جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر مدت زمان انبارمانی و اسید استیک بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
Effects of Storage Duration and Acetic acid on Quality of Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils
 سیدحسن طباطبایی، یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن و حیدری مختار
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30825    1394/06/12   2015/09/03    
اثر مدت زمان انبارمانی و صمغ عربی بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
Effects of Storage Duration and Arabic gum on Quality of Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils
 سیدحسن طباطبایی، یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن و حیدری مختار
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30826    1394/06/12   2015/09/03    
اثرات عنصر سنگین جیوه روی جوانهزنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس ) Prunus avium
Effects of heavy metal Mercury on pollen germination and tube growth in some cherry (Prunus avium) cultivars
 یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30827    1394/06/12   2015/09/03    
بررسی اثر عنصر بور روی صفات دانه گرده دو رقم البالو ) Prunus cerasus )
Effects of boron on pollen characteristics two cultivars of sour cherry (Prunus cerasus)
 یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30828    1394/06/12   2015/09/03    
استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات ناشناخته ی سدابی جنوبی
 فاطمه دسترنج، فرح کریمی، نصرت رحمانی، مرتضی یوسف زادی
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31131    1394/06/12   2015/09/03    
تاثیر امواج فروصوت بر محتوی فنولی سلول های جداکشت توتون
The effects of infrasound on phenolic content of the cell cultures Nicotiana Tabacum
 اباذر حاج نوروزی
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31498    1394/06/12   2015/09/03    
بررسی استقرار و رشد ریشه چه در 110 لاین خالص جو در شرایط تنش خشکی
 بخت اور، ملکی فراهانی، شهبازی، صادقزاده
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84680    1394/06/12   2015/09/03    
ایده های جدید در اینسترومنتیشن کانال با فایل دستی
new concepts in root canal instrumentation with hand files
 کیومرث نظری مقدم
کنکره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30831    1394/02/22   2015/05/12    
مطالعه نوسانات جمعیت کنه نیشکر و اثرش روی رشد نیشکر در جنوب خوزستان
Study on population fluctuations of sugarcane mite, Oligonychus sacchari Mc Gregor (Acari; Tetranychidae) and its effect ongrowth of sugarcane in south of Khuzestan province/Iran
 علیرضا عسکریان زاده و مهرنوش مینایی مقدم
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30849    1394/06/02   2015/08/24    
Efficacy of three species of entomopathogenic nematodes against the corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.:
 سجاد اقاعباسی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، ایت اله سعیدی زاده، S. AghaAbbasi، A. Saeidizadeh، A. Askarianzadeh، H. Abbasipour، J. Karimi
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30833    1394/06/02   2015/08/24    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1076 از 1442    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14419

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی