جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مولفه ها و عناصر سواد فرهنگی و ارایه راهکار جهت استقرار ان در نظام تعلیم و تربیت
Study the components and elements of cultural literacy and providing suggestions for ESTABLISHMENT in educational system
 
فرهنگ و برنامه درسی: چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42567    1395/06/10   2016/08/31    
اموزشکارافرینی ودانشگاه کارافرین
 فرمهینی فراهانی, محسن و رضا رافتی،
اولین همایش ملی اموزش در ایران 1404
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42571    1390/06/06   2011/08/28    
بررسی وضعیت عناصر اموزش و پرورش در ایران باستان
 بدرلو, خیرالله؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محسن فرمهینی فراهانی و حیدرعلی عباسپور،
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42572    1393/06/06   2014/08/28    
بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ماهیت ارزشیابی توصیفی درمدارس ابتدایی شهرستان قدس- تهران در سال تحصیلی 94-95
 فرمهینی فراهانی, محسن؛ مهدی حیدری موصلو و اکبر رهنما
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42573    1393/08/20   2014/11/11    
بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
 
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106202    1397/06/20   2018/09/11    
اهمیت فلسفه ورزی و اندیشیدن در نهج البلاغه
 عباس پور, حیدرعلی؛ خیرالله بدرلو و محسن فرمهینی فراهانی،
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42574    1393/03/21   2014/06/11    
پست مدرنیسم و اموزش عالی
 محسن فرمهینی فراهانی
کننفرانس بین المللی فلسفه اموزش عالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42583    1394/12/13   2016/03/03    
عوامل سازمانی زمینه ساز انتقال اثربخش یادگیری به محیط کار )مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران(
 
اموزش و توسعه منابع انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42593    1395/06/30   2016/09/20    
Remineralizing Effect of Topical NovaMin and Nanohydroxyapatite on Caries-like Lesions in Primary Teeth
 
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42595    1395/05/10   2016/07/31    
Antimicrobial Efficacy of Mixtures of Nanosilver and Zinc Oxide Eugenol against Enterococcus faecalis
 Roza Haghgoo, Motahareh Ahmadvand, Mohammad Nyakan, Mojtaba Jafari
Journal of Contemporary Dental Practice
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43103    1395/12/22   2017/03/12    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1180 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی