دانشگاه شاهد

تاجماه ممبینی

استاد یار - پی.اچ.دی فارماکولوژی دکترای تخضضی فارماکولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فارماکولوژی
شماره اتاق : 70
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212674
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  اثرات شبه ضد اضطرابی و سداتیو عصاره گل السیا اچری در موش ازمایشگاهی
   ◂ تاجماه ممبینی، حمید غلامی پوربدیع، محمد کمالی نژاد، سروش مظلومی، احمد رضا دهپور
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با امیلویید بتا در موش صحرایی
   ◂ تاجماه ممبینی، جمشید نارنج کار، مهدی نصیری2، جمشید نارنجکار ، مهرداد روغنی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثرات فارماکولوژیک مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ازمون های ماز بعلاوه و میدان باز در موش
   ◂ تاجماه ممبینی، سروش مظلومی، جمال شمس
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  گیاه گل قاصد در پزشکی
   ◂ تاجماه ممبینی، فاطمه مرادی
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    پژودا
PDF   

●  اثرات سدیم کروموگلیکیت بر افراد اسمی ایرانی بدون مواجهه با عامل منقبض کننده برونش
   ◂ تاجماه ممبینی، احمد رضا دهپور، محمد رض زاهد پور انارکی
   ✔ 1391/03/15  2012/06/04
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research
PDF   

●  بررسی اثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش (Origanum spp)
   ◂ مهران ممبینی، محبوبه اقایی
   ✔ 1388/02/01  2009/04/21
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  نقش اکسید نیتریک و پروستاگلاندین در اتساع عروقی استیل کولین تعدیل شده با لیتیم
   ◂ تاجماه ممبینی
   ✔ 1386/10/01  2007/12/22
    Journal of Cardiovascular Pharmacology
PDF   

●  تاثیرلیتیم بر تحمل و وابستگی ناشی از مرفین در ایلیوم ایزوله شده خوکچه هندی
   ◂ تاجماه ممبینی، افسانه البرزی، شهرام اجتماعی مهر، فاطمه رضانیا، ستاره بدخشان، حامد شفارودی، لیلا معزی، محمدرضا نیک روان، مهدیه شریفیان، احمدرضادهپور
   ✔ 1385/03/01  2006/05/22
    European Journal of Pharmacology
PDF   

●  فارماکولوژی بالینی: راز قاصدک در سلامتی و بیماری ها
   ◂ تاجماه ممبینی
   ✔ 1385/02/01  2006/04/21
    درمانگر : نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل
PDF   

●  تغییر در بایندینگ اختصاصی گیرنده های اپیوییدی در گلبول های سفید خون محیطی در موش با کلستاز انسدادی حاد
   ◂ تاجماه ممبینی، فرشاد روشن ضمیر، معصومه جرجانی، زهرا پورپاک، علی گسکری، شهرام اجتماعی مهر، احمد رضا دهپور
   ✔ 1384/12/13  2006/03/04
    Pathophysiology
PDF   مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  اثر ضد اضطراب ختمی جنوبی در ازمون ماز بعلاوه (ماز پلاس) مرتفع
   ◂ تاجماه ممبینی، حمید غلامی پوربدیع، سروش مظلومی کوهبنانی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر عصاره ابی ختمی جنوبی بر حرکت لکوموتور خودبخودی در موش ازمایشگاهی
   ◂ تاجماه ممبینی، حمید غلامی پور بدیع، فریدون طهماسبی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  بهبودی بارز در علایم اختلال شخصیت پارانوییدی بدنبال درمان اکنه با دندلیون
   ◂ تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد، رامتین اجتماعی، بابک اسعدپور
   ✔ 1395/09/17  2016/12/07
    Fifth basic & clinical Neuroscience
PDF   

●  مروری بر اثرات فارماکولوژیک فیتواستروژنها بر مغز و رفتار
   ◂ تاجماه ممبینی، فاطمه شتابی وش
   ✔ 1393/08/07  2014/10/29
    Basic & Clinical Neuriscience 2014
PDF   

●  بررسی داروهای گیاهی دارای اثرات ارامبخش-خواب اور در انسان
   ◂ سروش مظلومی کوهبنانی، تاجماه ممبینی، سروش مظلومی
   ✔ 1392/09/26  2013/12/17
    دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  مروری بر گیاهان دارویی دارای اثرات ضد التهاب و ضد درد در طب سنتی ایران
   ◂ تاجماه ممبینی، امیر قاسملویی
   ✔ 1392/09/26  2013/12/17
    دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثرات یک دوره تحت مزمن درمان با یک داروی بنزودیازپین بر ازمون حافظه در ماز وای در موش نژاد ویستار
   ◂ تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1392/02/17  2013/05/07
    5th International conference of Cognitive Science
PDF   

●  تاثیر یک دوره تحت مزمن درمان با یک بنزودیازپین بر ازمون حافظه در ماز وای در موش نژاد ویستار
   ◂ تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1392/02/09  2013/04/29
    پنجمین همایش بین المللی علم شناختی
PDF   

●  پاسخ بزرگسالان با اسم برونشی به عامل پایدار کننده سلول ماست سل کرومولین
   ◂ تاجماه ممبینی، احمدرضا دهپور
   ✔ 1391/11/03  2013/01/22
    The Second International Congress of Immunology, Asthma and Allergy
PDF   

●  تاثیر انتقال کوتاه مدت در طی دوره اداپتاسیون بر فعالیت لکوموتور در موش صحرایی
   ◂ تاجماه ممبینی، جمال شمس،
   ✔ 1391/08/19  2012/11/09
    Basic and clinical neuroscience congress
PDF   کتاب ها

●  راهنمای نسحه نویسی صحیح
   ◂ جمشید نارنج کار

پایان نامه ها

●  اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با بتا امیلویید در موش صحرایی
   ◂ مهدی نصیری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید