دانشگاه شاهد

رضا غلامی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  واکاوی نظریه عدالت در تفکر اسلامی
   ◂  رضا غلامی

پایان نامه ها

●  طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ الهیار صحرایی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید