جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران بر کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
The effect of black cumin oil and yarrow two suicide after the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 فهیمه صالحی1*، جابر کریمی2، علاالدین کردناییج3، علیرضا عسکریان زاده4
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43212    1394/12/06   2016/02/25    
اثر اسانس گیاهی هویج وحشی روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
Wild carrot essential oils of the seeds of T. urticae Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 فهیمه صالحی1*، جابر کریمی2، علاالدین کردناییج2، علیرضا عسکریان زاده2
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43213    1394/12/06   2016/02/25    
اثر دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
The effect of oil of black cumin seeds and yarrow on T. urticae Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 فهیمه صالحی1*، جابر کریمی2، علاالدین کردناییج2، علیرضا عسکریان زاده2
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43214    1394/12/06   2016/02/25    
ارایه یک مدل ریاضی دو هدفه جهتیابی تیمی استوار برای طراحی مسیر عملیات
 سلیمانی، یحیایی، امیر حسین امیری
اولین کـنفرانـس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31769    1394/12/19   2016/03/09    
تربیت شهروندی درکشورهای مختلف :درس های اموختنی برای ایران
citizenship education in different countries:lessons learned for Iran
 محسن فرمهینی فراهانی، فرناز فرمهینی فراهانی
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی وپژوهش دینی-غدیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31770    1394/02/30   2015/05/20    
بررسی نقش مولفه های دینی عید نوروز در تقویت هویت ملی
 زاهد غفاری هشجین، ملیحه سالم
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی وپژوهش دینی-غدیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42461    1395/02/30   2016/05/19    
اولین گزارش عنکبوت Oxyopes lineatus (Aranea: Oxyopidae) شکارگر میینوز گوجه فرنگی از ایران
First report of the predatory spider, Oxyopes lineatus (Aranea: Oxyopidae) on Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) from Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، الهه رستمی، حسین مددی، جواد رفیع نژاد و حبیب عباسی پور
سومین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31773    1394/11/13   2016/02/02    
Multi-objective Design of Attribute C Control Chart: An Application of Differential Evolution Algorithm
 امیر حسین امیری، جعفریان، میرزا باغی
The 9th International Conference of Operations Research Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31776    1395/02/08   2016/04/27    
Miniaturized sharp band-pass filter based on complementary electric-LC resonator
 سیده یلدا ترابی، غلامرضا داداش زاده، همایون عریضی
Applied Physics A: Materials Science and Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31777    1394/12/17   2016/03/07    
تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنثور پارازیتوییذ تخم ساقه خوار ررت و نیشکر، Telenomus busseolae Gahan در شرایط سردخ
Determination of optimum temperature and time for storage of egg parasitoid wasp of corn and sugarcane stem borer, Telenomus busseolae Gahan in cold conditions
 نجیبه دباغی، علیرضا عسکریان زاده و حبیب عباسی پور
هشتمین همایش ملی فن اوران نیشکر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31778    1394/11/28   2016/02/17    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1142 از 1455    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14547

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی