جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تبیین حقوق مسافران خطوط هوایی در صورت بروز سانحه هوایی در قوانین ایران و بین الملل
Clarification of Aerial Passengers Rights in Case of Aerial Incident under Iranian and International Law
 احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42684    1394/11/11   2016/01/31    
مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هوایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
 احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
کنفرانس چالش های علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42685    1394/11/20   2016/02/09    
بررسی ارتباط بین احساس خستگی و شدت خطای پزشکی در پرستاران یک بیمارستان اموزشی
 
سلامت کار ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42696    1391/10/12   2013/01/01    
انقلاب ید امانی به ید ضمانی
 
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42699    1393/03/12   2014/06/02    
نقش اعلان اراده درانشا ایقاعات
 
اموزه های فقه مدنی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42703    1392/06/31   2013/09/22    
کارایی شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Oinophilidae) در باغات پسته کاشان
 نجمه فخری، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42706    1390/07/29   2011/10/21    
بررسی فونستیک مگس¬های گل (Dip.: Syrphidae) در منطقه ماکو اذربایجان غربی
 شمسا محمدزاده، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42707    1395/07/29   2016/10/20    
بررسی تنوع گونه¬ای مگس¬های گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه ان با زیستگاه¬های مختلف در منطقه ماکو اذربایجان غربی
 شمسا محمدزاده، حبیب عباسی پور، و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42708    1395/07/29   2016/10/20    
اثر تلفیقی قارچ Beauveria bassiana و نماتود Steinernema feltiae بر شبپره زنبورمانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
 سعید اذرنیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و علیرضا عسکریان زاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42709    1395/07/29   2016/10/20    
تعیین توزیع فضایی مراحل مختلف رشدی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton در جنوب تهران
 فهیمه سرلک، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور و علیرضا رضازاده
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42710    1395/07/29   2016/10/20    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1153 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی