جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر پیش تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیک گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) تحت تنش شوری
The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137519    1400/11/01   2022/01/21    
تعیین مناسب ترین مدت زمان و غلظت پیش تیمار با تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخص های جوانه زنی بذر پروانش (Catharanthus roseus)
Determination of optimum concentration and time of pre-treatment with plant growth regulators on germination indices of Catharanthus roseus seed
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137529    1399/02/07   2020/04/26    
بررسی برخی از عملگرها بر بهینه سازی زیر مدولی
 محبوبه بیرجندی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10453    1393/11/29   2015/02/18    
متروید افراز و بهینه سازی زیرمدولی
 زهرا احمدی موسوی، اردشیر دولتی ملک اباد
همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10454    1393/11/29   2015/02/18    
توزیع و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی کشت خون در تهران، ایران
Distribution and antibiotic susceptibility pattern of bacterial isolates from blood culture of patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10455    1393/11/23   2015/02/12    
مطالعه باکتریهای جداشده از پوست بیماران در تهران، ایران و الگوی مقاومت میکربی انها
Study of bacteria isolated from skin of patients in Tehran, Iran, and antibiotic resistance pattern of them
 حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10456    1393/11/23   2015/02/12    
استراتژی کلاسیک و دست اورد نوین در بیوشیمی گیاهی- یک مطالعه موردی روی گیاه دارویی اندروگرافیس پانیکولاتا
Classical strategies and novel achievements in plant biochemistry: A case study on the medicinal plant “Andrographis paniculata
 داریوش طالعی، Valdiani، A.، Maziah، M.، Abiri، R.، Atabaki N
International Conference on Advances in Plant Biochemistry and Biotechnology 2014
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10457    1393/09/20   2014/12/11    
Cu- and CuO-decorated graphene as a nanosensor for H2S detection at room temperature
 محمدرضا سعیدی، ابراهیم محمدی منش و مجید واعظ زاده
Surface Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10464    1393/11/22   2015/02/11    
حد tight برای تعداد pilotها در تخمین کانال سیستم ofdm
the tight bound for the number of pilots on channel estimation for ofdm systems
 حمیدرضا بخشی، مریم ایمانی
Communications and Network
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10466    1391/07/11   2012/10/02    
Training Based Channel Estimation in MIMO-OFDM Systems
 حمیدرضا بخشی، مریم ایمانی
Communications and Network
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10467    1391/07/10   2012/10/01    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1112 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی