جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
Effect of gender on estrogen and progesterone receptors expression in nasal polyps
 Mohammadreza Jalali Nadoushan, Marjan Heshmati, Monir Samimi
International Congress of the International Academy of Pathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42552    1395/07/04   2016/09/25    
Solving the time-fractional diffusion equation via Sinc–Haar collocation method
 A. Pirkhedri, H.H.S. Javadi
Applied Mathematics and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42556    1395/01/27   2016/04/15    
On Near Armendariz Ideals
 Kh. Khalilnezhad and H. Haj Seyyed Javadi
Thai Journal of Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42557    1395/05/05   2016/07/26    
A note on generalized quasi-Baer rings
 M Anzani, H HAJ SEYYED JAVADI
Kragujevac Journal of Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42565    1393/08/26   2014/11/17    
بررسی مولفه ها و عناصر سواد فرهنگی و ارایه راهکار جهت استقرار ان در نظام تعلیم و تربیت
Study the components and elements of cultural literacy and providing suggestions for ESTABLISHMENT in educational system
 
فرهنگ و برنامه درسی: چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42567    1395/06/10   2016/08/31    
اموزشکارافرینی ودانشگاه کارافرین
 فرمهینی فراهانی, محسن و رضا رافتی،
اولین همایش ملی اموزش در ایران 1404
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42571    1390/06/06   2011/08/28    
بررسی وضعیت عناصر اموزش و پرورش در ایران باستان
 بدرلو, خیرالله؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محسن فرمهینی فراهانی و حیدرعلی عباسپور،
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42572    1393/06/06   2014/08/28    
بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ماهیت ارزشیابی توصیفی درمدارس ابتدایی شهرستان قدس- تهران در سال تحصیلی 94-95
 فرمهینی فراهانی, محسن؛ مهدی حیدری موصلو و اکبر رهنما
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42573    1393/08/20   2014/11/11    
بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
 
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106202    1397/06/20   2018/09/11    
اهمیت فلسفه ورزی و اندیشیدن در نهج البلاغه
 عباس پور, حیدرعلی؛ خیرالله بدرلو و محسن فرمهینی فراهانی،
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42574    1393/03/21   2014/06/11    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1153 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی