دانشگاه شاهد

سیدمحمدرضا حکیمانه

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پروتزهای دندانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر درمان های سطحی بر خشونت سطحی، تغییر فاز و استحکام خمشی زیرکونیای دندانی
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، نیکناز یحیی زاده فر، مریم عظیمی‌زواریی، سیدشجاع الدین شایق، مبین یحیی زاده فر، تبسم هوشمند
   ✔ 1400/01/28  2021/04/17
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects


●  اثر اجینگ بر خواض مکانیکی و نوری زیرکونیای ترانسلوسنت و اپک
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، سیدشجاع الدین شایق، سیما عباسی مقدم، تبسم هوشمند
   ✔ 1399/11/01  2021/01/20
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  رابطهی نوع اتچمنت بر کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران دارای اوردنچر متکی بر ایمپلنت
   ◂ کامران کارگر ، ریحانه رفیعینژاد، سیدشجاع الدین شایق، سینا جعفری، سیدمحمدرضا حکیمانه
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان


●  بررسی اثر لیزر er:yag بر استحکام برشی لامینیت ونیر پرسلنی باند شده به دندان
   ◂ احسان مرشدی، مریم پیر مرادیان، سیدشجاع الدین شایق، سارا ترابی، سینا جعفری، سیدمحمدرضا حکیمانه، مریم عظیمی زواریی
   ✔ 1399/09/01  2020/11/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی ازمایشگاهی قابلیت تکرار ودقت اسکنرهای داخل وخارج دهانی
   ◂ سیدشجاع الدین شایق، محمد تقی باغانی، سیدمحمدرضا حکیمانه، ویلیام جانسون، شیرین شیدفر
   ✔ 1399/07/25  2020/10/16
    The Journal Of Prosthetic Dentistry


●  مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، محمود نصراصفهانی، سیدشجاع الدین شایق، محمد امین بافنده، داریوش طالعی، ایمان علی محمدی
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد=Journal of Mashhad Dental School


●  بررسی اثر لیزر er:yag در دباند کردن پست گلاس فایبری سمان شده در کانال دندان درمان ریشه شده
   ◂ سید مسعود مجاهدی، فرناز تقوی دامغانی، سیدمحمدرضا حکیمانه، سیدشجاع الدین شایق، امیر حسین زمانیان، فاطمه سادات شایق
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز=Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences


●  بررسی شیوع بی دندانی کامل در جمعیت بالای 35 سال ایران پس از سال 2000 – مقاله مروری
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، میترا عیسائی، سیدشجاع الدین شایق، صالح ابراهیمی
   ✔ 1399/02/27  2020/05/16
    International Journal of Preventive Medicine


●  مقایسه میزان دست یابی به اهداف اموزشی گروه اموزشی پروتز دانشکده دندانپزشکی شاهد در کوریکولوم های مصوب سال 1379 و 1391
   ◂ صالح ابراهیمی ، سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه
   ✔ 1398/10/29  2020/01/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اثر ضد قارچی اسانس گل سرخ و دهانشویه مرکب (حاوی سرکه انگور و اسانس گل سرخ) بر کاندیدا البیکنس، کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا پاراپسیلوزیس
   ◂ زهرا امیری کارلادانی، سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه، محمد مهدی نقی زاده، حجت الله شکری، علیرضا نایینی
   ✔ 1398/09/02  2019/11/23
    پزشکی بالینی ابن سینا =Avicenna Journal of Clinical Medicine - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان سابق
کتاب ها

●  کتاب ملی پروتزهای دندانی کامل متحرک (فصل 2)
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، مریم عظیمی زواریی

پایان نامه ها

●  بررسی اثر aging بر خواص نوری، استحکام خمشی و خشونت سطحی زیرکونیای ترانسلوسنت و اپک
   ◂ سیما عباسی مقدم

●  بررسی و مقایسه میزان دست¬یابی به اهداف اموزشی گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی شاهد در ورودی¬های 90 و 92 (براساس کوریکولوم های مصوب سال 79 و 91 )
   ◂ صالح ابراهیمی

●  بررسی اثر درمان های سطحی مختلف بر استحکام خمشی، خشونت سطحی و تغییرات فازی زیرکونیا
   ◂ نیکناز یحیی زاده فر

●  بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دندانپزشکی شهید منتظری در سال1397
   ◂ زینب قلعه

●  بررسی تاثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی و بارگذاری های مکرر بر میزان گیر بال اتچمنت
   ◂ ریحانه صالحی حاجی ابادی

●  ارزیابی رادیوگرافیک تحلیل استخوان کرستال اطراف دو سیستم ایمپلنت dio و iti طی دوسال یک مطالعه گذشته نگر
   ◂ حنانه سادات پورحیدری لاهیج

●  بررسی اثرات ضد قارچی دهان‌شویه مرکب (سرکه انگور و اسانس گل سرخ) بر سوش‌های استاندارد کاندیداهای البیکنس و غیر‌البیکنس
   ◂ زهرا امیری کارلادانی

●  بررسی اثر لیزر ER:YAG در دباند کردن پست گلاس فایبری سمان شده در کانال دندان درمان ریشه شده
   ◂ امیرحسین زمانیان

●  بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاهان رازیانه و زیره سبز در مقایسه با نیستاتین، بر سوشهای کاندیدا جداشده از بیماران بی دندان
   ◂ زینب خرم

●  بررسی ازمایشگاهی قابلیت تکرار و دقت اسکنرهای داخل و خارج دهانی
   ◂ محمدتقی باغانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید