جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

عملکرد کنترلر PID کسری هوشمند تنظیم شده در کنترل غلظش
On the Performance of an Intelligently Tuned Fractional Order PID Roll Controller
 سامان ذاکر، سعید سیدطبایی
International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31812    1394/11/01   2016/01/21    
the mediating role of catastrophizing in the relation ship between pain intensity and depressed mood in older adult with
 محمدعلی اصغری مقدم
Scandinavian Journal of Pain
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31816    1394/11/11   2016/01/31    
studyItem response theory analysis of the Pain Self-Efficacy QuestionnaireDaniel
 Daniel S.J. Costaa,b,∗, Ali Asgharia,c, Michael K. NicholasaaPain
Scandinavian Journal of Pain
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43773    1395/08/21   2016/11/11    
The mediating role of catastrophizing in the relationship between pain intensity and depressed mood in older adults with persistent pain: A longitudinal analysis
 Bradley M.Wooda,∗, MichaelK.Nicholasa, FionaBlytha,b, AliAsgharia,Bradley M. Wooda,∗, Michael K. Nicholas a, Fiona Blytha,b, Ali Asghari a,c, Stephen Gibsonc,
Scandinavian Journal of Pain
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43707    1395/08/21   2016/11/11    
A Novel Method for Left Ventricle Volume Measurement on Short Axis MRI Images Based on Deformable Superellipses
 مصطفی قلیچ اوغلی، علیرضا فلاحی، وهاب دهلاقی، محمد پویان، نازنین عبدالهی
Second International Joint Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30970    1392/10/11   2014/01/01    
بینامتنیت نهج البلاغه در اثار جبران خلیل جبران
 طاهره اختری
همایش ملی بینا متنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31819    1393/09/11   2014/12/02    
چگونگی و چرایی بینامتنت قرانی در غزلیات حافظ
 ،فریده داودی مقدم ، طاهره اختری
همایش ملی بینا متنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31820    1393/09/11   2014/12/02    
بررسی شدت پریشانی اخلاقی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در مرکز سوختگی مازندران
ethical distress among nurses of burn center in mazandaran
 محمدرضا حیدری، ویدا شفیع پور- روانبخش اسماعیلی – نیره اقایی
چهارمین کنگره اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31757    1394/11/09   2016/01/29    
تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم¬مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
effrct
 صدیقه امینی، ناهید طالبی، علی صمدی
اولین همایش ملی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42652    1394/12/05   2016/02/24    
Improvement of the spinal contusion model by co-transplanting bone marrow stromal cells and induction into oligodendrocytes-like cells
  Kaka G, Tiraihi T, Delshad A
the first national congress of trauma
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10613    1393/11/12   2015/02/01    
اولین صفحه...11011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1112 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی