جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مولکولی مقاومت القا شده در خیار توسط عصاره ابی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد ریشه گرهی
Molecular study of induced resistance in cucumber by aqueous and alcoholic extracts of fennel plant against root-knot nematode
 نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42634    1395/06/09   2016/08/30    
ترکیب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب الودگی رانندگان به صورت زمان حقیقی
Hough transform and multiply combination of projection functions to extract features for real time drivers sleep detection
 
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42642    1395/03/12   2016/06/01    
کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
 همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42261    1395/03/12   2016/06/01    
An energy detection-based algorithm for cooperative spectrum sensing in Rayleigh fading channel
 حمیدرضا بخشی، خیامیان
18th International Conferenceon Information Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42264    1395/05/14   2016/08/04    
تست سمیت شیمیایی یک نوروتوکسین....پارامسییم کوداتم
Test of chemical toxicity of a neurotoxin...Paramecium caudatum
 ربابه محمدی منیژه کرمی
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42265    1395/06/02   2016/08/23    
تعیین نقشه اپیتوپهای ناپیوسته بخشFc مولکول IgG انسان با تکنیک ایمونولوژی کامپیوتری
MAPPING OF IMMUNOGENIC DISCONTINUOUS EPITOPES ON HUMAN IGG FC REGION BY COMPUTATIONAL IMMUNOLOGY
 
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42419    1395/06/02   2016/08/23    
حل معادلات دیفرانسیل تاخیری یک مدل سرطان با روش گام ها و RKF45 و RKF78
Solving delayed differential equations of a cancer model by RKF45 AND RKF78
 فاطمه علیرضایی و سید حجت اله مومنی ماسوله
چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42268    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
diversity and the relationship between yield and yield components of rapeseed
 ارشدی-فتوکیان-امیری اوغان-علیزاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42270    1395/06/09   2016/08/30    
ارزیابی اثر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه
Assess the effect of intercropping on yield and quality of fennel
 رضاپور-امینی-پوریوسف-فتوکیان
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42271    1395/06/09   2016/08/30    
نتایج انالیز اسانس دو گونه اویشن تحت تاثیر تیمار کود زیستی و مدیریت ابی
The results of analysis of Essential oil on two Thyme treated with bio-fertilizer and water managment
 امینی-حبیبی-فتوکیان-فلاح
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42272    1395/06/09   2016/08/30    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1143 از 1370    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13696

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی