دانشگاه شاهد

حمیدرضا نویدی قاضیانی

دانشیار - دکترا ریاضی کابردی- تحقیق در عملیات


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212239
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  حل مساله تخصیص هزینه ثابت در شبکه جمل و نقل با استفاده از نظریه بازی همکارانه مساله ورشکستگی
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، فاطمه بابایی
   ✔ 1398/01/24  2019/04/13
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model
   ◂  M. HosseinZadeh، H. Haj Seyyed Javadi، Hamidreza Navidi ، Morteza Babazadeh
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Information Sciences
PDF   

●  مدل دستهبندی در تعامل انتشار اطلاعات در شبکههای اجتماعی: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ مهدی قاسمی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
PDF   

●  Game theory approach to peer-to-peer video streaming: a comprehensive survey
   ◂ Amir Masoud Rahmani، Hamidreza Navidi، Mehdi Dehghan، Hamidreza Mahini
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems
PDF   

●  A cooperative game theoreticallocation in cloud computing approach for stable resource
   ◂ Mojtaba Dehghan Banadaki، Hamidreza Navidi
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  Modeling competitive information diffusion in social networks as a Stackelberg game
   ◂ شهلا جعفری، حمیدرضا نویدی
   ✔ 1397/02/13  2018/05/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران
PDF   

●  ارایه یک مدل تخصیص ظرفیت در زنجیره تامین چند دوره ای- رویکرد نظریه بازیها
   ◂ حمیدرضا نویدی، مریم عزیزی
   ✔ 1396/12/21  2018/03/12
    مهندسی صنایع و مدیریت شریف - شریف سابق
PDF   

●  A Game-Theoretic Approach for Modeling Competitive Diffusion over Social Networks
   ◂ شهلا جعفری
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    Games


●  مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک
   ◂ امیر سامان خیرخواه - حمیدرضا نویدی - معصومه مسی بیدگلی
   ✔ 1396/07/10  2017/10/02
    مهندسی حمل و نقل


●  Identifying fake feedback in cloud trust management systems using feedback evaluation component and Bayesian game model
   ◂ صفیه سیادت- امیر مسعود رحمانی - حمیدرضا نویدی
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    The Journal of Supercomputing
کتاب ها

●  wavelet transforms and their recent applications in biology and geoscience
   ◂ Abdolreza Asad Ganbarii,Mir Mohsen Pedram,Ali Ahmadi,Ali Broumandnia,Seyyed Reza Aleaghil

●  مدخلی بر نظریه بازیها
   ◂ حمیدرضا نویدی،سعید کتابچی و معصومه مسی بیدگلی

پایان نامه ها

●  مدل سازی تاثیر میلوم چند گانه با استفاده از نظریه بازی تکاملی و تاثیر ان بر عملکرد کلیه
   ◂ شمسی پورزارع

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  بازی معمای زندانی تکاملی
   ◂ ادیب کوشکی

●  مدل تعامل اطلاعات در انتشار واگیر در شبکه های اجتماعی از دیدگاه نظریه بازی تکاملی
   ◂ مهدی قاسمی

●  بازی های تکاملی در شبکه های اجتماعی
   ◂ زینب بازدار

●  دینامیک های بازی تکاملی و کابردهای ان در فیزیک اقتصاد و سیستم های مالی
   ◂ مهدی کشتکارمیزوجی

●  ارزیابی و بهبود پروتکلهای مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ محسن عرب

●  مدل سازی زنجیره بیماران کلیوی با بهره گیری از مفاهی نظریه بزی ه در شرایط رقابتی
   ◂ المیرا رفیعی ساردویی

●  بهبود پدیده ی انتشار از طریق شبکه های اجتماعی در شرایط غیررقابتی
   ◂ زهرا پورحیدرویشکایی

●  کاربرد اصول کوانتم مکانیک در نظریه بازیها
   ◂ فاطمه مصطفوی خاتمصفحه قدیمی اساتید