جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تحلیل جریان نقدینگی پروژه با زمان و هزینه خاکستری تحت شرایط عدم اطمینان
  علی گودرزی، سید میثم موسوی
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری 2017
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64331    1396/06/30   2017/09/21    
انتخاب سطح لغزش برای کنترل مقاوم
The choice of sliding surface for robust roll control: Better suppression of high angle of attack/sideslip perturbations
 
International journal of Micro Air Vehicles
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85024    1397/01/12   2018/04/01    
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت
 علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه، ازاد یزدانی
مهندسی عمران امیرکبیر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64333    1391/04/01   2012/06/21    
New Approximation Method for Structural Optimization
 Alireza Habibi
Journal of Computing in Civil Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64336    1390/12/11   2012/03/01    
عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی
 علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه، ازاد یزدانی
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64340    1389/07/01   2010/09/23    
Nonlinear sensitivity analysis of reinforced concrete frames
 Alireza Habibi, Hamid Moharrami
Finite Elements in Analysis and Design
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64341    1388/12/24   2010/03/15    
Effects of light and temperature treatments on germination and physiological traits of stevia seedling (Stevia rebuadiana Bertoni)
 
Journal of Plant Nutrition and Soil Science = Zeitschrift fu?r Pflanzenerna?hrung und Bodenkunde
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85117    1397/10/18   2019/01/08    
Morphophysiological changes of Lippia citriodora L. plants to foliar application of polymeric biostimulants under cold stress
 Hanieh Rafiee (1)⃰, Ali Mehrafarin (2), Hassanali Naghdi Badi (2), Heshmat Omidi (3), Farahnaz Khalighi Sigaroudi (2), Mohammad Taghi Khosravi (4), Esmaiel Jabbari (5), Mahsa Roodbaraki
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64353    1396/08/27   2017/11/18    
Effect of biostimulants application on leaves and phytochemical traits of Mentha piperitha L. under farm conditions
 Meysam Pourhadi (1), Hassanali Naghdi Badi (2), Ali Mehrafarin (2), Heshmat Omidi (3), Reza Haji aghaee (2), Hanieh Rafiee (1)⃰, Mahsa Roodbaraki (1), Mohamad Taghi Khosravi
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64354    1396/08/27   2017/11/18    
Morphological and phytochemical responses of Mentha piperitha L. to foliar application of biostimulants in greenhouse condition
 Meysam Pourhadi (1), Hassanali Naghdi Badi (2) ⃰, Ali Mehrafarin (2), Heshmat Omidi (3), Reza Haji Aghaiee (2), Hanieh Rafiee (1), Mahsa Roodbaraki (1), Mohamad Taghi Khosravi (4
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64355    1396/08/27   2017/11/18    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1243 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی