جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تمایل به انتشار پیام در بازار یابی ویروسی اینترنتی
 احمد سرداری
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10181    1390/12/14   2012/03/04    
بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های امیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان)
 احمد سرداری، -حامد دانش خواهی -حسین رییسی
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10178    1393/01/30   2014/04/19    
ررسی رابطه ویژگی های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان(مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهروند در تهران)
Investigating the Relationship between Sociability Feature of Sellers and Store Interior with Customer Impulse Buying Behavior
 لیلا شاه پوری، ناصر یزدانی، مصطفی قاضی زاده
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43710    1396/03/10   2017/05/31    
بررسی رابطه ویژگیهای معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان
identify the relation ship between sociability...........
 لیلا شاپوری ناصر یزدانی مصطفی قاضی زاده
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43744    1396/03/10   2017/05/31    
بررسی تاثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی
The Effect of the National Identity of Consumers on Foreign Product Purchase
 
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42465    1395/05/01   2016/07/22    
شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری؛ مطالعة موردی: مجتمع تجاری ارگ تهران
Identifying and Prioritizing Online Advertising Methods for Commercial Complexes Case Study of Arg Tehran Commercial Complex
 
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137591    1399/03/16   2020/06/05    
مقایسه تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری
 
تحقیقات بازاریابی نوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116449    1397/07/01   2018/09/23    
GATE LOCATION CHANGING: AN OPTIMIZATION TECHNIQUE FOR QUANTUM CIRCUITS
 ناصر محمدزاده، مرتضی صاحب الزمانی، مهدی صدیقی
International Journal of Quantum Information (IJQI)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6375    1391/01/27   2012/04/15    
فضای خارج قسمتی LMC-فشرده سازی به عنوان فضای z-فیلترها
 محمد اکبری توتکابنی
Acta Mathematica Scientia
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7119    1391/06/07   2012/08/28    
بررسی ومقایسه سمیت نانوHAبرروی فیبروبلاستL929وPMNانسانی:یک مطالعه ازمایشگاهی
Evaluation and comparison of nano HA .cytotoxicity on L929 fibroblast and Hpmn cells an invitro study
 حسین شاهون، دکتر ساره فرهادی.رویا حامدی.زهرایادگاری.وحید مجدالحسینی.ناصرولایی
Indian journal of medical specialities
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6376    1390/03/17   2011/06/07    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 779 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی