جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مشخصه یابی و بررسی اثر افزودن نقره بر حسگرهای گازی اکسید قلع
 سکینه حیدری، سعیده رهبرپور، حسن غفوری فرد، علی اصغر عروجی
International conference on new research achievements in electrical & computer engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42731    1395/02/24   2016/05/13    
پاسخ جمعیتهای بومی مرغ ).Cynodon dactylon L( به تنش خشکی با اندازه گیری برخی شاخصهای فیزیولوژیکی
Responses of Cynodon dactylon endemic populations to drought stresss
 سوگند سادات اجتهد ، سید علی حسینی تفرشی
دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42732    1394/12/03   2016/02/22    
اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول و غلظت کلروفیل a و b در جمعیت های بومی برموداگراس (Cynodon dactylon L)
Effects of drought stress on soluble sugar content and chlorophyll a and b in indigenous populations of Cynodon dactylon L)
 سوگند سادات اجتهد - سید علی حسینی تفرشی
دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42733    1394/12/03   2016/02/22    
Numerical Simulation of Entropy Growth for a Nonlinear Evolutionary Model of Random Markets
 مهدی کشتکار- حمیدرضا نویدی- الیاس شیوانیان
Advances in Mathematical Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42734    1395/07/19   2016/10/10    
بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی با باسیل های گرم منفی هوازی، مقاومت های انتی بیوتیکی و عوامل خطر ان ها در سال های 1393-1391 در بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
THE EVALUATION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS AND RISK FACTORS IN ICU PATIENTS2016
 Dr. Maryam Amini1, Dr. Marjan Vahidian*2, Dr.Mohammad Vaseie3, Dr.Mohammadhossein Gheini4, Dr. Ali Davati
International Journal of Pharmacy & Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42736    1395/07/01   2016/09/22    
رابطه بین فرکانس قطع و فرکانس ویژه در اتم های قلیایی
The relation between cut-off and special frequency in alkali atoms
 ندا ابراهیمیان-زینب کبیری
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42750    1395/08/13   2016/11/03    
تبدیلات کانونیک در معادله شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان
Canonical transformations in the Schr?dinger Equation with Position_Dependent
 زهرا بخشی- ملیکا محسنی گویا
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42771    1395/08/13   2016/11/03    
تبدیلات هرویتز و شبه هرویتز
Hurwitz and quasi Hurwitz transformation
 زهرا بخشی- زهرا نشاطی
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42772    1395/08/13   2016/11/03    
نقش میدان گرانشی در کوانتش نسبیت عام
The role of gravitational field in the quantization of general relativity
 زهرا بخشی- اکبر امیر بیگی عرب
کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42773    1395/08/13   2016/11/03    
تاثیر اموزش خود ازمونی بیضه بر دانش، عملکرد و باورهای بهداشتی مردان ترکیه ای
The Effect of Testicular Self-Examination Education on Knowledge, Performance, and Health Beliefs of Turkish Men
 حسین عسگر پور- دلارا کونتر- رضا نوروززاده- محمد رضا حیدری
Journal of Cancer Education
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42747    1395/08/15   2016/11/05    
اولین صفحه...11411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1159 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی