مکانیک در نظریه بازیها
   ◂ فاطمه مصطفوی خاتمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید