دانشگاه شاهد

محمد پویان

دانشیار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●   بهبود کیفیت تشخیص SSVEP در سیستم BCI با استفاده از انالیز بهینه شده OSSA
   ◂ Mohammad Pooyan، Seyed Mohammad Mehdi Safi
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Biomedical Signal Processing and Control


●  تشخیص SSVEP با مدلسازی فعالیت مغز بر مبنای مدل Box-Jenkins و شناسایی سیستم
   ◂ علی مطیع نصرابادی، محمد پویان، سیدمحمد مهدی صافی
   ✔ 1397/05/18  2018/08/09
    Computers in Biology and Medicine


●  روشی جدید برای استخراج الکتروکاردیوگرام جنین بر اساس تجزیه مد تجربی و انالیز همبستگی
   ◂ پیمان قبادی، عبدالغفار، محققی، محمد پویان، علیرضا احمدیان
   ✔ 1396/01/09  2017/03/29
    Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine


●  تشخیص صحیح و طبقه بندی اریتمی های بطنی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی
   ◂ محمد پویان، فاطمه اخوندی
   ✔ 1395/02/26  2016/05/15
    Journal of Fundamental and Applied Sciences


●  بهبود ساختار شبکه عصبی کانولوشنال بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای کاربرد تشخیص چهره
   ◂ ارش ریخته گر، محمد پویان، محمد تقی منظوری
   ✔ 1394/11/23  2016/02/12
    IET Computer Vision


●  ارایه یک الگوریتم موثر برای پیداکردن قله های R در سیگنال ECG و تشخیص ناهنجاریهای بطنی با ویژگی های مورفولوژیکی
   ◂ فاطمه اخوندی، محمد پویان
   ✔ 1394/10/21  2016/01/11
    Journal of Medical Signals and Sensors


●  سنجش استعداد ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از تحلیل‌های غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام
   ◂ محمد پویان، محمد سپهری نیا
   ✔ 1394/08/10  2015/11/01
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers


●  حذف نویز سیگنال ECG : انتخاب و بهینه سازی بهترین الگوریتم فیلتر تطبیقی
   ◂ محمد پویان، الیاس ابراهیم زاده،سحر جهانی، احمد بیجار، سید کمال الدین ستاره دان
   ✔ 1394/05/10  2015/08/01
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications


●  تشخیص ناهنجاریهای صوتی بر اساس پارامترهای فضای فاز و اسپکتروم لیاپانوف
   ◂ محمد پویان، حمزه قاسم زاده، مهدی تاجیک، میثم خلیل ارجمندی
   ✔ 1394/04/09  2015/06/30
    Biomedical Signal Processing and Control


●  تنظیم و اعمال الگوهای حرکتی در مخچه بر اساس یادگیری نیمه خودکار
   ◂ سعید سلوکی، محمد پویان
   ✔ 1394/04/04  2015/06/25
    Cerebellum
مقالات کنفرانسی (32)   Download XML   Download TXT

●  بخش بندی تصاویر بر اساس مدل میدان تصادفی مخفی مارکوف
   ◂ سیدمهدی صفوی، محمد پویان، محمد میکائیلی
   ✔ 1394/05/29  2015/08/20
    هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک
PDF   

●  A mathematical model for tremor genesis in Parkison disease from a chaotic view
   ◂ سیده فاطمه قریشیان امیری، محمد پویان
   ✔ 1393/09/07  2014/11/28
    بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  ارایه یک روش پنهان شکنی مبتنی بر الگوریتم F-score+SVM برای تصاویر نهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/06/12  2014/09/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
PDF   

●  تشخیص زیر باندهای حامل پیام در تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/04/06  2014/06/27
    چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
PDF   

●  ارایه یک روش پنهان شکنی از تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/03/06  2014/05/27
    ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
PDF   

●  کنترل لغزشی ترمینال حرکت بازو به همراه الگوریتم مسیریابی یرخط
   ◂ مهدیه خلیق فرد ، محمد پویان، مهدیه خلیق فرد ، عباس عرفانیان
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  Imitation of Cerebellar Motor function for Controlling FES-Cycling Systems
   ◂ سعید سلوکی، محمد پویان
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    سومین کنفرانس علوم اعصاب پایه وبالینی
PDF   

●  A Novel Method for Left Ventricle Volume Measurement on Short Axis MRI Images Based on Deformable Superellipses
   ◂ مصطفی قلیچ اوغلی، علیرضا فلاحی، وهاب دهلاقی، محمد پویان، نازنین عبدالهی
   ✔ 1392/10/11  2014/01/01
    Second International Joint Conference


●  Fuzzy Model Reference Adaptive Control Based on PID for Fundamental and Typical Industrial Plants
   ◂ سعید سلوکی، محمد پویان
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    سومین کنفرانس کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
PDF   

●  Robust Cerebellar Controller Design for FES-Cycling Control Systems
   ◂ سعید سلوکی، محمد پویان
   ✔ 1392/09/27  2013/12/18
    دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
PDF   پایان نامه ها

●  شناسایی فعالیت سیستم مغز در پاسخ به تحریک بینایی متناوب با استفاده از مدلهای رگرسیون و کاربرد ان در سیستم واسط مغز رایانه ( BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته بینایی حالت دائمی ( SSVEP)
   ◂ سیدمحمدمهدی صافی

●  شناسایی هندسه حرکت دست با پردازش تصویربرمبنای شبکه های عصبی عمیق به منظور ارایه یک سیستم رابط برای ناشنوایان
   ◂ مهرداد عبدالهی

●  طبقه بندی تجسم گفتار محدودبرمبنای سیگنال EEG
   ◂ طیبه گودرزی

●  تعیین تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر روی سیگنال نرخ تغییرات ضربان قلب با استفاده از پارامترهای اشوب گونه
   ◂ مائده السادات حامی

●  روش غیر تهاجمی تشخیص ظهور یا پیشرفت احتقات ریه ذر بیماران دارای نارسایی قلبی بر مبنای تکنیکهای امپدانس متری
   ◂ اردشیر بهروزی راد

●  Ventricular Arrythmia Detection by Considering the Morphology of ECG
   ◂ فاطمه اخوندی

●  بهینه سازی شناسایی تجسم حرکت استخراج شده از سیگنال الکتروانسفالوگرام با روش الگوهای مکانی مشترک
   ◂ محمدرضا مقدس کلیشمی

●  مدلسازی لرزش در بیماران پارکینسونی
   ◂ سیده فاطمه قریشیان امیری

●  detection of ventricular arrythmias and sudden cardiac death using t wave alternance beat by beat analysis
   ◂ فاطمه بابازاده

●  شبیه سازی کنترل تطبیقی و مقاوم حرکت بازوی انسان
   ◂ مهدیه خلیق فردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید