دانشگاه شاهد

گیتا رضوانی

دانشیار - دکتری تخصصی اسیب شناسی دهان و فک و صورت


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (20)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه کاربرد مایکرو ویو خانگی و روش روتین بر سرعت دکلسیفیکاسیون و کیفیت مقاطع هیستولوژیک تهیه شده از فک گوسفند
   ◂ گیتا رضوانی، نیلوفر حاج حسینی، شهرو اعتمادمقدم
   ✔ 1399/08/11  2020/11/01
    Dental Research Journal


●  Silver Staining Efficiency in Differential Diagnosis of Adenoid Cystic Carcinoma (ACC) from Polymorpheus Low-Grade Adenocarcinoma (PLGA)
   ◂ Gita Rezvani, Alireza Abdollahi, Shahrzad Shahbeik, Mahboobeh Valipour
   ✔ 1397/04/27  2018/07/18
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


●  Impact of green tea intake on clinical improvement in chronic periodontitis: A randomized clinical trial
   ◂ F. Taleghani, G. Rezvani, M. Birjandi, M. Valizadeh
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery


●  Evaluation of Mast Cell Density in Adenoid Cystic Carcinoma and Polymorphous Low-grade Adenocarcinoma
   ◂ Gita Rezvani, Maryam Kheyraldin
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences


●  بررسی میزان مهارتهای اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارتهای اخلاقی
   ◂ زهرا سماواتیان، محمد حسین زاده، گیتا رضوانی، لیلا افشار
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    اخلاق زیستی


●  مقایسه هیستوپاتولوژیک تراکم ماست سل در انواع درجات هیستولوژیک موکواپیدرمویید کارسینوما
   ◂ مریم جباری، سجاد صفری، گیتا رضوانی، فرزاد یزدانی
   ✔ 1394/05/30  2015/08/21
    Cancer Research Journal


●  Case Presentation of Concomitant and Contiguous Adenomatoid Odontogenic Tumor and Focal Cemento-Ossifying Dysplasia
   ◂ Gita Rezvani, Dr Mandana Donoghue, Dr Peter A Reichart, Neda pajoohi
   ✔ 1394/05/09  2015/07/31
    The Open Dentistry Journal


●  Evaluation of MinichromosomeMaintenance-3 (MCM3) in Oral Squamous Cell Carcinoma
   ◂ Gita Rezvani, Azadeh Andisheh-Tadbir, Mohammad Javad Ashraf, Sara Amanpour, fereshteh kameli, Sorna Ferdowsi
   ✔ 1394/03/11  2015/06/01
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز=Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences


●  پایایی تست بررسی سلولی بعد از اسپیراسیون با سر سوزن در ضایعات غدد بزاقی
   ◂ گیتا رضوانی، فرزاد یزدانی بیوکی، رویا خاتمی، حامد کرامت، علی مودبی
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  بررسی تراکم ماست سل در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک حنجره
   ◂ گیتا رضوانی، محمد رضا جلالی ندوشن، فرزاد یزدانی بیوکی، محمد جواد خرازی، زهرا رضایی
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر تیم با روش سخنرانی در اموزش درس بیماریهای غدد بزاقی
   ◂ گیتا رضوانی، شهرام یزدانی، لیلا افشار
   ✔ 1399/07/03  2020/09/24
    پنجمین همایش اسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
PDF   

●  مقایسه کاربرد مایکرو ویو خانگی و روش روتین بر سرعت دکلسیفیکاسیون و کیفیت مقاطع هیستولوژیک تهیه شده از فک گوسفند
   ◂ نیلوفر حاج حسینی، شهرو اعتمادمقدم، گیتا رضوانی
   ✔ 1399/07/03  2020/09/24
    پنجمین همایش اسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
PDF   

●  مطالعه سایتومورفومتریک سلولهای مخاط لثه در دختران بالغ و نابالغ
   ◂ فاطمه مشهدی عباس، عطیه فرجیان زاده، صدف فتح الهی، گیتا رضوانی
   ✔ 1399/07/03  2020/09/24
    پنجمین همایش اسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
PDF   

●  بررسی میزان تکثیر سلولی در ACC و PLGA با استفاده از AGNOR
   ◂ گیتا رضوانی
   ✔ 1396/05/12  2017/08/03
    چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
PDF   

●  پایایی تست بررسی سلولی بعد از اسپیراسیون با سر سوزن در ضایعات غدد بزاق
   ◂ رویا خاتمی، گیتا رضوانی، فرزاد یزدانی بیوکی، حامد کرامت، علی مودبی
   ✔ 1394/05/09  2015/07/31
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  بررسی تراکم ماست سل در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک حنجره
   ◂ زهرا رضایی، گیتا رضوانی
   ✔ 1394/05/09  2015/07/31
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  مقایسه هیستوپاتولوژیک تراکم ماست سل در درجات مختلف تمایز موکواپیدرمویید کارسینوما
   ◂ سجاد صفری فرشچی، گیتا رضوانی، فرزاد یزدانی، محمد خرازی، سجاد صفری
   ✔ 1392/10/24  2014/01/14
    هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
PDF   

پایان نامه ها

●  بازنگری روش و ابزار ارزشیابی کیفیت اموزش اساتید توسط همتایان و سنجش روایی و پایایی این ابزار در دانشگاه شاهد
   ◂ زهرا الهیار

●  بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ محمدجواد گودرزی

●  بررسی و مقایسه اثر الوئه ورا و چای سبز بر تکثیر سلولهلی فیبروبلاست لیگامان پریودونت
   ◂ سیدحامد علوی

●  ارزیابی کیفیت پایان نامه هاای فاار التحصا یلان دوره دکتاری عماومی دندانپزشکی دانشگاه شاهد از سال 19 تا 19 استاد
   ◂ سمیرا ارباب سیر

●  مطالعه سایتومورفومتریک سلولهای در دختران بالغ و نابالغ
   ◂ عطیه فرجیان زاده

●  تولید و ارزیابی تاثیر مولتی مدیا اموزشی در اگاهی دانشجویان اندودنتیکس عملی
   ◂ فاطمه یوسفی هلق

●  بررسی تاثیر نوشیدن چای سبز بر میزان اینترلوکین 1 بتا بزاقی در مبتلایان به پریودنتیت مزمن
   ◂ مریم ولی زاده

●  بررسی تاثیر نوشیدن چای سبز بر میزان اینترلوکین 6بتا بزاقی در مبتلایان به پریودنتیت مزمن
   ◂ مهناز بیرجندی

●  کاربرد مایکرو ویو خانگی بر سرعت دکلسیفیکاسیون و کیفیت مقاطع هیستولوژیک تهیه شده از فک گوسفند
   ◂ نیلوفر حاجی حسینی

●  بررسی میزان تکثیر سلولی در تومورهای ادنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس ادنوکارسینوما با رنگ امیزی AgNor
   ◂ محبوبه ولی پورتهمتننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید