جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

حل معادلات دیفرانسیل تاخیری یک مدل سرطان با روش گام ها و RKF45 و RKF78
Solving delayed differential equations of a cancer model by RKF45 AND RKF78
 فاطمه علیرضایی و سید حجت اله مومنی ماسوله
چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42268    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
diversity and the relationship between yield and yield components of rapeseed
 ارشدی-فتوکیان-امیری اوغان-علیزاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42270    1395/06/09   2016/08/30    
ارزیابی اثر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه
Assess the effect of intercropping on yield and quality of fennel
 رضاپور-امینی-پوریوسف-فتوکیان
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42271    1395/06/09   2016/08/30    
نتایج انالیز اسانس دو گونه اویشن تحت تاثیر تیمار کود زیستی و مدیریت ابی
The results of analysis of Essential oil on two Thyme treated with bio-fertilizer and water managment
 امینی-حبیبی-فتوکیان-فلاح
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42272    1395/06/09   2016/08/30    
تاثیرات ازتوباکتر بر وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی در دو گونه اویشن زراعی و وحشی در شرایط گلخانه
The effects of Azotobacter on two species of Thyme fresh and dry weight of root and shoot in
 قبادیها-فتوکیان-حبیبی-پورامینی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42273    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر کود شیمیایی و کودهای الی بر گلدهی و رشد بنه
 اعظم فعلی- سعیده ملکی فراهانی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42398    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک وشیمیایی بر عملکرد کمی وکیفی ارقام ارزن در استان قم
Investigation the effects of biological and chemical fertilizers on yield and quality varieties of millet in Qom province
 امینی منصوری فر و اسودگان
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42630    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
Assessment of knowlege of nutrition and diet in patients undrgoing hemodialysis
 فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42626    1395/05/11   2016/08/01    
THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA TYPES WITH GIRLS’ KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND BEHAVIORS ABOUT FOOD SAFETY
 Nahid Kholdi1, Ashraf Pirasteh2, Kobra Khajavi3
the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42274    1395/06/17   2016/09/07    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compound and potassium on some qualitative characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42283    1395/06/24   2016/09/14    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1141 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی