جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر عنصر بور روی صفات دانه گرده دو رقم البالو ) Prunus cerasus )
Effects of boron on pollen characteristics two cultivars of sour cherry (Prunus cerasus)
 یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30828    1394/06/12   2015/09/03    
استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات ناشناخته ی سدابی جنوبی
 
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31131    1394/06/12   2015/09/03    
تاثیر امواج فروصوت بر محتوی فنولی سلول های جداکشت توتون
The effects of infrasound on phenolic content of the cell cultures Nicotiana Tabacum
 اباذر حاج نوروزی
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31498    1394/06/12   2015/09/03    
بررسی استقرار و رشد ریشه چه در 110 لاین خالص جو در شرایط تنش خشکی
 بخت اور، ملکی فراهانی، شهبازی، صادقزاده
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84680    1394/06/12   2015/09/03    
ایده های جدید در اینسترومنتیشن کانال با فایل دستی
new concepts in root canal instrumentation with hand files
 کیومرث نظری مقدم
کنکره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30831    1394/02/22   2015/05/12    
مطالعه نوسانات جمعیت کنه نیشکر و اثرش روی رشد نیشکر در جنوب خوزستان
Study on population fluctuations of sugarcane mite, Oligonychus sacchari Mc Gregor (Acari; Tetranychidae) and its effect ongrowth of sugarcane in south of Khuzestan province/Iran
 علیرضا عسکریان زاده و مهرنوش مینایی مقدم
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30849    1394/06/02   2015/08/24    
Efficacy of three species of entomopathogenic nematodes against the corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.:
 سجاد اقاعباسی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، ایت اله سعیدی زاده، S. AghaAbbasi، A. Saeidizadeh، A. Askarianzadeh، H. Abbasipour، J. Karimi
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30833    1394/06/02   2015/08/24    
Efficacy of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora against the diamondback moth, Plutella xylostella
 مسعود ذوالفقاریان، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، M. Zolfagharian1، A. Saeidizadeh1، H. Abbasipour1، A. Joyandeh2، A. Ahmadian Yazdy
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30834    1394/06/02   2015/08/24    
Contact toxicity of Silica and Silver nanoparticles against Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، F. Rastegar، H. Abbasipour، J. Karimi، A. Askarianzadeh، S. Abutalebi
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30835    1394/06/02   2015/08/24    
Effect of temperature and photoperiod on reproductive behavior of the corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.:
 مهدی یعقوبی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، M. Yaghoubi، A. Askarianzadeh، H. Abbasipour
XVIII. International Plant Protection Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30836    1394/06/02   2015/08/24    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1142 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی