جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تبلیغات برندهای صنعتی در ایران با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی
“Investigation of Industrial Brands Advertisements based on a Social Semiotic Approach”
 ثمرکابری.سیدنظام الدین امامی فر
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42806    1395/03/14   2016/06/03    
نشانه شناسی نقوش تصویری امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران بر اساس تقسیم بندی پیرس.
Semiotics motifs of the image Emamzadhhay city of Damavand in Tehran based on division of Pierce
 عطیه یوزباشی.سیدنظام الدین امامی فر
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42807    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی نشانه شناسی نقوش هندسی امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
Semiology Study of Shrine Geometric patterns of Damavand City of Tehran
 عطیه یوزباشی.سیدنظام الدین امامی فر
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42804    1394/09/09   2015/11/30    
Determining the Role of Aspects and Components of Hidden Curriculum on Social Self-Efficacy of Primary-School Boy Students from the Viewpoint of Abdanan Teachers in 2014-2015
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42754    1395/06/31   2016/09/21    
The Comparative Analysis of the Concepts and Categories of Multi-Cultural Education in Educational System of Iran and Germany
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42755    1395/08/01   2016/10/22    
reclamation right in electronic contra in iran law and thing to
 محمدرضا فلاح
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42689    1395/05/01   2016/07/22    
sall right in iran law electronic contracts about international regulation
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42690    1395/05/20   2016/08/10    
manager performance contorol by derivarive clam
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42691    1395/04/21   2016/07/11    
بررسی نشانه شناسی نقوش گیاهی امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
plant pattern semiology of damavand city, tehran province
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42740    1395/03/05   2016/05/25    
بررسی معنای صریح و ضمنی نقوش امام زاده میر مطهر (ع) ابسرد
Explicit and implied denotation analysis of the pattern of motifs of holy mir motahar (as) shrine
 
International Journal of Humanities and Cultural Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42741    1395/03/05   2016/05/25    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1154 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14348

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی