جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compounds and potassium on some vegetative and reproductive characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42284    1395/06/24   2016/09/14    
اثر اسیدامینه پرولین و امواج فراصوت بر کالوسزایی و جنینزایی بدنی از ریز نمونه میانگرهی ساقه در انگور رقم کندری
The effect of proline and ultrasound on callus induction and somatic embryogenesis from explants internode stem cultivar Kondori
 یوسف فرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روحالهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42285    1395/06/24   2016/09/14    
جنین زایی بدنی و عوامل موثر بر ان، مطالعه ی موردی گیاه انگور
Factors affecting of somatic embryogenesis, the study of grape plant
 یوسففرخزاد 1*، ایتاله رضایی 2، یاور شرفی 3 و ایمان روح الهی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42286    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of glucose foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42287    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی مونو پتاسیم فسفات بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of Mono-potassium phosphate foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42288    1395/06/24   2016/09/14    
اثر تیمار پوتریسین بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘
The effects of putrescine treatment on the yield and quality of strawberry fruit cv. ‘Camarosa‘
 اورنگ خادمی ، علی اکبری
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42281    1395/06/24   2016/09/14    
بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های خانواده‌ی عوامل رونویسی WRKY در گندم
In Silico Analysis of the WRKY Transcription Factors Gene Family in Wheat
 غفار خضری، زهرا سادات شبر،امیر محمد ناجی
فن اوری زیستی در کشاورزی- پژوهش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42293    1394/12/01   2016/02/20    
On the Effect of Measurement Errors in Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Processes
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42295    1396/12/22   2018/03/13    
طراحی کنترل بهینه سیستم های ابعاد وسیع خطی سینگولار با استفاده از رهیافت سلسله مراتبی
Optimal control of large-scale singular linear systems via hierarchical strategy
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85758    1397/07/25   2018/10/17    
کنترل سطحی وسیله پرنده
Lateral control of an Aerosonde facing tolerance in parameters and operation speed: performance robustness study
 
Transactions of the Institute of Measurement and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85659    1397/07/18   2018/10/10    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1142 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی