دانشگاه شاهد

محمد پویان

استاد - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (45)   Download XML   Download TXT

●  Identification of effective features of LFP signal for making closed-loop deep brain stimulation in parkinsonian rats
   ◂ Mohammad Pooyan, Mehrdad Roghani, sana amoozegar
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    Medical and Biological Engineering and Computing


●  مقایسه یافته های چند مدی از طرف صرعی در لوب صرعی گیجگاهی با نقشه های خودسازمانده
   ◂ جعفر محوری حبیب ابادی، محمد رضا ناظم زاده، محمد پویان، علیرضا فلاحی
   ✔ 1400/05/13  2021/08/04
    Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology, and Medicine


●  مدلسازی لرزش در پارکینسون و بررسی راهکارهای کاهش این عارضه
   ◂ محمد پویان، فاطمه قریشیان
   ✔ 1400/02/11  2021/05/01
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  ارتباطات عملکردی دینامیکی در صرع لوب گیجگاهی: یک رویکردی تئوری گراف و یادگیری ماشین
   ◂ لیلی تپک، علیرضا فلاحی، محمد رضا ناظم زاده، فاطمه بنی اسد، محمد پویان، محمد رضا ای، سید سهراب هاشمی، جعفر محوری حبیب ابادی، نسترن لطفی، ندا محمدی
   ✔ 1399/07/23  2020/10/14
    Nuerological sciences


●  مقایسه عملکرد الگوریتم های فرابتکاری برای پیداکردن ساختار بهینه شبکه CNN برای تشخیص چهره
   ◂ محمد تقی منظوری، محمد پویان، ارش ریخته گر
   ✔ 1398/12/20  2020/03/10
    International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
PDF   

●  Toward a closed-loop deep brain stimulation in Parkinson’s disease using local field potential in parkinsonian rat model
   ◂ Sana Amoozegar, Mohammad Pooyan, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/07/02  2019/09/24
    Medical Hypotheses


●  Improving the performance of the SSVEP-based BCI system using optimized singular spectrum analysis (OSSA)
   ◂ Seyed Mohammad Mehdi Safi, Mohammad Pooyan, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1397/06/24  2018/09/15
    Biomedical Signal Processing and Control


●  SSVEP recognition by modeling brain activity using system identification based on Box-Jenkins model
   ◂ Seyed Mohammad Mehdi Safi, Mohammad Pooyan, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1397/05/18  2018/08/09
    Computers in Biology and Medicine


●  A novel approach to the extraction of fetal electrocardiogram based on empirical mode decomposition and correlation analysis
   ◂ Peyman Ghobadi Azbari, Mostafa Abdolghaffar, Saeed Mohaqeqi, Mohammad Pooyan, Alireza Ahmadian, Niloofar Ghanbarzadeh Gashti
   ✔ 1396/01/09  2017/03/29
    Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine


●  تشخیص صحیح و طبقه بندی اریتمی های بطنی با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی
   ◂ Mohammad Pooyan، فاطمه اخوندی
   ✔ 1395/02/26  2016/05/15
    Journal of Fundamental and Applied Sciences
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی تاثیر بازی های رایانه ای بر سیگنالهای قلبی
   ◂ لیلا حق شناس، محمد پویان
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    27th Iranian Conference on Electrical Engineering


●  بخش بندی تصاویر بر اساس مدل میدان تصادفی مخفی مارکوف
   ◂ سیدمهدی صفوی، محمد پویان، محمد میکاییلی
   ✔ 1394/05/29  2015/08/20
    هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک
PDF   

●  A mathematical model for tremor genesis in Parkison disease from a chaotic view
   ◂ Seyedeh Fatemeh Ghorishian Amiri, Mohammad Pooyan
   ✔ 1393/09/07  2014/11/28
    بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  ارایه یک روش پنهان شکنی مبتنی بر الگوریتم F-score+SVM برای تصاویر نهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/06/12  2014/09/03
    یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
PDF   

●  تشخیص زیر باندهای حامل پیام در تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/04/06  2014/06/27
    چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
PDF   

●  ارایه یک روش پنهان شکنی از تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
   ◂ محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
   ✔ 1393/03/06  2014/05/27
    ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
PDF   

●  کنترل لغزشی ترمینال حرکت بازو به همراه الگوریتم مسیریابی یرخط
   ◂ مهدیه خلیق فرد، محمد پویان، مهدیه خلیق فرد، عباس عرفانیان
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  Imitation of Cerebellar Motor function for Controlling FES-Cycling Systems
   ◂ سعید سلوکی, Mohammad Pooyan
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    سومین کنفرانس علوم اعصاب پایه وبالینی
PDF   

●  A Novel Method for Left Ventricle Volume Measurement on Short Axis MRI Images Based on Deformable Superellipses
   ◂ Mostafa Ghelich Oghli, Alireza Fallahi, Vahab Dehlaqi, Mohammad Pooyan, Nazanin Abdollahi
   ✔ 1392/10/11  2014/01/01
    Second International Joint Conference


●  Fuzzy model reference adaptive control based on PID for fundamental and typical industrial plants
   ◂ Saeed Solouki, Mohammad Pooyan
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    سومین کنفرانس کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
PDF   پایان نامه ها

●  ارزیابی میزان تاثیر انجام بازی های رایانه ای بر سیگنال قلبی
   ◂ لیلا حق شناس

●  شناسایی فعالیت سیستم مغز در پاسخ به تحریک بینایی متناوب با استفاده از مدلهای رگرسیون و کاربرد ان در سیستم واسط مغز رایانه ( BCI) مبتنی بر پتانسیل برانگیخته بینایی حالت دائمی ( SSVEP)
   ◂ سیدمحمدمهدی صافی

●  شناسایی هندسه حرکت دست با پردازش تصویربرمبنای شبکه های عصبی عمیق به منظور ارایه یک سیستم رابط برای ناشنوایان
   ◂ مهرداد عبدالهی

●  طبقه بندی تجسم گفتار محدودبرمبنای سیگنال EEG
   ◂ طیبه گودرزی

●  تعیین تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر روی سیگنال نرخ تغییرات ضربان قلب با استفاده از پارامترهای اشوب گونه
   ◂ مائده السادات حامی

●  روش غیر تهاجمی تشخیص ظهور یا پیشرفت احتقات ریه ذر بیماران دارای نارسایی قلبی بر مبنای تکنیکهای امپدانس متری
   ◂ اردشیر بهروزی راد

●  Ventricular Arrythmia Detection by Considering the Morphology of ECG
   ◂ فاطمه اخوندی

●  بهینه سازی شناسایی تجسم حرکت استخراج شده از سیگنال الکتروانسفالوگرام با روش الگوهای مکانی مشترک
   ◂ محمدرضا مقدس کلیشمی

●  مدلسازی لرزش در بیماران پارکینسونی
   ◂ سیده فاطمه قریشیان امیری

●  اشکارسازی اریتمی های بطنی و مرگ ناگهانی قلبی با بررسی نوسانات موج T در تجزیه و تحلیل ضزبان به ضربان
   ◂ فاطمه بابازادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید