جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Do enterotoxins and toxic shock syndrome toxin-1 of Staphylococcus aureus contribute in the pathogenesis of septic arthritis?
 Chitsaz, M.,Barton, M.,Bazargan, M.,Badami, N., Sedaghat, R
25th International Congress of Chemotherapy, 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 31 March- 3 April 2007, /.
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42242    1386/01/11   2007/03/31    
طرح بهبود یافته کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم فازی در یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه بهمراه پارامتر عدم قطعیت
multiple model control
 فاطمه زارع میرک اباد ، محمد حسین کاظمی
نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42260    1395/04/24   2016/07/14    
Osseous reaction to implantation of two endodontic cements: Mineral trioxide aggregate (MTA) and calcium enriched mixture (CEM)
 سعید رحیمی. هادی مختاری. شهریار شاهی. علی کاظمی. سعید عسگری. محمدجعفر اقبال. مهران مسگری. داریوش مهاجری
Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42213    1391/07/01   2012/09/22    
اولین گزارش کارسینوم سلول های کلیوی گاو در ایران
 شهاب الدین صافی، رضا صداقت، رضا قلمکاری،سید حامد شیرازی بهشتی ها
تحقیقات ازمایشگاهی دامپزشکی- دامپزشکی و ازمایشگاه سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 3379    1388/10/01   2009/12/22    
نگاه متاملانه به جایگاه فرهنگ در برنامه درسی نظام دانشگاهی ایران
Tinking View of Culture in the Iranian Universities Curriculum
 سولماز نورابادی
چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی- فرهنگ و برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42245    1395/06/10   2016/08/31    
ارزیابی اثر تنظیم کنندههای رشد بر برخی خصوصیات جوانهزنی، پارامترهای رشد و تحت تنش خشکی و شوری (Satureja hortensis L.) محتوی اب نسبی برگ مرزه
 سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42246    1395/06/11   2016/09/01    
ارزیابی تاثیر اسید بوریک بر خصوصیات جوانهزنی و شاخصهای رشد گیاه دارویی تحت تنش شوری (Silybum marianum L.) ماریتیغال
 ولی پور، سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42247    1395/06/11   2016/09/01    
تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و رشدی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری نمک کلریدسدیم
 موسوی، امیدی، سعیدی زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42248    1395/06/11   2016/09/01    
بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیترات پتاسیم و کیتوزان بر شاخصهای جوانهزنی بذر استویا تحت تنش شوری (Stevia rebaudiana Bertoni.)
 عقیقی، امیدی، موسوی، مصنعی، عطایی، قاسم زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42249    1395/05/11   2016/08/01    
(Prosopis farcta) تاثیر خراش دهی و تسریع کننده ها بر شکست خواب و جوانه زنی بذر کهورک
 خسروی، امیدی، پژمان مهر
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42250    1395/05/11   2016/08/01    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1243 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی