جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Construction of a library containing nanobodies against CAIX antigen
 فاطمه اراسته، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-نظریان
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6357    1391/02/07   2012/04/26    
Immunogenic potential of acinetobaterbaumanniiphospholipase D:An in silico Approach
 الهه زاده حسینقلی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6358    1391/02/07   2012/04/26    
In silico analysis of chimeric recombinant vaccine against causing diarrhea agents
 فرزانه خالوئی محمدابادی ، سیدلطیف موسوی گرگری، پورفرزام-امانی-نظریان
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6359    1391/02/07   2012/04/26    
production of nanobodies from camel-derived heavy chain antibodies vascular endothelial growth factor(VEGF)
 زهرا جاویدان، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-نظریان-محمدی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6350    1391/02/07   2012/04/26    
اثر مهاری عصاره نعناع بر تولید IL-13
Suppressive effect of Peppermint extract on IL-13 production
 فاطمه حاجی قاسمی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7317    1391/02/07   2012/04/26    
تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی
 احمد سرداری، مصطفی قاضی زاده، سید رضا شجاعی مهدی سمیع زاده
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6360    1390/12/29   2012/03/19    
شناسایی رابطه مسیولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان
 احمد سرداری، مصطفی قاضی زاده
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8990    1392/09/30   2013/12/21    
ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینترنتی در بازار فرش ایران
Evaluating Effectiveness of Internet-Based Advertising in Iranian Carpet Market
 ناصر یزدانی
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 20739    1394/02/05   2015/04/25    
رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل
Ranking barriers to green supply chain management using DIMATEL
 رضا امیدوار، ناصر یزدانی، رضا امید وار و احمد سرداری
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31005    1394/05/30   2015/08/21    
بخش بندی بازار شامپواز دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژ گی های هر بخش مبتنی بر روش تاگوجی
shampoo market segmentation using artificial neural network
 مصطفی قاضی زاده، مهدی بشیری، سمیه کریمی و مهدی گوهرپاد
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10603    1393/10/11   2015/01/01    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 778 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی