دانشگاه شاهد

تاجماه ممبینی

استاد یار - پی.اچ.دی فارماکولوژی دکترای تخضضی فارماکولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فارماکولوژی
شماره اتاق : 70
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212674
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  اثرات ضد تشنجی ختمی بر تشنج ناشی از PTZ و MES در موش
   ◂ احمدرضا دهپور، رامتین اجتماعی، فریدون طهماسبی، بابک اسعدپور بهزادی، تاجماه ممبینی، محمد کاملی نژاد
   ✔ 1399/02/12  2020/05/01
    Basic and Clinical Neuroscience


●  اثرات شبه ضد اضطرابی و سداتیو عصاره گل السیا اچری در موش ازمایشگاهی
   ◂ Tajmah Mombeini، حمید غلامی پوربدیع، محمد کمالی نژاد، سروش مظلومی، احمد رضا دهپور
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با امیلویید بتا در موش صحرایی
   ◂ تاجماه ممبینی، جمشید نارنج کار، مهدی نصیری، جمشید نارنج کار، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثرات فارماکولوژیک مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ازمون های ماز بعلاوه و میدان باز در موش
   ◂ Tajmah Mombeini، سروش مظلومی، جمال شمس
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  گیاه گل قاصد در پزشکی
   ◂ تاجماه ممبینی، فاطمه مرادی
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    پژودا
PDF   

●  اثرات سدیم کروموگلیکیت بر افراد اسمی ایرانی بدون مواجهه با عامل منقبض کننده برونش
   ◂ Tajmah Mombeini، احمد رضا دهپور، محمد رض زاهد پور انارکی
   ✔ 1391/03/15  2012/06/04
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research
PDF   

●  بررسی اثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش (Origanum spp)
   ◂ مهران ممبینی، محبوبه اقایی
   ✔ 1388/02/01  2009/04/21
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  Role of Nitric Oxide and Prostaglandin Systems in Lithium Modulation of Acetylcholine Vasodilation
   ◂ Bahareh Rahimzadeh-Rofouyi, Banafsheh Afsharimani, Leila Moezi, Farzad Ebrahimi, Shahram Ejtemaei Mehr, Tajmah Mombeini, Mohammad Hosein Ghahremani, Ahmad R Dehpour
   ✔ 1386/10/01  2007/12/22
    Journal of Cardiovascular Pharmacology
PDF   

●  The effect of lithium chloride on morphine-induced tolerance and dependence in isolated guinea pig ileum
   ◂ Afsaneh Alborzi, Shahram Ejtemaei Mehr, Fatemeh Rezania, Setareh Badakhshan, Tajmah Mombeini, Hamed Shafaroodi, Leila Moezi, Mohammadreza Nick Ravan, Mahdiyeh Sharifian, Ahmad Reza Dehpour
   ✔ 1385/03/01  2006/05/22
    European Journal of Pharmacology
PDF   

●  فارماکولوژی بالینی: راز قاصدک در سلامتی و بیماری ها
   ◂ تاجماه ممبینی
   ✔ 1385/02/01  2006/04/21
    درمانگر : نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  ختمی جنوبی: بررسی اثرا ضد تشنجی ان در مدلهای تشنجی پنتیلن تترازول و ماگزیمال الکتروشوک در موش
   ◂ تاجماه ممبینی، بابک اسعدپور بهزادی، رامتین اجتماعی، فریدون طهماسبی
   ✔ 1399/09/19  2020/12/09
    9th Basic & Clinical Neuroscience Congress 2020
PDF   

●  تفاوت در طول مدت اثر ضد اضطزابی و ارامبخشی ختمی در موش بزرگ
   ◂ حمید غلامی پور بدیع
   ✔ 1398/09/27  2019/12/18
    8th Basic & Clinical Neuroscience Congress 2019
PDF   

●  بررسی اثر رزمارینیک اسید بر اختلال حفظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ سروش مظلومی، تاجماه ممبینی، مهداد روغنی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  اثر ضد اضطراب ختمی جنوبی در ازمون ماز بعلاوه (ماز پلاس) مرتفع
   ◂ تاجماه ممبینی، حمید غلامی پوربدیع، سروش مظلومی کوهبنانی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر عصاره ابی ختمی جنوبی بر حرکت لکوموتور خودبخودی در موش ازمایشگاهی
   ◂ Tajmah Mombeini، حمید غلامی پور بدیع، فریدون طهماسبی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  بهبودی بارز در علایم اختلال شخصیت پارانوییدی بدنبال درمان اکنه با دندلیون
   ◂ Tajmah Mombeini، محمد کمالی نژاد، رامتین اجتماعی، بابک اسعدپور
   ✔ 1395/09/17  2016/12/07
    Fifth basic & clinical Neuroscience
PDF   

●  مروری بر اثرات فارماکولوژیک فیتواستروژنها بر مغز و رفتار
   ◂ Tajmah Mombeini، فاطمه شتابی وش
   ✔ 1393/08/07  2014/10/29
    Basic & Clinical Neuriscience 2014
PDF   

●  بررسی داروهای گیاهی دارای اثرات ارامبخش-خواب اور در انسان
   ◂ سروش مظلومی کوهبنانی، Tajmah Mombeini، سروش مظلومی
   ✔ 1392/09/26  2013/12/17
    دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  مروری بر گیاهان دارویی دارای اثرات ضد التهاب و ضد درد در طب سنتی ایران
   ◂ Tajmah Mombeini، امیر قاسملویی
   ✔ 1392/09/26  2013/12/17
    دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثرات یک دوره تحت مزمن درمان با یک داروی بنزودیازپین بر ازمون حافظه در ماز وای در موش نژاد ویستار
   ◂ Tajmah Mombeini، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1392/02/17  2013/05/07
    5th International conference of Cognitive Science
PDF   کتاب ها

●  راهنمای نسحه نویسی صحیح
   ◂ جمشید نارنج کار

پایان نامه ها

●  اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با بتا امیلویید در موش صحرایی
   ◂ مهدی نصیری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید