جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر سطوح مختلف کربن الی،اهن و سنگریزه بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه
 لیلا لطف الهی ، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31001    1394/06/10   2015/09/01    
بررسی اثر تیمارهای خراشدهی و پرایمینگبر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاه دارویی کهورک
 خدیجه احمدی، حشمت امیدی
the first international congree of Healthy agriculture, healthy nutrition and sane society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31002    1394/06/10   2015/09/01    
بررسی تاثیر عصاره های حاصل از دانه انجره بر تست التهابی فرمالین در رت
Assessment of Urtica pilulifera L. seed extracts effects on formalin-induced inflammation in rats
 محسن ناصری، فاطمه عمادی
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31014    1394/07/15   2015/10/07    
تیوری مولکولی اخلاط بر اساس کلام ابن سینا
Molecular theory of humors on the Word of Ibn Sina
 حسن نامدار
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31224    1394/07/15   2015/10/07    
تیوری مولکولی اخلاط بر اساس کلام ابن سینا
Molecular theory of humors on the Word of Ibn Sina
 الهام عمارت کار، حسن نامدار
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31225    1394/07/15   2015/10/07    
تعامل بین بیماری های قلبی عروقی و افسردگی: مقایسه طب سنتی و طب سنتی ایران.
Interactions between cardiovascular diseases and depression: a comparison of conventional medicine and Iranian traditional medicine.
 سمانه رمضانی گیوی، الهام عمارتکار، ژاله علی اصل
اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین- مشهد مقدس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84602    1394/07/10   2015/10/02    
واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی و استنتاج دلالت های ان در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسلامی
 محمدحسن میرزامحمدی
نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31070    1394/07/16   2015/10/08    
تاثیر قانون بر گرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامس
 محمدرضا عزیزالهی
نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31003    1394/07/16   2015/10/08    
استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو
Using of dry ice for astringency removal in persimmon fruit
 اورنگ خادمی، یونس نعمتی میرک
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31006    1395/10/10   2016/12/30    
اثر پوششهای سلوفان و کیتوزان بر ویژگیهای کیفی و انبارمانی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
Effect of Cellophane and Chitosan Coatings on Qualitative and Biochemical Characteristics of Sweet Pepper, Cultivar “California wonder” during Storage
 میثم محمدی، مهدی صیدی و اورنگ خادمی
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64283    1396/11/27   2018/02/16    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1063 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی