جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پراوری درون شیشه ای ، ریشه زایی و افزایش سازگاری گیاهچه های گلابی نطنزی به کمک قارچ میکورزیزا
In vitro Proliferation, rooting and acclimatization of Natanzi pear seedlings (Pyrus communis cv. Natanzi) with mycorrhiza fungi infection
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105960    1397/11/01   2019/01/21    
تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت بر تجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج
Effects of Nitrogen and Nutrient Removal on Nitrate Accumulation and Growth Characteristics of Spinach
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85212    1396/06/29   2017/09/20    
الگوریتم تجزیه لاگرانژ برای مساله مکان‌یابی حمل و نقل سبز پایدار
A Lagrangian Decomposition Algorithm for Robust Green Transportation Location Problem
 
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106269    1397/11/10   2019/01/30    
یک مدل جدید دوهدفی برای مساله مسیریابی دوسطحی خودرو ظرفیت‌دار برای محصولات فسادپذیر با توجه به عوامل محیطی
A new Bi-objective model for a Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem for Perishable Products with the Environmental Factor
 مهرانه اسمعیلی، راشد صحراییان
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43549    1396/02/10   2017/04/30    
NONLINEAR SENSITIVITY ANALYSIS OF RCMRF CONSIDERING BOTH AXIAL AND FLEXURE EFFECTS
 Alireza Habibi
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64339    1390/06/10   2011/09/01    
The Effect of Measurement Errors on the Performance of Variable Sample Size and Sampling Interval Xbar Control Chart
 Sabahno, H., Amiri, A.
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43941    1396/05/06   2017/07/28    
Drift Change Point Estimation in Autocorrelated Poisson Count Processes Using MLE Approach
 عاطفه عشوری، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30800    1394/05/08   2015/07/30    
Isotonic Change Point Estimation in the AR(1) Autocorrelated Simple Linear Profiles
 فاطمه وکیلیان، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30790    1394/05/08   2015/07/30    
Simultaneous Monitoring of Multivariate Process Mean and Variability in the Presence of Measurement Error with Linearly Increasing Variance under Additive Covariate Model
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31986    1395/01/27   2016/04/15    
ارزیابی پروژه های ساخت با به کارگیری یک مدل جدید تصمیم گیری گروهی بر مبنای مفاهیم منطق فازی شهودی
Evaluating Construction Projects by a New Group Decision-Making Model Based on Intuitionistic Fuzzy Logic Concepts
 سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی
International Journal of Engineering Transactions C: Aspects
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31157    1394/06/12   2015/09/03    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1076 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی