جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یک روش عددی بر اساس درونیابی های متوالی برای معادلات انتگرال همرشتاین تابعی
A numerical method based on successive interpolation for functional Hammerstein integral equations
 فاطمه زرین، ابوالفضل تاری مرزاباد
چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31175    1394/06/05   2015/08/27    
Genetic Algorithm Framework for Spike Sorting
 محمد میکائیلی، سجاد فراشی
International Journal of Image, Graphics and Signal Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30816    1394/01/16   2015/04/05    
شیوع مقاومت به داروهای ضدمیکربی در اشرشیاکلی جداشده از نمونه های بالینی مختلف بیماران، تهران، ایران
THE PREVALENCE OF RESISTANCE TO ANTIMICROBIAL DRUGS IN ESCHERICHIA COLI RECOVERED FROM DIFFERENT SPECIMENS OF PATIENTS IN TEHRAN, IRAN
 حوریه صادری، برومندی، موسوی، صاحب نسق
شانزدهمین کنگره ملی و بین المللی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30832    1394/06/04   2015/08/26    
بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricaria chamomilla L)در محیط ابکشت
Salinity effect on proline, photosynthetic pigments and leaf relative water content of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in hydroponic condition
 لیلا لطف الهی ، حسین ترابی گلسفیدی، لیلا لطف الهی، حسین ترابی گل سفیدی و حشمت امیدی
پژوهشهای تولید گیاهی - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30824    1394/05/15   2015/08/06    
مطالعه تاثیر اسید جیبرلیک و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران
effect of gibberellic acid, on corm size and yield and other traits of saffron
 
پژوهشهای تولید گیاهی - علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95813    1397/05/20   2018/08/11    
ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای گندم، جو و ذرت دانه ای در خداافرین، دشت مغان
Qualitative and quantitative land suitability of Wheat, Barley, and Corn in Khoda-Afarin, Moghan Plain
 حسین ترابی گلسفیدی، فهیمه مشایخی و حسین ترابی گل سفیدی
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30829    1393/11/25   2015/02/14    
بررسی کیفی و کمی تناسب اراضی خداافرین دشت مغان برای کشت گیاهان علوفه ای
Qualitative and quantitative land suitability for forage plants in Khoda-Afarin, Moghan Plain
 حسین ترابی گلسفیدی، فهیمه مشایخی و حسین ترابی گل سفیدی
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30830    1393/11/25   2015/02/14    
اثر مدت زمان انبارمانی و اسید استیک بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
Effects of Storage Duration and Acetic acid on Quality of Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils
 سیدحسن طباطبایی، یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن و حیدری مختار
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30825    1394/06/12   2015/09/03    
اثر مدت زمان انبارمانی و صمغ عربی بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
Effects of Storage Duration and Arabic gum on Quality of Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils
 سیدحسن طباطبایی، یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن و حیدری مختار
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30826    1394/06/12   2015/09/03    
اثرات عنصر سنگین جیوه روی جوانهزنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس ) Prunus avium
Effects of heavy metal Mercury on pollen germination and tube growth in some cherry (Prunus avium) cultivars
 یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن
چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30827    1394/06/12   2015/09/03    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1141 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی