جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر ‌قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین‌المللی شرکت‌های صادراتی
Study the Effect of Internet Marketing Capabilities on the Development Strategies of the International Markets for Export Companies
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105890    1397/06/31   2018/09/22    
تاثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تاکید بر نقش مداخله‌گر هویت برند
The Impact of Brand Orientation Strategy on Brand Performance with Emphasis on the Mediation Role of Brand Identity
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127048    1398/06/17   2019/09/08    
الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137127    1398/06/31   2019/09/22    
تاثیر نواوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نواوری فناورانه رادیکالی و گسترده
The impact of organizational innovation on export performance through the mediating role of radical and widespread technical innovation
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158720    1399/09/28   2020/12/18    
نقش اینده نگری راهبردی در خلق انعطاف پذیری راهبردی و تصمیم گیری عقلایی
The impact of strategic foresight in creating strategic flexibility and decision making rationality
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158863    1400/07/12   2021/10/04    
تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی از طریق راهبرد رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش تعدیل‌گر نواوری دوجانبه
The effect of marketing capabilities on the performance of export companies through competitive strategy and positional advantage with the moderating role of mutual innovation
 
مطالعات مدیریت راهبردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158632    1400/02/15   2021/05/05    
بازنمود پدیده اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریه مبنایی
 منصوره شاه محمدمیراب ، فریده داودی مقدم
پژوهشنامه ادبیات داستانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30979    1392/10/15   2014/01/05    
ارایه یک روش پنهان شکنی از تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
 محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30976    1393/03/06   2014/05/27    
تشخیص زیر باندهای حامل پیام در تصاویر پنهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
 محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30977    1393/04/06   2014/06/27    
ارایه یک روش پنهان شکنی مبتنی بر الگوریتم F-score+SVM برای تصاویر نهان نگاری شده در حوزه تبدیل موجک
 محمد پویان، حیدر باجلان، سید وهاب شجاع الدینی
یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30978    1393/06/12   2014/09/03    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1153 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی