جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تغییرات فیزیولوژی واسیدهای چرب ارقام کنجد تحت تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی
CHANGES IN PHYSIOLOGICAL TRAITS AND FATTY ACID COMPOSITION IN SESAME (SESAMUM INDICUM L.)CULTIVARS UNDER VARIOUS FOLIAR APPLICATION AND DROUGHT STRESS CONDITIONS
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85703    1397/05/29   2018/08/20    
GERMINATION INDICES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ENZYME RESPONSES OF MADAGASCAR PERIWINKLE (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON) UNDER PRETREATMENT BY SALICYLIC ACID
GERMINATION INDICES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ENZYME RESPONSES OF MADAGASCAR PERIWINKLE (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON) UNDER PRETRE1ATMENT BY SALICYLIC ACID7
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116457    1398/01/30   2019/04/19    
EFFECT OF ZINC AND IRON FOLIAR APPLICATION WITH TWO LEVELS OF IRRIGATION WATER ACIDITY ON THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
 
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105884    1397/01/27   2018/04/16    
تعیین موبیلیتی در نانونوار گرافنی سه لایه در FET های با ابعاد نانو
Investigating the Mobility of Trilayer Graphene Nanoribbon in Nanoscale FETs
 میثم رحمانی، حسن غفوری فرد، محمدتقی احمدی،سعیده رهبرپور، حمیدرضا حبیبیان، ولی ورمزیاری، کمیل رحمانی
Journal of Electronic Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64250    1396/06/26   2017/09/17    
خواص حسگری اتصال از جنس طلا در حسگرهای گاز دیودی
Sensing properties of gold contact in diode type gas sensors
 سعیده رهبرپور
6th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64251    1395/07/06   2016/09/27    
تاثیر افزودنی فلز نجیب بر دمای کاری بهینه حسگرهای گازی اکسید قلع
The effect of noble metal additives on the optimum operating temperature of SnO2 gas sensors
 شَیوا محمدیوسفی، سعیده رهبرپور، حسن غفوری فرد
6th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64252    1395/07/06   2016/09/27    
مقایسه محتوای اطلاعاتی پاسخ گذرای حسگر گاز مقاومت-شیمیایی تحت سه حالت مختلف مدولاسیون دمایی برای شناسایی گاز
Comparison of information content of temporal response of chemoresistive gas sensor under three different temperature modulation regimes for gas detection
 سید محسن حسینی گلگو، فاطمه سلیمی، علیرضا صابرکاری، سعیده رهبرپور
6th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64253    1395/07/06   2016/09/27    
تعیین مشخصات الکترو-اپتیکی نانواسکرولهای گرافنی برای کاربردهای حسگری مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی
Analytical investigation on the electrooptical properties of graphene nanoscrolls for SPR-based sensor application
 میثم رحمانی، حسن غفوری فرد، محمدتقی احمدی، حمیدرضا حبیبیان، سعیده رهبرپور، کمیل رحمانی
Journal of Computational Electronics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64254    1396/03/23   2017/06/13    
تاثیر پیش تیمار شوری بر کیفیت بذر گوجه فرنگی
Priming impacts on seed quality of tomato
 پور سلطان، ارویی، طباطبایی، حسینی
International Journal of Agronomy and Agricultural Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64256    1396/07/08   2017/09/30    
بررسی رابطه بین بحران سازی انرژی هسته ای و اقتصاد مقاومتی
Study of relationship between resistence economy and nuclear energy
 عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان
همایش ملی اقتصاد مقاومتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64261    1395/10/02   2016/12/22    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1244 از 1350    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13492

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی