جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بینامتنیت نهج البلاغه در اثار جبران خلیل جبران
 طاهره اختری
همایش ملی بینا متنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31819    1393/09/11   2014/12/02    
چگونگی و چرایی بینامتنت قرانی در غزلیات حافظ
 ،فریده داودی مقدم ، طاهره اختری
همایش ملی بینا متنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31820    1393/09/11   2014/12/02    
بررسی شدت پریشانی اخلاقی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در مرکز سوختگی مازندران
ethical distress among nurses of burn center in mazandaran
 محمدرضا حیدری، ویدا شفیع پور- روانبخش اسماعیلی – نیره اقایی
چهارمین کنگره اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31757    1394/11/09   2016/01/29    
تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم¬مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
effrct
 
اولین همایش ملی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42652    1394/12/05   2016/02/24    
Improvement of the spinal contusion model by co-transplanting bone marrow stromal cells and induction into oligodendrocytes-like cells.
  Kaka G, Tiraihi T, Delshad A
the first national congress of trauma
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10613    1393/11/12   2015/02/01    
Food safety: childrens behaviors and its major related factors.
 حورا پاک روان، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
کنگره غذا و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31824    1395/01/26   2016/04/14    
اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه خوشک در موش سوری :اثرات مستقل از سیستم اپیوییدی
analgesic and anti-inflammatory potential of arial parts of the Dapne mucronata Royle extract in mice:opioid-independent action
 زهره خدادادیان فینی ، مجید حسن پورعزتی، زهره خدادادیان - سیده زهرا موسوی
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31831    1394/10/11   2016/01/01    
The synergistic effect of honey and cinnamon against Streptococcus mutans bacteria
 محمد باقر رضوانی.محمد نیاکان.محمد کمالی نژاد.فاطمه سادات احمدی.فایز حمزه
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64215    1395/10/23   2017/01/12    
مدیریت مخاطره های مالی در ابر
Accounting Risk Management in Cloud
 مه ابادی بهره مند
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84539    1395/05/07   2016/07/28    
The Ratification and Status of the International Treaties in the Legal System of the Islamic Republic of Iran
 سید احمد طباطبایی، سیامک کرم زاده
Journal of Politics and Law
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64476    1396/09/08   2017/11/29    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1143 از 1447    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14468

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی